Lista zgłoszonych projektów Dużych

No Comments
Nr Dzielnica Tytuł projektu Koszt Skrócony opis
D – 1 Czuby Północne, Rury, Za Cukrownią CZUBY, LSM ŁĄCZY NAS WĄWÓZ – miejsce aktywnego wypoczynku i rekreacji. 1 200 000 zł 1. Stworzenie stref sportu i aktywnej rekreacji dla dorosłych i młodzieży. 2. Wykonanie trasy do biegania i uprawiania nordic walking oraz montaż tablic instruktażowych z ćwiczeniami. 3. Montaż urządzeń przyjaznych rowerzystom. 4. Budowa i modernizacja istniejących placów zabaw dla dzieci. 5. Wykonanie miejsca przyjaznego postoju dla rowerzystów, biegaczy, spacerowiczów oraz jeźdźców na terenie stadniny koni (Dzielnica: Za Cukrownią). 6. Wykonanie „źródełka” – ujęcia wody pitnej na terenie wąwozu. 7. Wykonanie punktów grillowych. 8. Wykonanie toru treningowego dla psów – AGILITY. 9. Wykonanie chodnika do ul. Armii Krajowej / ul. Ułanów w miejscu ścieżki między ogródkami działkowymi. 10. Wykonanie chodnika łączącego ul. Filaretów z główną aleją wąwozu. 11. Wykonanie chodnika łączącego osiedle im. Marii Konopnickiej z główną aleją wąwozu. 12. Wykonanie chodnika i schodów łączących os. im. B. Prusa z aleją w wąwozie przy Domu Seniora. 13. Wykonanie monitoringu na terenie Parku Ru
D – 2 Kalinowszczyzna, Ponikwoda Budowa ścieżki rowerowej łączącej Ponikwodę z nowo powstającym Parkiem Zawilcowa 1 200 000 zł Celem projektu jest budowa 1,4km ścieżki rowerowej biegnącej wąwozem wzdłuż ulic Rumiankowej i Świdnickiej, łączącej północne osiedla Ponikwody z nowo powstającym Parkiem Zawilcowa. Umożliwi ona skorzystanie z uroków parku tym mieszkańcom, którzy w chwili obecnej nie mają dostępu do zielonych terenów rekreacyjnych oraz może stać się w przyszłości zaczątkiem bardziej rozbudowanej infrastruktury wypoczynkowej, podobnej do tej, istniejącej w wąwozie na Czubach, w okolicach al. Jana Pawła II. Projekt budowlany ścieżki od skrzyżowania Walecznych/Węglarza/Strzembosza poprzez okolice Parku Zawilcowa, aż do Dworka Graffa powstał już w 2006r, niestety do tej pory został wykonany jedynie I etap od Dworka Graffa do ul. Zawilcowej. Teraz, gdy w przyszłym roku Park Zawilcowa ma zostać udostępniony mieszkańcom, trzeba zadbać, aby jak najwięcej osób mogło z niego korzystać!
D – 3 Śródmieście Modernizacja boiska wielofunkcyjnego wraz z remontem i wyposażeniem siłowni w XXIX LO im. cc. mjra Hieronima Dekutowskiego ps. Zapora w Lublinie 1 200 000 zł W ramach realizacji projektu zostanie zmodernizowane przyszkolne boisko wielofunkcyjne i przeprowadzony remont siłowni szkolnej oraz zakupione nowe wyposażenie siłowni. Projekt zakłada budowę obiektów sportowych na terenie obecnie istniejącego Gimnazjum nr 9 przy ul. Lipowej 25, które od 1.09.2017 r. zostanie przekształcone w XXIX Liceum Ogólnokształcące im. cc. mjra Hieronima Dekutowskiego ps.Zapora w Lublinie, w tym boiska do piłki nożnej ze sztuczną murawą, boiska wielofunkcyjnego z tartanową nawierzchnią, przeznaczonego do gry w koszykówkę, siatkówkę, piłkę ręczną, bieżni i skoczni w dal.
