Analiza wyników wyborów do rad dzielnic

No Comments

Poniżej analiza wyborów do rad dzielnic w Lublinie, opracowana dla nas przez Grzegorza Mierzwę. Zapraszamy do lektury.

 1. Słowo wstępne.

 2. Frekwencja

  • Wzrosty i spadki w porównaniu z poprzednimi wyborami procentowe

 3. ilość mandatów w obwodach

 4. liczba kandydatów w obwodach

 5. Wnioski

 1. Słowo wstępne

15 marca 2015 r. odbyły się Wybory do Rad Dzielnic. Miasto składa się z 27 dzielnic podzielonych odpowiednio obwodami wyborczymi oraz liczbą mandatów przewidziana na dany obwód. Z danych uzyskanych z protokołów wyborczych uprawnionych do głosowania w wyborach było 252979 tys. mieszkańców Dzielnic. Podział na Obwody w Miasto Lublini obwodów uzależniona od liczby mieszkańców

  • 1 obwód (Zembrzyce, Za Cukrownią Węglin Północny i Południowy Słowinek, Stare Miasto, Szerokie, Głusk, Hajdów – Zadębie, Abramowice)

  • 2 obwody (Felin, Sławin)

  • 3 obwody (Bronowice, Ponikwoda, Wieniawa)

  • 4obwody (Czechów Północny, Czuby Południowe, Kalinowszczyzna, Tatary, Wrotków, Kośminek)

  • 5 obwodów (Czuby Północne , Dziesiąta)

  • 6 obwodów (Śródmieście , Czechów Południowy)

  • 7 obwodów (Rury)

 1. Frekwencja

Przy założeniu ze uprawnionych do głosowania było 252979 tys. mieszkańców Lublina czynny udział to 18 339 mieszkańców natomiast ważnych głosów oddano 17 605. Tabela Nr 1. obrazuje frekwencje w poszczególnych dzielnicach.

Dzielnica

liczba uprawnionych

liczba głosów

liczba ważnych głosów

Abramowice

1271

161

156

Bronowice

12324

1220

1204

Czechów Południowy

18388

919

875

Czechów Północny

7416

561

528

Czuby Południowe

11895

834

810

Czuby Północne

23267

1953

1914

Dziesiąta

18267

1451

1423

Felin

5378

458

446

Głusk

1672

234

225

Hajdów-Zadębie

1452

202

143

Kalinowszczyzna

20085

1125

1081

Konstantynów

6920

559

548

Kośminek

10827

802

756

Ponikwoda

9867

624

619

Rury

26353

1524

1433

Sławin

8460

1003

971

Sławinek

5799

312

310

Stare Miasto

2033

108

108

Szerokie

2291

329

264

Śródmieście

14431

604

591

Tatary

10585

634

612

Węglin Południowy

5250

489

487

Węglin Północny

3035

375

341

Wieniawa

10831

748

717

Wrotków

9506

603

595

Za Cukrownią

2991

168

163

Zemborzyce

2385

344

285

SUMA

252979

18344

17605

Tabela 1. Liczba mieszkańców uczestniczących w Wyborach.

Zestawienie Wyborów z 2011 r. z wyborami z 2015 r.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie prezentujące spadki i wzrosty w poszczególnych dzielnica z uwzględnieniem przeprowadzonych wyborów bądź obsadzenia Rady bez głosowania.

Abramowice

2011

2015

 

Frekwencja

19,42%

12,67%

 

Bronowice

2011

2015

 

Frekwencja

7,49%

9,89%

 

Czechów Południowy

2011

2015

 

Frekwencja

4,36%

4,99%

 

Czechów Północny^

2011

2015#

^-głosowanie z 3 obwodów

Frekwencja

4,57%

7,56%

 

Czuby Południowe^

2011

2015

^-głosowanie z 3 obwodów

Frekwencja

4,77%

7,01%

 

Czuby Północne

2011

2015

 

Frekwencja

4,99%

8,39%

 

Dziesiąta

2011

2015

 

Frekwencja

4,11%

7,94%

 

Felin

2011

2015

 

Frekwencja

12,78%

8,51%

 

Głusk

2011

2015

 

Frekwencja

21,30%

13,99%

 

Hajdów-Zadębie

2011

2015

 

Frekwencja

12,83%

13,91%

 

Kalinowszczyzna

2011

2015

 

Frekwencja

4,30%

5,60%

 

Konstantynów

2011

2015

 

Frekwencja

5,83%

8,08%

 

Kośminek

2011

2015

 

Frekwencja

5,96%

7,41%

 

Ponikwoda

2011

2015

 

Frekwencja

4,25%

6,32%

 

Rury

2011

2015

 

Frekwencja

7,93%

5,78%

 

Sławin

2011

2015

 

Frekwencja

7,16%

11,85%

 

Sławinek

2011

2015

 

Frekwencja

5,35%

5,38%

 

Stare Miasto

2011

2015

 

Frekwencja

4,72%

5,31%

 

Szerokie

2011

2015

 

Frekwencja

8,60%

14,31%

 

Śródmieście^

2011

2015

^-głosowanie z 5 obwodów

Frekwencja

4,20%

4,19%

 

Tatary

2011

2015

 

