Grzechy kandydatów w samorządowej kampanii wyborczej

No Comments

Przedstawioamy raport podsumowujący monitoring samorządowej kampanii wyborczej.

Monitoring samorządowej kampanii wyborczej był prowadzony przez Fundację Wolności między wrześniem 2018 a 21 października 2018. Jednak znaczna część podjętych interwencji wywołała skutki, które trwały znacznie dłużej. Monitoring nie był finansowany z żadnych środków zewnętrznych, wynikał z potrzeby patrzenia na ręce kandydatom, popartych słowami komisarza wyborczego w Lublinie, sędziego Jerzego Rodzika, na spotkaniu nt. zmian w prawie wyborczym: „Co powinieneś wiedzieć o zmianach w kodeksie wyborczym?”.

Monitoring był prowadzony na terenie miasta Lublin i dotyczył kampanii wyborczej do rady miasta oraz na prezydenta miasta Lublin (czyli nie analizowaliśmy kampanii do sejmiku wojewódzkiego kandydatów z okręgu wyborczego obejmującego miasto Lublin). Jednocześnie monitoring był ograniczony możliwościami finansowymi, organizacyjnymi i ludzkimi fundacji.

Celem monitoringu było sprawdzenie przestrzegania przepisów kodeksu wyborczego przez kandydatów i komitety wyborcze oraz weryfikacja informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych z działaniami podejmowanymi w czasie kampanii wyborczej.

Raport do pobrania w formacie pdf:

>>kliknij tutaj<<

Informacje w mediach o wynikach monitoringu:

Radio Centrum

Radio Lublin

Prezes zarządu Fundacji Wolności. Absolwent Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego (2009). Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin w latach 2014-2016.

O Fundacji Wolności

Misją Fundacji Wolności jest społeczna kontrola przestrzegania prawa i dążenie do jakościowych zmian działalności organów władzy publicznej, w interesie obywateli. Chcemy by mieszkańcy Lublina realnie decydowali o tym, co się dzieje w mieście.

Czy jesteś świadkiem przewinienia urzędników w Lublinie? A może próbujesz zdobyć ogólnodostępne informacje w urzędzie, ale są zatajane? Pomożemy Ci!

Dbamy o przejrzystość naszej strony. Wszystkie starsze wpisy odnajdziesz w archiwum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszystkie wpisy