Relacja z posiedzenia RD Węglin w dniu 17 listopada 2014

No Comments
Dzielnica Węglin Południowy
Data 17 listopada 2014
Frekwencja 8-13 członków rady dzielnicy oraz goście: mieszkańcy w tym radny Dariusz Jezior. Sporządzono listę obecności.
Uchwały Nie podjęto uchwał

Przewodnicząca Rady Dzielnicy Węglin Południowy – Ewa Sieniuc-Pikula

Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Węglin Południowy – Marianna Grzybowska

Siedziba lokalu Dzielnicy Węglin Południowy:

ul. Roztocze 14

20-722 Lublin

tel. (81) 466 59 52

Lokal: siedziba Rady Dzielnicy mieści się przy zespole szkół nr 7, w nowym budynku. Lokal składa się z sali o pow. ok 40 mkw, oraz łazienki. Stan techniczny bardzo dobry. Lokal dostępny – wejście z poziomu ulicy.

Gdy jest pełny skład rady dzielnicy, dla gości pozostaje 3-5 miejsc. W sali jest komputer i drukarka , połączenie z internetem ( strona 5). Lokal posiada dużą witrynę, w której umieszczona jest informacja o dyżurach.

Dyżury członków Rady Dzielnicy Węglin Południowy pełnione w siedzibie Rady

-dyżury Przewodniczącego Rady Dzielnicy – każdy czwartek w godz. 10.00 – 11.00

-dyżury Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy – każdy wtorek w godz. 17.00 – 18.00

Dyżury Przewodniczącej Zarządu odbywają się (byłam na dyżurze 4 listopada 2014).

Rada dzielnicy: w radzie zasiadają osoby w różnym wieku, większość jest w wieku emerytalnym. Radę dzielnicy tworzy 11 kobiet i 4 mężczyzn.

Informacja o posiedzeniu:

W siedzibie rady dzielnicy nie było ogłoszenia o terminie zebrania.

O terminie zebranie trzeba się dowiadywać indywidualnie. Pani przewodnicząca zarządu na moją prośbę, podała mi telefonicznie termin posiedzenia, z jednodniowym wyprzedzeniem.

Następne posiedzenie, ma być w grudniu lub w lutym. Muszę się przypomnieć, na tą okoliczność.

Przebieg posiedzenia:

  1. odczytanie porządku obrad, przyjęcie porządku obrad
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. Protokół z poprzedniego posiedzenia został przeczytany w całości.
  3. Informacja o wybranych radnych (Jezior, Ryfka, Madejek, Pakuła, Ławniczak)
  4. „Sprawozdanie zarządu” – przewodnicząca zarządu przedstawiła pisma które wysłała, w ostatnim czasie, pisma odczytane w całości:
  5. Odczytanie artykułu, który będzie w następnym numerze gazetki osiedlowej „GO”, a zawierającego wykaz propozycji inwestycyjnych na 2015 rok.
  6. Przewodnicząca zarządu poinformowała, że była na szkoleniu z zakresu gospodarowania odpadami.
  7. Sprawy zasygnalizowane przez mieszkańców i przez obecnych mieszkańców referowane;
  8. Zamknięcie obrad

Zgłaszane wnioski:

Mieszkanka osiedla, zasygnalizowała, że będą zmiany w miejscowych planach. W związku z czym, wnioskowała do rady o zainteresowanie tematem. Rada zobowiązała się przegłosować ewentualne wnioski, po wywołaniu planu.

 

 

Uchwał nie podjęto.

Własne uwagi:

Czytanie protokołów z poprzedniego posiedzenia jest zbędne, podobnie czytanie bieżącej korespondencja, zamiast referowanie sprawy przez zarząd.

Goście mieli możliwość wypowiedzenia się.

Obrady prowadzone kulturalnie.

O Fundacji Wolności

Misją Fundacji Wolności jest społeczna kontrola przestrzegania prawa i dążenie do jakościowych zmian działalności organów władzy publicznej, w interesie obywateli. Chcemy by mieszkańcy Lublina realnie decydowali o tym, co się dzieje w mieście.

Czy jesteś świadkiem przewinienia urzędników w Lublinie? A może próbujesz zdobyć ogólnodostępne informacje w urzędzie, ale są zatajane? Pomożemy Ci!

Dbamy o przejrzystość naszej strony. Wszystkie starsze wpisy odnajdziesz w archiwum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszystkie wpisy