Wojewoda Lubelski prowadzi kampanię wyborcza w godzinach pracy urzędu

No Comments

2 września o godzinie 12 na Placu Litewskim odbyła się konferencja prasowa inaugurująca kampanię wyborczą Przemysława Czarnka. Jest on kandydatem PiS do sejmu. A na co dzień pracuje na stanowisku Wojewody Lubelskiego.

Konferencja w godzinach pracy urzędu

Nasze wątpliwości wzbudził fakt, że konferencja została zwołana w godzinach pracy, w dniu roboczym. Czy wojewoda prowadził agitację w czasie swojej pracy?

Regulamin pracy w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie zobowiązuje pracowników Urzędu, co do zasady, do pracy w godzinach 7:30-15:30, tj. w wymiarze 40 godzin tygodniowo – wyjaśnia Marek Wieczerzak, rzecznik prasowy Wojewody Lubelskiego.

Niewątpliwie zatem, konferencja prasowa odbyła się w czasie, kiedy wojewoda powinien być w pracy.

Wyjście z pracy w celu załatwienia spraw osobistych

Rzecznik przypomina jednak, że wojewoda wykonuje zadania wynikające z pełnionej funkcji (zarządzający zakładem pracy w imieniu pracodawcy) zarówno w siedzibie Urzędu jak i poza nią, w czasie godzin działania Urzędu jak i poza nimi, w dni wolne od pracy i święta, często również w godzinach nadliczbowych, znajduje tu zastosowanie tzw. nienormowany czas pracy, o którym mowa w art. 1514§ 1 Kodeksu pracy.

Wojewoda Lubelski w dniu 2 września 2019 roku odnotował wyjście prywatne w celu załatwienia spraw osobistych, które zostało zrekompensowane pracą poza normalnymi godzinami urzędowania – tłumaczy Wieczerzak.

Czarnek spotyka się z wyborcami

Ta kampania będzie polegała na aktywnym wykonywaniu obowiązków wojewody i kontaktach ze społeczeństwem – mówił Czarnek, gdy rozpoczynał swoją kamapnię wyborczą.

I faktycznie. Wojewoda w ostatnich tygodniach często spotyka się z mieszkańcami województwa. Tylko we wrześniu odwiedził m. in. Bełżyce, Urzędów, Kock, Jeziorzany, Firlej, Michów, Wąwolnicę, Wilkołaz, Zakrzówek.

Część spotkań odbyła się w ramach pracy wojewody a część w ramach oficjalnej kampanii wyborczej. Wszystkie te miejscowości leżą na terenie okręgu wyborczego, w którym kandyduje Przemysław Czarnek.

Zatrudnieni w urzędach, kandydują w wyborach

Wojewoda to nie jedyny kandydat do parlamentu, który jest zatrudniony w administracji publicznej.

Sylwester Tułajew (1. na liscie PiS do sejmu) łączy kampanię wyborczą z pracą wiceministra spraw wewnętrznych i administracji. Wiceministrami są też dwaj inni kandydaci PiS – Krzysztof Michałkiewicz (kandydat do senatu) i Artur Soboń (4). Kazimierz Choma (14) to dyrektor KOWR a Marek Wojciechowski (15) jest jego zastępcą. Magdalena Filipek-Sobczak (12) jest dyrektorem LAWP, Andrzej Pruszkowski (20) dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Tomasz Pitucha (16) etatowym doradcą wojewody. Piotr Patkowski (18) i Jan Kanthak (30) pracują na co dzień w Warszawie. Pierwszy jest dyrektorem departamentu w Kancelarii Premiera, drugi jest rzecznikiem ministra sprawiedliwości.

Wśród kandydatów Koalicji Obywatelskiej takich osób jest znacznie mniej. Do pracujących na publicznym garnuszku można zaliczyć Michała Krawczyka (2), zatrudnionego w MOSiR. Krzysztof Komorski (7) jest wiceprezesem MOSiR a Zbigniew Jurkowski (30) jest zatrudniony w Miejskiej Korporacji Komunikacyjnej.

Prezes zarządu Fundacji Wolności. Absolwent Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego (2009). Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin w latach 2014-2016.

O Fundacji Wolności

Misją Fundacji Wolności jest społeczna kontrola przestrzegania prawa i dążenie do jakościowych zmian działalności organów władzy publicznej, w interesie obywateli. Chcemy by mieszkańcy Lublina realnie decydowali o tym, co się dzieje w mieście.

Czy jesteś świadkiem przewinienia urzędników w Lublinie? A może próbujesz zdobyć ogólnodostępne informacje w urzędzie, ale są zatajane? Pomożemy Ci!

Dbamy o przejrzystość naszej strony. Wszystkie starsze wpisy odnajdziesz w archiwum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszystkie wpisy