Obywatelu, złóż swój wniosek do budżetu

No Comments

MiastoW dużej części gmin w Polsce, w tym także w Lublinie, radni mają czas do końca września na składanie wniosków do budżetu na kolejny rok kalendarzowy. Jest to etap powstawania pierwszego projektu gminnego budżetu.

Choć w żadnych ustawach ani przepisach nie jest napisane, że mieszkańcy mogą składać swoje własne wnioski budżetowe, to prawo zostawia im taką furtkę, dzięki możliwości składania skarg i wniosków w trybie Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy związane m. in. z zaspokojeniem potrzeb ludności. Właściwie wszystkie sprawy, którymi się zajmuje samorząd lokalny mają taki cel.

Organ powinien załatwić wniosek bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. A o sposobie załatwienia wniosku zawiadomić równocześnie wnioskodawcę. Dlatego, jeśli uważasz, że w Twojej okolicy jest potrzebny nowy chodnik, oświetlenie uliczne lub jeśli masz pomysł na inwestycję dotyczącą całego miasta, to pamiętaj, że teraz jest odpowiedni czas, aby to zgłosić władzom gminy.

W Lublinie wnioski można składać m. in. za pomocą poczty elektronicznej, na adres audyt@lublin.eu.

Podstawa prawna:

– Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity – Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46),
– Zarządzenie Nr 932/2009 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie procedury załatwiania skarg, wniosków, interwencji i przyjmowania interesantów w Urzędzie Miasta Lublin.

Prezes zarządu Fundacji Wolności. Absolwent Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego (2009). Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin w latach 2014-2016.

O Fundacji Wolności

Misją Fundacji Wolności jest społeczna kontrola przestrzegania prawa i dążenie do jakościowych zmian działalności organów władzy publicznej, w interesie obywateli. Chcemy by mieszkańcy Lublina realnie decydowali o tym, co się dzieje w mieście.

Czy jesteś świadkiem przewinienia urzędników w Lublinie? A może próbujesz zdobyć ogólnodostępne informacje w urzędzie, ale są zatajane? Pomożemy Ci!

Dbamy o przejrzystość naszej strony. Wszystkie starsze wpisy odnajdziesz w archiwum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszystkie wpisy