D – 4 Czechów Południowy Czechów Północny, Ponikwoda, Rury, Śródmieście, Wieniawa Nowe oświetlenie dla Lublina – Etap I 1 189 190 zł Projekt obejmuje przeprowadzenie modernizacji i rozbudowy oświetlenia w wybranych częściach dzielnic: Czechów Północny, Czechów Południowy, Ponikwoda oraz w przypadku ul. Głębokiej dzielnice Rury, Wieniawa i Śródmieście i jest pierwszym etapem modernizacji sieci oświetlenia miasta.
D – 5 Ogólnomiejski Nowoczesne karetki pogotowia dla Lublina 1 200 000 zł Zakup i przekazanie w darze dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Lublinie 4 nowoczesnych ambulansów sanitarnych przeznaczonych do codziennego ratowania życia mieszkańców Lublina.
D – 6 Szerokie Budowa ulicy Leszka na odcinku od skrzyżowania z ul. Gnieźnieńską do skrzyżowania z ul. Wygon 1 000 000 zł Budowa drogi asfaltowej, chodników wraz z infrastrukturą oraz oświetleniem w ciągu ul. Leszka w Lublinie od skrzyżowania z ul. Gnieźnieńską do skrzyżowania z ul. Wygon, długość planowanej inwestycji 250 metrów.
D – 7 Rury Rozbudowa bazy sportowej w XXX Liceum Ogólnokształcącym z oddziałami gimnazjalnymi im. księdza Jana Twardowskiego w Lublinie 1 200 000 zł Celem projektu jest rozbudowa obiektów sportowych XXX Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami gimnazjalnymi im. księdza Jana Twardowskiego w Lublinie, mieszczącego się przy ulicy Wajdeloty 12. W projekcie obywatelskim występujemy o budowę kompleksu boisk sportowych.Jesteśmy dużą szkołą- uczy się tu 850 uczniów, a baza sportowa naszej szkoły jest bardzo uboga. Na chwilę obecną dysponujemy maleńką salką gimnastyczną (170m2). W ubiegłym roku kalendarzowym rozpoczęto budowę hali sportowej, niestety teren budowy objął również boisko ziemne. Budowa hali sportowej potrwa do jesieni 2017 roku. W obecnej sytuacji nie posiadamy żadnego boiska na terenie szkoły. Szkoła na własnym terenie posiada odpowiednie miejsce dla boiska wielofunkcyjnego do piłki ręcznej oraz boiska do koszykówki i siatkówki.
D – 8 Za Cukrownią Budowa toru kolarskiego dyscypliny olimpijskiej – BMX Racing 1 200 000 zł Projekt zakłada budowę profesjonalnego toru do kolarstwa ekstremalnego – dyscypliny olimpijskiej jaką jest BMX Racing. Założeniem projektu jest budowa toru z przeszkodami, która ma na celu rozwój kolarstwa w mieście Lublin. Obiekt sportowy umożliwi amatorom i profesjonalistom poprawę techniki jazdy oraz bezpieczeństwo rowerzystów w mieście. To specjalnie przygotowany tor do bezpiecznej jazdy na rowerze, dla dorosłych, dzieci i młodzieży. BMX Racing jest od 2008 roku jedną z konkurencji na igrzyskach olimpijskich. W Polsce zawodnicy mają niewiele takich obiektów na których mogliby rozwijać swoją pasję i umiejętności. Chcemy aby tego rodzaju obiekt mógł znajdować się w Naszym Mieście Inspiracji. Może właśnie tutaj wyrosną przyszli mistrzowie olimpijscy.
D – 9 Dziesiąta Sygnał od nowa – kolejny krok 1 200 000 zł Hala pneumatyczna na boisku ze sztuczną nawierzchnią na terenie obiektu Sygnał przy ul. Zemborzyckiej 3.
