O zależnościach w Radzie Miasta

No Comments

Przy okazji wyborów samorządowych, Fundacja Wolności chce zwrócić uwagę, na konflikt interesów, polegający na zarobkowym uzależnieniu radnych od organów administracji publicznej, zwłaszcza samorządowej.

Kim jest radny niezależny?

Radny niezależny to taki, który pracuje poza sektorem publicznym, zwłaszcza instytucjami związanymi z gminą, w której radny pełni swoją funkcję. Nie zarządza przedsiębiorstwami i organizacjami, które otrzymują dotacje i zlecenia z budżetu gminy. To samo dotyczy członków jego rodziny.

Jak dowodzi raport Fundacji Batorego „radni (zatrudnieni w administracji samorządowej – przyp. Fundacja Wolności) są więc mniej lub bardziej bezpośrednio uzależnieni od wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów, czy marszałków. Mandatu radnego nie mogą sprawować osoby kierujące jednostkami podległymi samorządowi (w tych samych samorządach). Wszyscy inni pracownicy nadal jednak pozostają w pewnym stopniu podległości wobec organu wykonawczego samorządu i mogą z tego tytułu podlegać presji, co naturalnie osłabia siłę ich mandatu.

Jak szukaliśmy niezależnych radnych

Prześledziliśmy miejsce zatrudnienia radnych (na podstawie oświadczeń majątkowych) oraz najbliższych członków ich rodzin (mąż, żona, dzieci – na podstawie informacji znalezionych w internecie i artykułach w lokalnych mediach). Dla upewnienia, zadaliśmy pytanie samym radnym.

W ten sposób wyłoniliśmy radnych, których można uznać za niezależnych. Za takich możemy uważać zaledwie dziewięcioro z 31 członków Rady Miasta. Radni, którym przyznaliśmy dyplom niezależnego radnego Rady Miasta VI kadencji: Jan Gąbka, Piotr Kowalczyk, Jan Madejek, Elżbieta Mroczkowska, Stanisław Podgórski, Mieczysław Ryba, Sylwester Tułajew, Beata Stepaniuk i Marta Wcisło. Radni Kowalczyk, Stepaniuk i Tułajew odpowiedzieli twierdząco na pytanie o niezależność finansową. Od pozostałych nie otrzymaliśmy odpowiedzi, jednak z zebranych przez nas danych wynika, że nie są powiązani zarobkowo z administracją samorządową.

Gdzie pracują radni i ich rodziny

miejsce_pracy_radnychTylko jeden z radnych pracuje w organizacji pozarządowej. Zaledwie czterech radnych prowadzi własną firmę, natomiast ośmioro pracuje w spółkach miejskich lub wojewódzkich. Aż sześcioro radnych jest członkami Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (diety za członkostwo należą do jednych z najwyższych w Polsce). Siedmioro radnych swoją pracę w urzędach lub spółkach samorządowych znalazło w ciągu tej kadencji rady miasta. Ponadto znaleźliśmy dziewięć osób – członków rodzin radnych (dzieci i żony), którzy pracują w szkołach publicznych lub spółkach miejskich (bazowaliśmy na informacjach w lokalnych mediach, co nie wyklucza że takich powiązań może być więcej). Organizacje pozarządowe, w których radni i radne są członkami zarządów, otrzymały w 2013 i 2014 roku w sumie 270 tys. zł. z budżetu miasta w ramach dotacji na realizację zadań publicznych (w otwartych konkursach ofert).

Prezes zarządu Fundacji Wolności. Absolwent Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego (2009). Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin w latach 2014-2016.

O Fundacji Wolności

Misją Fundacji Wolności jest społeczna kontrola przestrzegania prawa i dążenie do jakościowych zmian działalności organów władzy publicznej, w interesie obywateli. Chcemy by mieszkańcy Lublina realnie decydowali o tym, co się dzieje w mieście.

Czy jesteś świadkiem przewinienia urzędników w Lublinie? A może próbujesz zdobyć ogólnodostępne informacje w urzędzie, ale są zatajane? Pomożemy Ci!

Dbamy o przejrzystość naszej strony. Wszystkie starsze wpisy odnajdziesz w archiwum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszystkie wpisy