Polityczni darczyńcy z Lublina

No Comments

Fundacja Wolności podejmuje starania na rzecz zwiększenia jawności życia publicznego w Lublinie. W styczniu wystąpiliśmy do prezydenta miasta i spółek miejskich z wnioskiem o utworzenie publicznego rejestru umów, zawierających informacje o tym, z kim, na co i za ile są podpisywane przez umowy opłacane ze środków publicznych.

W ostatnim czasie zwróciliśmy się też do Państwowej Komisji Wyborczej o udzielenie informacji publicznej na temat osób, które w 2012 roku przekazywały darowizny pieniężne na partie polityczne, reprezentowane w sejmie (PO, PiS, PSL, SLD, Ruch Palikota i Solidarna Polska).

Najwięcej w skali kraju, bo ponad 8800 darowizn otrzymało PSL. Platforma Obywatelska otrzymała ok. 4500 darowizn a PiS zaledwie 31.

Największym politycznym darczyńcą w Lublinie był Jacek Sobczak, który przekazał 16800 zł na swoją partię. Janusz Palikot swojemu ugrupowaniu podarował 8000 zł. Datki przekazywali też samorządowcy, a w przypadku PSL również pracownicy urzędów i instytucji państwowych. Nikt w Lublinie nie przekazał darowizn na rzecz Solidarnej Polski.

Platforma Obywatelska

Platformę w Lublinie wspierali finansowo przede wszystkim posłanki i samorządowcy, ale wpłaty bardzo się różniły. Najwięcej przekazał Jacek Sobczak (członek zarządu województwa i szef PO w Lublinie), który wpłacił 16800 zł. Joanna Mucha darowała 1800 zł, a Magdalena Gąsior-Marek 600 zł. Spośród radnych miejskich najwięcej na swoją partię przekazał Leszek Daniewski 1260 zł, następnie Wojciech Krakowski 1000 zł, Elżbieta Mroczkowska 770 zł, Jarosław Pakuła i Stanisław Podgórski po 680 zł, Beata Stepaniuk 650 zł, Jan Madejek 590 zł, Zbigniew Jurkowski 460 zł, Marta Wcisło i Piotr Dreher po 250 zł, Michał Krawczyk 190 zł, Mateusz Zaczyński 130 zł, Jacek Bednarczyk 90 zł.

Ponadto większe kwoty darowali Jan Strojnowski – zastępca dyrektora Departamentu Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Marszałkowskiego (1200 zł), Bożenna Wasilewska (1020 zł) Mirosław Fatyga – wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy (1000 zł).

Wpłaty składek członkowskich nie przekraczały 300 zł rocznie od pojedynczych osób. Przelewem na rachunek partii opłaciły je w Lublinie 82 osoby.

Polskie Stronnictwo Ludowe

W Lublinie darowizny powyżej 900 zł przekazało w sumie 26 osób, z czego co najmniej 24 pracują w instytucjach państwowych i samorządowych. Niektórzy wpłacali co miesiąc stałe kwoty, inni od razu po kilka tysięcy. Poniżej pełna lista darczyńców PSL z Lublina:

Andrzej Bieńko (dyrektor lubelskiego oddziału ARiMR) 2400 zł
Helena Bieńko 3015 zł,
Piotr Cioczek – (zastępca dyrektora Wojewódzkiego Sanepidu w Lublinie) 2400 zł
Jan Buczma – (dyrektor Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Wojewódzkim) 2000 zł
Katarzyna Bryda (dyrektor Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu w Urzędzie Marszałkowskim) 950 zł
Tomasz Drozd 1351,60 zł
Stanisław Grzegorczyk (zastępca dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej w Urzędzie Marszałkowskim) 1200 zł
Krzysztof Hetman (Marszałek województwa lubelskiego) 1000 zł,
Kazimiera Kaproń (Główny Księgowy Urzędu Marszałkowskiego) 1000 zł
Mirosław Korbut (specjalista ds. instytucji muzycznych w Urzędzie Marszałkowskim) 2980 zł
Grażyna Łojko (wiceprezes zarządu w PGE Dystrybucja) 8000 zł
Grzegorz Matejak (ARiMR) 4200 zł
Marceli Niezgoda (wiceminister rozwoju regionalnego) 3000 zł
Krzysztof Pawlos (dyrektor biura wojewody) 2430 zł
Aleksander Piechnik (dyrektor lubelskiego oddziału PFRON) 1494,72 zł
Wojciech Piekarczyk (prezes Lubelskiego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska) 1500 zł
Andrzej Pielach (dyrektor lubelskiego oddziału KRUS) 945 zł
Alina Pitura (dyrektor Kancelarii Sejmiku Wojewódzkiego) 1200 zł
Alina Podkościelna-Troetsch (p.o. dyrektor lubelskiego oddziału Agencji Nieruchomości Rolnych) 1600 zł
Jan Sęk (dyrektor Filharmonii Lubelskiej) 1200 zł
Tadeusz Solarski (w 2012 dyrektor Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli) 1700 zł
Ryszard Staśczak (dyrektor Departamentu Finansów w Urzędzie Marszałkowskim) 1000 zł
Sławomir Struski (dyrektor Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska) 1700 zł
Beata Szymczyk 1800 zł
Jan Wiater (zastępca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) 8100 zł
Przemysław Zaleski (zastępca dyrektora w Urzędzie Marszałkowskim) 1800 zł

Prawo i Sprawiedliwość

Brak darowizn z Lublina.

Natomiast najwyższe kwoty składek członkowskich w Lublinie wpłacili samorządowcy: Grzegorz Siemiński (3900 zł), Tomasz Pitucha (1140 zł +530 zł do kasy partii), Zbigniew Targoński (1440 zł), Krzysztof Siczek (1360 zł), Sylwester Tułajew (1440 zł) Andrzej Pruszkowski (1200 zł), Małgorzata Suchanowska i Piotr Kowalczyk (po 880 zł), Dariusz Jezior (720 zł).

Ruch Palikota

Bardzo hojnie swoją partię wsparł Janusz Palikot, przekazując 8000 zł. Dorzucili się również posłowie: Michał Kabaciński (2000 zł) oraz Zofia Popiołek (2500 zł).

Sojusz Lewicy Demokratycznej

Najwyższe kwoty na rzecz SLD wpłacili Lech Bartkow (2520 zł), Halina Pastusiak i Piotr Zawrotniak (po 2000 zł). 355 zł podarowała asystentka posła Jacka Czerniaka, jednak sam poseł się nie dorzucił.

Prezes zarządu Fundacji Wolności. Absolwent Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego (2009). Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin w latach 2014-2016.

O Fundacji Wolności

Misją Fundacji Wolności jest społeczna kontrola przestrzegania prawa i dążenie do jakościowych zmian działalności organów władzy publicznej, w interesie obywateli. Chcemy by mieszkańcy Lublina realnie decydowali o tym, co się dzieje w mieście.

Czy jesteś świadkiem przewinienia urzędników w Lublinie? A może próbujesz zdobyć ogólnodostępne informacje w urzędzie, ale są zatajane? Pomożemy Ci!

Dbamy o przejrzystość naszej strony. Wszystkie starsze wpisy odnajdziesz w archiwum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszystkie wpisy