D – 10 Czuby Północne Wykonanie remontu fragmentu ulicy kawaleryjskiej, wraz z elementami jej zagospodarowania w pasie drogowym oraz remont ul. Tatarakowej 1 200 000 zł Projekt dotyczy wykonania remontu fragmentu ulicy Kawaleryjskiej o łącznej powierzchni ok. 1.376,00 m2 asfaltu, wraz z elementami jej zagospodarowania: parkingi (nawierzchnia asfaltowa 487 m2, płyty betonowe ażurowe 50 m2 ), chodniki (nawierzchnia asfaltowa 22 m2 , płyty betonowe 235m2). Remont obejmie powierzchnię asfaltową ulicy, parkingów i chodników, wymianę płyt ażurowych oraz wymianę nawierzchni chodników z płyt betonowych na kostkę brukową . Projekt przewiduje również wykonanie kapitalnego remontu ulicy Tatarakowej o pow ok. 2 518 m2. Ulice, parkingi oraz chodniki są w bardzo złym stanie technicznym. Liczne nierówności, które w żaden sposób nie dają się ominąć stwarzają duże zagrożenie dla ich użytkowników. Celem realizacji niniejszego projektu jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców zarówno w zakresie poruszania się po ciągach pieszych i jezdnych jak również prawidłowego parkowania pojazdów.
D – 11 Rury Remont ul. Balladyny wraz z przyległymi do niej chodnikami oraz miejscami parkingowymi, wygospodarowanie dodatkowych miejsc postojowych wzdłuż ulicy. 1 149 750 zł Projekt zakłada: ulepszenie nawierzchni ulicy Balladyny poprzez ułożenie nowej warstwy destruktu asfltowego; remot chodnika oraz miejsc parkingowych; budowę miejsc parkingowych wzdłuż jezdni (w zatoce). Remont nawierzchni jest niezbędny z uwagi na jej zły i ciągle pogarszający się stan, na drodze powstają duże ubytki, na których można uszkodzić samochód. Remont oraz stworzenie nowych miejsc parkingowych jest również niezbędny, ponieważ powiększająca się ilość samochodów powoduje to, że auta parkowane są na ulicy, co utrudnia dwukierunkowy ruch na jezdni. Celem projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców ulicy Balladyny,a także całej dzielnicy Rury oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu.
D – 12 Za Cukrownią Modernizacja infrastruktury stadionu żużlowego przy Al. Zygmuntowskich 1 200 000 zł Projekt stanowi wstęp do kompleksowej modernizacji bazy żużlowej na stadionie przy Al. Zygmuntowskich. Poprawa parku narzędziowego niezbędnego podczas zawodów żużlowych, zwiększenie komfortu dla publiczności na trybunach oraz zmiana geometrii toru co przyczyni się do podniesienia poziomu widowiskowości wyścigów. Finalną korzyścią z przebudowy stadionu ma być możliwość rozgrywania turniejów mistrzostw Europy, mistrzostw Świata oraz meczów Ekstraligi żużlowej, co jest doskonałą formą promocji miasta Lublin. Powyższy projekt jest pierwszym etapem starań szukania źródeł finansowania na stworzenie centrum sportów motorowych przy Alejach Zygmuntowskich.
D – 13 Wieniawa Rewitalizacja zespołu boisk sportowych ks „lublinianka” /etap 5/ jako podwaliny pod realizację dzielnicowego centrum rekreacyjno-sportowego 1 200 000 zł Projekt ma na celu realizację 5 etapu rewitalizacji zespołu boisk sportowych Klubu Sportowego „Lublinianka” jako podwaliny pod realizację dzielnicowego centrum rekreacyjno-sportowego „LUBLINIANKA” na Wieniawie. Etap ten ma polegać na wykonaniu prac uzupełniających do 3 etapu rewitalizacji realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017, a dotyczącego głównej niecki stadionu KS Lublinianka na Wieniawie, a w szczególności: nowego ogrodzenia całego terenu, uporządkowanie terenu, remontu boiska głównego z zamontowaniem oświetlenia treningowego, wykonania modernizacji istniejących bieżni żużlowych na nowoczesne z tworzyw sztucznych, montażu stadionowej tablicy wyników, wykonanie tzw. sektora gości, wykonanie dodatkowego piłkochwytu; oraz uzupełnienie zakupu wyposażenia stadionu. Po wykonaniu tego etapu pozostanie do wybudowania trybuna główna wraz z parkingami i drogami dojazdowymi, co zakończy proces inwestycyjny Dzielnicowego Centrum Rekreacyjno-Sportowego Lublinianka na Wieniawie.
