Obniżmy podatek od nieruchomości przedsiębiorcom prowadzącym działalność na obszarze rewitalizacji

No Comments

W związku z planowanym uchwaleniem stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok, Fundacja Wolności, po konsultacjach z lokalnymi przedsiębiorcami, złożyła wniosek do radnych Rady Miasta Lublin w sprawie zmniejszenia stawek podatku od powierzchni budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych w części zajętej na prowadzenie tej działalności.

Wnioskujmy o objęcie niższą stawką podmiotów (zarejestrowanych na terenie miasta Lublin) prowadzących działalność gospodarczą zlokalizowaną na obszarze rewitalizacji, z branż zajmujących się:

– sprzedażą detaliczną zegarków, zegarów i biżuterii prowadzonej w wyspecjalizowanych sklepach,
– sprzedażą detaliczną kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzonej w  wyspecjalizowanych sklepach,
– sprzedażą detaliczną pamiątek, wyrobów rzemieślniczych i artykułów religijnych oraz dzieł sztuki współczesnej,
– sprzedaży detalicznej antyków i używanych książek,
– naprawą obuwia i wyrobów skórzanych,
– naprawą zegarów, zegarków oraz biżuterii,
– działalności gastronomicznej,
– działalności związanej z turystyką,
– działalności fotograficznej,
– działalności obiektów kulturalnych.

Do Państwa decyzji oddaję możliwość poszerzenia w/w katalogu o branże istotne dla rozwoju miasta i przedsiębiorczości jego mieszkańców. Proponuję, aby stawka podatku dla w/w podmiotów wyniosła 50% stawki podstawowej, zaproponowanej w projekcie uchwały określającej stawki na rok 2020.

Ponadto pod rozwagę Państwa radnych zgłaszam propozycje dodatkowego obniżenia stawki dla przedsiębiorców, prowadzących na obszarze rewitalizacji działalność, zlokalizowaną w suterenach, piwnicach, w podwórzach i powyżej I piętra.

Proponuję też, aby z niższej stawki podatku nie mogli korzystać przedsiębiorcy, zajmujący się sprzedażą napojów alkoholowych na wynos.

Wprowadzenie obniżonej stawki podatku w zaproponowanej formie będzie sprzyjać przedsiębiorcom, odprowadzającym podatek CIT w Lublinie oraz prowadzącym działalność na obszarze rewitalizacji. Są to lokalizacje, w których szczególnie trudno prowadzić działalność gospodarczą.
Przedmiotowy wniosek jest zgodny z celami rewitalizacji oraz wpisuje się w jej kierunkowe działania, np. „(…) przywrócenia dawnej świetności handlowym ulicom Lublina, a w efekcie poprawy sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców”.

Ustalenie niższych stawek dla wskazanych branż jest zgodne z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, nie stanowi pomocy de minimis oraz jest stosowane świadomie przez wiele miast, którym zależy na
rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, np. w Kielcach, Poznaniu, Nowym Sączu. 

Prezes zarządu Fundacji Wolności. Absolwent Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego (2009). Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin w latach 2014-2016.

O Fundacji Wolności

Misją Fundacji Wolności jest społeczna kontrola przestrzegania prawa i dążenie do jakościowych zmian działalności organów władzy publicznej, w interesie obywateli. Chcemy by mieszkańcy Lublina realnie decydowali o tym, co się dzieje w mieście.

Czy jesteś świadkiem przewinienia urzędników w Lublinie? A może próbujesz zdobyć ogólnodostępne informacje w urzędzie, ale są zatajane? Pomożemy Ci!

Dbamy o przejrzystość naszej strony. Wszystkie starsze wpisy odnajdziesz w archiwum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszystkie wpisy