Zawiadomienia do prokuratury na spółki miejskie, które nie udostępniły swoich umów

No Comments
w dniu dzisiejszym Fundacja Wolności złożyła w prokuraturze rejonowej Lublin-Południe zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez 7 spółek miejskich, które do dziś nie udostępniły kopii umów z okresu 1-7 stycznia 2014 roku, o które wnioskowaliśmy jeszcze w czerwcu.
Zgodnie z art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej „kto wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku„.
W jednym przypadku już wcześniej skierowaliśmy sprawę na drogę administracyjną, gdzie Wojewódzki Sąd Administracyjny przyznał nam racje – spółki miejskie są zobowiązane do udostępniania informacji publicznej (sygnatura sprawy II SaB 373/14 http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/81921E88A9).
W styczniu wnioskowaliśmy do spółek o udostępnienie rejestrów umów. Wszystkie odpowiedziały, że takiego nie prowadzą a jego utworzenie nie leży w interesie publicznym.
Ponadto dziś rano zwróciliśmy się do wszystkich kandydatów na urząd Prezydenta Miasta Lublin z pytaniem, czy w razie wyboru doprowadzą do ujawnienia wszystkich wydatków spółek miejskich. Do 9 listopada dwoje z nich (Dorota Polz-Gruszka i Antoni Chrzonstowski) opowiedziało się za ujawnieniem wydatków spółek miejskich.

Prezes zarządu Fundacji Wolności. Absolwent Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego (2009). Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin w latach 2014-2016.

O Fundacji Wolności

Misją Fundacji Wolności jest społeczna kontrola przestrzegania prawa i dążenie do jakościowych zmian działalności organów władzy publicznej, w interesie obywateli. Chcemy by mieszkańcy Lublina realnie decydowali o tym, co się dzieje w mieście.

Czy jesteś świadkiem przewinienia urzędników w Lublinie? A może próbujesz zdobyć ogólnodostępne informacje w urzędzie, ale są zatajane? Pomożemy Ci!

Dbamy o przejrzystość naszej strony. Wszystkie starsze wpisy odnajdziesz w archiwum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszystkie wpisy