Budżet Obywatelski w Lublinie

No Comments

Budżet obywatelski polega na tym, że mieszkańcy bezpośrednio decydują o wydatkowaniu środków w ramach określonego budżetu.

W Lublinie jeszcze nie ma budżetu obywatelskiego, ale Rada Dzielnicy Rury zdecydowała, że w tym roku podziału środków z rezerwy celowej dokonają mieszkańcy dzielnicy.

  • Do 8 kwietnia mogą zgłaszać propozycje projektów do realizacji,
  • 18 i 22 marca oraz 4 kwietnia organizujemy spotkania mieszkańców,

Zachęcamy mieszkańców dzielnicy Rury, żeby wskazywali, co należy zmienić, zbudować, naprawić.

Zgłoszenia mogą dotyczyć budowy chodników, parków, placów zabaw, postawienia koszy na śmieci, zagospodarowania zieleni, organizacji zajęć dla dzieci, seniorów. Katalog działań jest nieograniczony.

Wszystkie propozycje zostaną zweryfikowane pod kątem formalno-prawnym przez odpowiednie wydziały urzędu miasta. Następnie odbędzie się głosowanie, w którym mieszkańcy wskażą najważniejsze dla nich działania.

Po szczegóły zapraszam na stronę www.budzetobywatelski.lublin.pl.

Prezes zarządu Fundacji Wolności. Absolwent Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego (2009). Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin w latach 2014-2016.

O Fundacji Wolności

Misją Fundacji Wolności jest społeczna kontrola przestrzegania prawa i dążenie do jakościowych zmian działalności organów władzy publicznej, w interesie obywateli. Chcemy by mieszkańcy Lublina realnie decydowali o tym, co się dzieje w mieście.

Czy jesteś świadkiem przewinienia urzędników w Lublinie? A może próbujesz zdobyć ogólnodostępne informacje w urzędzie, ale są zatajane? Pomożemy Ci!

Dbamy o przejrzystość naszej strony. Wszystkie starsze wpisy odnajdziesz w archiwum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszystkie wpisy