Frekwencja

5,22%

5,99%

 

Węglin Południowy

2011^

2015

^-wybory bez głosowania

Frekwencja

b/g

9,31%

 

Węglin Północny

2011

2015

 

Frekwencja

8,70%

12,40%

 

Wieniawa

2011

2015

 

Frekwencja

4,60%

6,91%

 

Wrotków^

2011

2015

^- głosowanie z 3 obwodów

Frekwencja

6,36%

6,34%

 

Za Cukrownią

2011

2015

 

Frekwencja

9,03%

5,62%

 

Zemborzyce

2011^

2015

^-wybory bez głosowania

Frekwencja

b/z

14,42%

 

Podsumowanie

6,11%

7,49%

 

3. ilość mandatów przypadających w obwodach

Dzielnica

Obwód 1

Obwód 2

Obwód 3

Obwód 4

Obwód 5

Obwód 6

Obwód 7

Abramowice

15

           

Bronowice

5

4

6

       

Czechów Południowy

2

3

4

3

4

5

 

Czechów Północny

4

4

3

4

     

Czuby Południowe

3

3

4

5

     

Czuby Północne

5

4

4

3

5

   

Dziesiąta

5

5

4

3

4

   

Felin

8

7

         

Głusk

15

           

Hajdów-Zadębie

15

           

Kalinowszczyzna

6

4

5

6

     

Konstantynów

6

9

         

Kośminek

4

4

4

3

     

Ponikwoda

2

7

6

       

Rury

2

4

2

4

3

3

3

Sławin

8

7

         

Sławinek

15

           

Stare Miasto

15

           

Szerokie

15

           

Śródmieście

4

3

3

5

3

3

 

Tatary

5

3

4

3

     

Węglin Południowy

15

           

Węglin Północny

15

           

Wieniawa

5

5

5

       

Wrotków

3

5

4

3

     

Za Cukrownią

15

           

Zemborzyce

15

           
 1. Ilość kandydatów w poszczególnych obwodach:

Dzielnica

Obwód 1

Obwód 2

Obwód 3

Obwód 4

Obwód 5

Obwód 6

Obwód 7

Abramowice

17

           

Bronowice

10

9

14

       

Czechów Południowy

b/g

4

12

7

7

10

 

Czechów Północny

b/g

7

b/g

13

     

Czuby Południowe

b/g

4

9

7

     

Czuby Północne

11

12

9

12

17

   

Dziesiąta

9

11

7

6

15

   

Felin

10

8

         

Głusk

16

           

Hajdów-Zadębie

16

           

Kalinowszczyzna

7

5

10

13

     

Konstantynów

15

18

         

Kośminek

6

7

9

6

     

Ponikwoda

6

8

12

       

Rury

5

6

3

5

6

6

5

Sławin

19

16

         

Sławinek

18

           

Stare Miasto

16

           

Szerokie

20

           

Śródmieście

5

6

b/g

8

5

6

 

Tatary

9

5

6

5

     

Węglin Południowy

30

           

Węglin Północny

18

           

Wieniawa

6

8

7

       

Wrotków

b/g

9

5

4

     

Za Cukrownią

17

           

Zemborzyce

21

           

b/g – głosowanie się nie odbyło, mandaty równe liczbie kandydatów

WNIOSKI

Wyniki dające mandat w Dzielnicy.

Aby zostać Członkiem Rady a tym samym uzyskać mandat była zróżnicowana i zależała od wielu czynników . Jednak w toku analiz i zestawień jednym z wiodących czynników decydujących o wysokim wyniku wyborczym była konkurencja do mandatu. Jeżeli było kolejno 2 lub więcej kandydatów na jeden mandat w tym samym obwodzie wyniki wzrastały. Natomiast w przypadku gdy kandydatów było tylu co liczba mandatów lub dwóch trzech więcej wtedy ten poziom spadał i nawet posiadając lider bądź osobę już zasiadającą w Radzie Dzielnicy jako kandydata nie wpływało to na frekwencje. Wniosek jest taki że konkurencja wzmagała większą potrzebę rywalizacji o głosy i większą aktywność wśród mieszkańców. Dla przykładu podam osobę z najwyższą liczbą głosów która zasiadać będzie w Radzie i z najmniejsza liczbą głosów.

Najwięcej głosów zdobyła Pani Grażyna Stadnik startująca z obwodu Nr 5 na Czubach Północnych – 290

Najmniej głosów zdobyły egzekwio Pani Teresa Kwiatuszewska i Pani Joanna Baranowska startujące z obwodu Nr 1 ze Starego Miasta – 17

Grzegorz Mierzwa

O Fundacji Wolności

Misją Fundacji Wolności jest społeczna kontrola przestrzegania prawa i dążenie do jakościowych zmian działalności organów władzy publicznej, w interesie obywateli. Chcemy by mieszkańcy Lublina realnie decydowali o tym, co się dzieje w mieście.

Czy jesteś świadkiem przewinienia urzędników w Lublinie? A może próbujesz zdobyć ogólnodostępne informacje w urzędzie, ale są zatajane? Pomożemy Ci!

Dbamy o przejrzystość naszej strony. Wszystkie starsze wpisy odnajdziesz w archiwum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszystkie wpisy