Dlaczego budżet obywatelski?

No Comments

W tym roku podziału środków z rezerwyBiurowiec przy ul. Zana celowej Rady Dzielnicy Rury (109 tys. zł.) dokonają sami mieszkańcy. Najpierw wskażą potrzebne inwestycje a potem wspólnie wybiorą te, które zostaną zrealizowane.

Taki sposób dysponowania budżetem nazywa się partycypacyjnym (z ang. participation – uczestnictwo), bo wszyscy mieszkańcy dzielnicy mają wpływ na jego przeznaczenie.

Chcemy podjąć się tego tematu, bo uważamy, że publiczne pieniądze powinny służyć mieszkańcom i być wydawane zgodnie z ich potrzebami. Takie działanie gwarantuje budżet partycypacyjny. Do głównych celów Fundacji Wolności należą rozwój demokracji i społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie udziału obywateli w sprawowaniu władzy. Zagadnienie partycypacji społecznej jest bliskie nie tylko celom naszej organizacji, ale również osobistym zainteresowaniom osobom związanym z Fundacją Wolności.

Uchwalanie budżetu gminy czy jak w tym przypadku dzielnicy dotyczy najważniejszych spraw dotyczących lokalnej społeczności, tj. rozdziału środków finansowych. Bezpośredni udział mieszkańców w ustalaniu tego, na co zostaną przeznaczone pieniądze z rezerwy celowej stanowi najwyższą formę demokracji w najważniejszej sprawie dotyczącej społeczności dzielnicy.

Udział jak największej grupy mieszkańców w podejmowaniu decyzji dotyczących inwestycji w najbliższej okolicy jest podstawą demokracji lokalnej. Mam nadzieję, że mieszkańcy zaangażują się w dyskusję nad wydatkami przeznaczonymi dla dzielnicy, przedstawią ciekawe pomysły oraz wybiorą najlepsze z nich. Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin.

O Fundacji Wolności

Misją Fundacji Wolności jest społeczna kontrola przestrzegania prawa i dążenie do jakościowych zmian działalności organów władzy publicznej, w interesie obywateli. Chcemy by mieszkańcy Lublina realnie decydowali o tym, co się dzieje w mieście.

Czy jesteś świadkiem przewinienia urzędników w Lublinie? A może próbujesz zdobyć ogólnodostępne informacje w urzędzie, ale są zatajane? Pomożemy Ci!

Dbamy o przejrzystość naszej strony. Wszystkie starsze wpisy odnajdziesz w archiwum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszystkie wpisy