Kawiarenka obywatelska „Rady Dzielnic a pieniądze – rezerwa celowa, budżet obywatelski, inicjatywa lokalna”

No Comments
Rady dzielnic a pieniądzeW czwartek popołudniu na Czechowie odbyło się zorganizowane przez Fundację Wolności spotkanie dla mieszkańców i społeczników. Tematem dyskusji były kompetencje rad dzielnic w zakresie dysponowania pieniędzmi. Spotkanie rozpoczął Krzysztof Jakubowski z Fundacji Wolności, prezentując porównanie środków, jakimi dysponują rady dzielnic w wybranych miastach. Dr Joanna Szafran z Wydziału Ekonomicznego UMCS wskazała zalety i zagrożenia wynikające z zarządzania partycypacyjnego. Krzysztof Łątka z Urzędu Miasta Lublin opowiedział się za decentralizacją i zwiększeniem kompetencji rad dzielnic. Przyznał, że tam gdzie są pieniądze, tam jest władza. Natomiast Piotr Popiel (obecnie radny, wcześniej członek rady dzielnicy) stwierdził, że rady dzielnic powinny dysponować większymi środkami.
Rady dzielnicGłos zabrało również wielu społeczników, zgromadzonych na spotkaniu. Przeważały argumenty za tym, aby zwiększyć środki rezerwy celowej rad dzielnic. Pojawiły się równie pomysły na takim podziale budżetu obywatelskiego, aby w każdej dzielnicy były realizowane projekty. Maciej Kowalczyk (przewodniczący zarządu dzielnicy Czechów Południowy) zwrócił się do Fundacji Wolności z prośbą o zorganizowanie okrągłego stołu z udziałem Prezydenta i rad dzielnic nt. kompetencji rad dzielnic.
Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Jawny Lublin – monitoring funkcjonowania rad dzielnic w Lublinie” realizowanego dzięki środkom z programu „Obywatele dla Demokracji” finansowanemu z funduszy EOG.
Relacje w mediach: Radio Centrum, Radio Lublin.
Zapraszamy do obejrzenia wideorelacji ze spotkania:

Prezes zarządu Fundacji Wolności. Absolwent Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego (2009). Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin w latach 2014-2016.

O Fundacji Wolności

Misją Fundacji Wolności jest społeczna kontrola przestrzegania prawa i dążenie do jakościowych zmian działalności organów władzy publicznej, w interesie obywateli. Chcemy by mieszkańcy Lublina realnie decydowali o tym, co się dzieje w mieście.

Czy jesteś świadkiem przewinienia urzędników w Lublinie? A może próbujesz zdobyć ogólnodostępne informacje w urzędzie, ale są zatajane? Pomożemy Ci!

Dbamy o przejrzystość naszej strony. Wszystkie starsze wpisy odnajdziesz w archiwum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszystkie wpisy