Uchwały RD Czechów Południowy

No Comments
  1. Uchwała nr 21/XVI/2014 z dnia 18.02.2014 r. – dotyczy podziału środków z rezerwy celowej w roku 2014 r.

Rada w Uchwale zdecydowała o podziale środków pomiędzy trzy inwestycje remontowo-budowlane, dotyczące remontu schodów, zakupu i zamontowania ławek na terenach zielonych oraz budowy oświetlenia. Radni dokonali dokładnej lokalizacji inwestycji za pomocą wskazania nazw ulic, pomiędzy którymi dane przedsięwzięcie powinno zostać wykonane oraz kwotowo wskazali granice środków jakie mają zostać przeznaczone na ich realizację. Do uchwały zostało dołączone uzasadnienie dla wykonania powyższych nakładów.

  1. Uchwała nr 22/XVII/2014 z dnia 08.04.2014 r. – dotyczy zmian podziału środków z rezerwy celowej w roku 2014.

Uchwałą dokonano relokacji wysokości środków finansowych pomiędzy dwiema inwestycjami wskazanymi w Uchwale nr 21/XVI/2014.

  1. Uchwała nr 23/XVII/2014 z dnia 08.04.2014 r. – dotyczy udzielenia absolutorium Zarządowi Dzielnicy.

Rada udzieliła absolutorium Zarządowi Dzielnicy.

  1. Uchwała nr 24/XVIII/2014 z dnia 12.06.2014 r. – dotyczy uchwalenia propozycji przeprowadzenia inwestycji na terenie dzielnicy przez Urząd Miasta Lublin, finansowanych z budżetu miasta w przyszłym roku budżetowym.

Rada Dzielnicy dokonała zgłoszenia propozycji przeprowadzenia inwestycji na terenie dzielnicy z funduszy z budżetu Miasta Lublin na rok 2015. Zgłoszono w niej piętnaście propozycji, z których pięć zostało oznaczonych jako najpilniej potrzebne do realizacji. Wśród nich wskazano na remont czterech ulic wraz z chodnikami, oraz rewitalizację trzech boisk i budowę siłowni na powietrzu, podnosząc iż w latach ubiegłych Rada przeznaczyła 20 tys. zł na przygotowanie projektów niniejszej modernizacji.

  1. Uchwała nr 25/XX/2014 z dnia 27.01.2015 r. – dotyczy podziału środków z rezerwy celowej w roku 2015r.

W powyższej Uchwale Radni zdecydowali się na kontynuację rozpoczętych inwestycji w roku ubiegłym, pozostałe środki przeznaczono zaś na nowe inwestycje o charakterze budowlano remontowym – głównie remontu chodników, w tym chodnika prowadzącego do jednej ze szkół oraz budowy wiat przystankowych. Ponownie przy każdej propozycji określono szacunkowy koszt jej wykonania.

O Fundacji Wolności

Misją Fundacji Wolności jest społeczna kontrola przestrzegania prawa i dążenie do jakościowych zmian działalności organów władzy publicznej, w interesie obywateli. Chcemy by mieszkańcy Lublina realnie decydowali o tym, co się dzieje w mieście.

Czy jesteś świadkiem przewinienia urzędników w Lublinie? A może próbujesz zdobyć ogólnodostępne informacje w urzędzie, ale są zatajane? Pomożemy Ci!

Dbamy o przejrzystość naszej strony. Wszystkie starsze wpisy odnajdziesz w archiwum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszystkie wpisy