Sąd Administracyjny odmawia nam zwolnienia z kosztów sądowych

No Comments

Egzekwując prawo do informacji publicznej, coraz częściej musimy składać skargi do sądu administracyjnego na bezczynność organów, które odmawiają udostępnienia informacji publicznych.

Koszty spraw sądowych

W ubiegłym roku złożyliśmy dwanaście skarg, a tylko w styczniu i lutym tego roku już pięć kolejnych. Każda skarga wiąże się z wymogiem opłacenia wpisu w kwocie 100 zł. Jeśli sąd przyzna nam rację, to wpis zostanie zwrócony po uprawomocnieniu się wyroku, czyli ok. 5-6 miesięcy od złożenia skargi (o ile organ nie odwoła się od decyzji, co wydłuży proces o jakieś 2 lata). Kolejna opłata dotyczy otrzymania pisemnego uzasadnienia wyroku w przypadku, gdy sąd odrzuci naszą skargę. Aby móc zapoznać się z wyrokiem i podjąć decyzję o ewentualnym odwołaniu się do sądu drugiej instancji, musimy zapłacić kolejne 100 zł.

Skarga fundacji na bezczynność organu to nie jest sprawa własna

Art. 239 §2 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi zwalnia z obowiązku uiszczania opłat sądowych organizacje pożytku publicznego, działające w sprawach własnych (z wyjątkiem spraw dot. prowadzonej działalności gospodarczej). Fundacja Wolności od listopada 2016 r. posiada status organizacji pożytku publicznego, w związku z czym w kilku ostatnich sprawach poinformowaliśmy sąd, że przysługuje nam zwolnienie z kosztów sądowych.

Niestety Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie ma inne zdanie. Według niego, składane przez nas skargi nie dotyczą spraw własnych, tylko „sfery działalności zewnętrznej”.

W związku z powyższym nasza działalność w zakresie ujawniania informacji publicznych przed sądem będzie się wiązać z ponoszeniem kosztów sądowych. Dlatego środki, które otrzymamy z 1% podatku chcemy przeznaczyć na pokrycie kosztów sądowych. Aby przekazać swój 1% podatku, w formularzu PIT wpisz nr KRS Fundacji Wolności 0000428743.

Prezes zarządu Fundacji Wolności. Absolwent Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego (2009). Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin w latach 2014-2016.

O Fundacji Wolności

Misją Fundacji Wolności jest społeczna kontrola przestrzegania prawa i dążenie do jakościowych zmian działalności organów władzy publicznej, w interesie obywateli. Chcemy by mieszkańcy Lublina realnie decydowali o tym, co się dzieje w mieście.

Czy jesteś świadkiem przewinienia urzędników w Lublinie? A może próbujesz zdobyć ogólnodostępne informacje w urzędzie, ale są zatajane? Pomożemy Ci!

Dbamy o przejrzystość naszej strony. Wszystkie starsze wpisy odnajdziesz w archiwum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszystkie wpisy