Aktualności

23 Listopad

Kwoty diet dla przewodniczących zarządów dzielnic za 2016

Aktualności

Prezentujemy zestawienie kwoty diet, wypłaconych poszczególnym przewodniczącym zarządów dzielnic w Lublinie w 2016 roku. Dotyczy diet wypłaconych za pierwsze dziewięć miesięcy tego roku.

Warto wyjaśnić, że każdego miesiąca przewodniczący zarządów dzielnic składają oświadczenie, w którym informują czy nastąpiły okoliczności powodujące zmniejszenie diety. Mogą to być: choroba, zdarzenie losowe lub inne okoliczności.

22 na 31 przewodniczących zarządów otrzymało pełne wynagrodzenie za dziewięć miesięcy. Niepełne wynagrodzenie może również zdarzyć się w sytuacji rezygnacji lub odwołania ze stanowiska (Anna Wojciechowska, Flawiusz Obrusiewicz).

Komentarze

komentarzy