Prezydent powołał zespół zadaniowy ds. budżetu obywatelskiego

No Comments

Zarządzeniem nr 106/5/2017 z 25 maja br. Prezydent Miasta Lublin powołał zespół zadaniowy ds. Budżetu Obywatelskiego.

Zadaniem Zespołu jest ocena formalna projektów zgłoszonych przez mieszkańców do Budżetu Obywatelskiego na rok 2018 zgodnie z kryteriami ustalonymi przez Prezydenta Miasta Lublin.

W skład Zespołu weszli:
1) Piotr Choroś – Biuro Partycypacji Społecznej – Przewodniczący Zespołu;
2) Anna Machocka – Biuro Partycypacji Społecznej – Zastępca
Przewodniczącego Zespołu;
3) Natalia Dziwulska – Biuro Partycypacji Społecznej – Sekretarz Zespołu;
4) Członkowie Zespołu:
a) Małgorzata Zdunek – Wydział Gospodarowania Mieniem,
b) Juliusz Szajnocha – Wydział Inwestycji i Remontów,
c) Edward Pomorski – Wydział Planowania,
d) Beata Gita – Wydział Gospodarki Komunalnej,
e) Jarosław Buczek – Wydział Informatyki i Telekomunikacji,
f) Katarzyna Łepek – Wydział Sportu i Turystyki,
g) Małgorzata Nieznaj – Wydział Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania
Kryzysowego,
h) Hanna Pawlikowska – Biuro Miejskiego Architekta Zieleni,
i) Dorota Niezgoda – Wydział Kultury,
j) Elżbieta Żółkiewska – Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych,
k) Joanna Jaroszuk-Oniszko – Wydział Ochrony Środowiska,
l) Paulina Kocka – Wydział Ochrony Środowiska,
m) Zdzisław Strycharz – Doradca Prezydenta Miasta Lublin,
n) Aleksander Wiącek – Asystent Prezydenta Miasta Lublin,
o) Stanisław Wydrych – Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie,
p) Elżbieta Ważna – Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie,
q) Jarosław Pakuła – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca”
w Lublinie,
r) Luca Tunisini – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Lublinie
sp. z o.o.,
s) Łukasz Bilik – Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Lublinie,
t) Paweł Paszko – Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie.

O Fundacji Wolności

Misją Fundacji Wolności jest społeczna kontrola przestrzegania prawa i dążenie do jakościowych zmian działalności organów władzy publicznej, w interesie obywateli. Chcemy by mieszkańcy Lublina realnie decydowali o tym, co się dzieje w mieście.

Czy jesteś świadkiem przewinienia urzędników w Lublinie? A może próbujesz zdobyć ogólnodostępne informacje w urzędzie, ale są zatajane? Pomożemy Ci!

Dbamy o przejrzystość naszej strony. Wszystkie starsze wpisy odnajdziesz w archiwum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszystkie wpisy