Zróbmy Zegar Długu Lublina

No Comments

Przed nami etap głosowania na budżet obywatelski. W tym roku głosowanie będzie trwać od 23 wrzesnia do 10 października. Każdy może zagłosować na dwa projekty ogólnomiejskie i dwa dzielnicowe. Nie ma znaczenia, w której dzielnicy zostały one zgłoszone.

Jedyne ograniczenie polega na tym, że z każdej dzielnicy do realizacji przejdą projekty o łącznej kwocie nie przekraczającej 300 tysięcy złotych.

Zachęcamy do głosowania na projekt D-76 Zegar długu Lublina.

Zadłużenie miasta Lublina wynosi już ok. 1,45 mld zł. Tylko w 2018 roku wydatki z kasy miasta były o 86 mln zł wyższe niż dochody. Projekt dotyczy wykonania i zamontowania elektronicznego zegara długu miasta. Dzięki temu mieszkańcy będą mieć świadomość swojego zadłużenia (bo dług miasta to tak naprawdę dług mieszkańców).

zegar długuWedług danych zamieszczonych w BIPie, oficjalny dług Lublina wynosi 1,45 mld zł. Jak wynika z danych opublikowanych na portalu jawnylublin.pl, rocznie płacimy ok. 33,7 mln zł tytułem obsługi zadłużenia – czyli samych odsetek (w tym odsetki od kredytów 30 mln zł oraz odsetki od obligacji 3,7 mln zł). W tym roku ma to być już 35 mln zł.

Projekt dotyczy wykonania (lub zakupu) „zegara długu” – elektronicznej tablicy, która będzie pokazywać mieszkańcom:

  • aktualne zadłużenie miasta,
  • zadłużenie w przeliczeniu na jednego mieszkańca Lublina (wg liczby mieszkańców na dzień 1 stycznia
    każdego roku)
  • planowaną zmianę zadłużenia w bieżącym roku.

„Zegar długu” zostanie umieszczony na budynku Ratusza (lub w razie niemożności w innym reprezentatywnym miejscu, uzgodnionym z autorem projektu) w miejscu widocznym dla przechodniów.

Prezes zarządu Fundacji Wolności. Absolwent Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego (2009). Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin w latach 2014-2016.

O Fundacji Wolności

Misją Fundacji Wolności jest społeczna kontrola przestrzegania prawa i dążenie do jakościowych zmian działalności organów władzy publicznej, w interesie obywateli. Chcemy by mieszkańcy Lublina realnie decydowali o tym, co się dzieje w mieście.

Czy jesteś świadkiem przewinienia urzędników w Lublinie? A może próbujesz zdobyć ogólnodostępne informacje w urzędzie, ale są zatajane? Pomożemy Ci!

Dbamy o przejrzystość naszej strony. Wszystkie starsze wpisy odnajdziesz w archiwum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszystkie wpisy