Uwagi do sprawozdań lokalnych komitetów wyborczych

No Comments

Jednym z celów statutowych Fundacji Wolności jest analiza finansowa kampanii wyborczych. W związku z tym przeprowadziliśmy monitoring samorządowej kampanii wyborczej w 2018 roku. Kolejnym etapem naszych działań było przesłanie Komisarzowi Wyborczemu w Lublinie I naszych uwag i spostrzeżeń w zakresie wydatkowania środków przez poszczególne komitety.

W sumie przekazaliśmy komisarzowi 16 uwag. Wśród nich 9 dotyczyło Komitetu Wyborczego Wyborców Krzysztof Żuk, po 3 KWW Kukiz, Wolność, Lubelscy Patrioci i Ruchy Miejskie oraz KWW Ludzie dla Miasta a 1 KWW Joanna Kunc WIS Lublin Kornel Morawiecki. Nie mieliśmy żadnych uwag do sprawozdania KWW My z Lublina. Wydatków KW Prawo i Sprawiedliwość nie analizowaliśmy, bo nie dotarliśmy do żadnych dokumentów źródłowych.

Nasze zastrzeżenia wzbudza przede wszystkim:

1. Brak informacji na fakturach o dokładnej liczbie zamawianych/drukowanych materiałów. Używanie jako jednostek miary „komplet” lub „pakiet” dla określenia liczby billboardów lub ulotek albo używanie „1 sztuki” dla wielu materiałów. Uniemożliwia to oszacowanie realnej ceny pojedynczego materiału oraz określenie skali kampanii. Takie przypadki występują na fakturach KWW Kukiz, Wolność… (trzy przypadki) oraz KWW Krzysztof Żuk (kilkadziesiąt przypadków).

2. Nieprecyzyjne określenie przedmiotu zamówienia. Na kilku fakturach w nazwie towaru wpisano „materiały wyborcze”. Nie wiadomo więc, czego dokładnie dotyczył zakup. Sytuacja zauważona w przypadku KWW Joanny Kunc (raz) oraz KWW Krzysztof Żuk (kilka razy). W trzech fakturach KWW Miasto dla Ludzi widnieje tytuł „wydruki według zamówienia” – bez określenia, czego dotyczyło zamówienie.

3. Wśród faktur KWW Krzysztof Żuk znaleźliśmy tylko dwie dotyczące wydruku gazetek reklamowych. Tymczasem wśrod zgromadzoncyh przez nas materiałów wyborczych jest pięć różnych rodzajów gazetek wyborczych.

4. Brak okresu najmu w przypadku fakur za najem przyczepy reklamowej/lawety – KWW Krzysztof Żuk (2 przypadki).

5. Na fakturze za wykonanie trzech spotów promocyjnych dla KWW Krzysztof Żuk widnieje kwota 150 zł brutto. Kwota jest rażąco niska oraz niezgodna z cenami rynkowymi. Dla porównania KWW Joanny Kunc za jeden spot zapłacił 1500 zł brutto.

6. Wśród faktur brak jest dokumentów potwierdzających wykonanie strony internetowej KWW Krzysztof Żuk.

7. W zestawieniu wydatków brak też informacji o pokryciu wydatków za spotkania KWW Krzysztof Żuk: 10 września w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym „Łabędzia”; 12 września w Hotelu Unia Mercure; 27 września w 2 PI ER w Lubelskim Centrum Konferencyjnym oraz 4 października w restauracji Trybunalska.

8. Na fakturze dotyczącej emisji spotów KWW Krzysztof Żuk w autobusach miejskich widnieje kwota 100,25 zł brutto. Tymczasem firma, która jest właścicielem telebimów, nie ma takiej ceny w swojej oficjalnej ofercie.

W związku z powyższymi spostrzeżeniami wnosimy, aby Komisarz Wyborczy w Lublinie I wezwał komitety wyborcze do złożenia wyjaśnień w trybie art. 144 par. 3 kodeksu wyborczego.

Monitoring samorządowej kampanii wyborczej jest realizowany dzięki środkom własnym Fundacji Wolności.

Popierasz? Wpłać darowiznę

 

Prezes zarządu Fundacji Wolności. Absolwent Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego (2009). Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin w latach 2014-2016.

O Fundacji Wolności

Misją Fundacji Wolności jest społeczna kontrola przestrzegania prawa i dążenie do jakościowych zmian działalności organów władzy publicznej, w interesie obywateli. Chcemy by mieszkańcy Lublina realnie decydowali o tym, co się dzieje w mieście.

Czy jesteś świadkiem przewinienia urzędników w Lublinie? A może próbujesz zdobyć ogólnodostępne informacje w urzędzie, ale są zatajane? Pomożemy Ci!

Dbamy o przejrzystość naszej strony. Wszystkie starsze wpisy odnajdziesz w archiwum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszystkie wpisy