D – 14 Dziesiąta Modernizacja infrastruktury drogowej dzielnicy Dziesiąta w Lublinie – remont ul. Kruczkowskiego, Dunikowskiego, Przybylskiego, Młodzieżowej. 1 200 000 zł Przedmiotem projektu jest modernizacja infrastruktury drogowej dzielnicy Dziesiąta w Lublinie. Projekt dotyczy remontu: – ulicy Kruczkowskiego (na całej długości), – ulicy Dunikowskiego (odcinek od skrzyżowania z ul. Kruczkowskiego do skrzyżowania ul. Mickiewicza), – ulicy Przybylskiego (odcinek od skrzyżowania z ul. Kruczkowskiego do skrzyżowania z ul. Biernata z Lublina), – ulicy Młodzieżowej (do zakrętu za blokiem Młodzieżowa 6), – zatoki przystanku Młodzieżowa 02 przy ul. Kruczkowskiego, – wykonania oświetlenia i chodników na pętli autobusowej przy skrzyżowaniu ulic Smoluchowskiego i Kruczkowskiego. Realizacja wskazanych wyżej zadań obejmować będzie położenie nowej nawierzchni asfaltowej ulic (kostki brukowej w przypadku zatoki przystankowej), wymianę krawężników, remont nawierzchni chodników z kostki brukowej (z wyłączeniem chodników remontowanych w ostatnich latach), wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego jezdni, oświetlenie pętli autobusowej.
D – 15 Sławin Przebudowa ul. Sławinkowskiej od ul. J. Lisa do ul. Zbożowej 1 200 000 zł Przebudowa ulicy Sławinkowskiej wraz z odwodnieniem i budową chodnika po stronie wschodniej na odcinku od ul. Jana Lisa do ul. Zbożowej jest niezbędna do jej dostosowania do obecnego natężenia ruchu i poprawy stanu technicznego. Jest to ostatni odcinek ul. Sławinkowskiej od ul. Willowej do granicy miasta, który należy przebudować (w roku ubiegłym przebudowano odcinek od ul. Willowej do ul. J. Lisa a w latach poprzednich w czasie budowy chodnika odcinek od ul. Zbożowej do granicy miasta). Jezdnia jest za wąska (problemy z mijaniem pojazdów), nie ma ograniczenia krawężnikiem po stronie wschodniej (powoduje to systematyczne obrywanie obrzeża jezdni), od wielu lat nie było całościowej wymiany wierzchniej warstwy nawierzchni (powstały zaniżenia, w których gromadzą się wody opadowe), brak odwodnienia jezdni. Ponadto chodnik po stronie wschodniej jezdni staje się niezbędny z powodu nowej zabudowy po tej stronie ulicy m.in. przy ul. Mieczykowej, której wcześniej nie było.
D – 16 Śródmieście Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności od stacji obsługi PZM w kierunku podstacji gazowej i restauracji Locomotiva 500 000 zł Na przełomie roku 2016 i 2017 powstała możliwość bezkolizyjnego przejazdu z al. Unii Lubelskiej aż do stacji obsługi PZM przy al. Solidarności, gdyż została zrealizowana ścieżka rowerowa wzdłuż al. Tysiąclecia (od al. Unii Lubelskiej do ul. Lubartowskiej) i powstała droga serwisowa od ul. Browarnej. Niniejszy projekt zakłada kontynuację budowy bezpiecznego połączenia rowerowego w kierunku zachodnim do ul. Prusa i dalej w kierunku ul. Północnej (w pobliże stacji redukcyjnej gazu i restauracji Locomotiva). W przyszłości zakłada się powstanie łącznika ścieżki do do ul. Północnej obok stacji redukcyjnej gazu (dla połączenia ul. Szeligowskiego i wąwozów Czechowa Południowego).
D – 17 Śródmieście REMONTUJEMY SZKOŁĘ URSZULANEK – adaptacja zabytkowej infrastruktury pobrygidkowskiego zespołu klasztornego do prowadzenia 8klasowej szkoły podstawowej 1 157 770 zł Siostry Urszulanki Unii Rzymskiej związały się z Lublinem w 1917 r., osiedlając się na zaproszenie miasta w pobrygidkowskim zespole klasztornym przy ul. Narutowicza. W murach klasztoru w 2008 r. reaktywowały szkołę figurującą w ewidencji podstawowych szkół publicznych Kuratora Oświaty w Lublinie, bezpłatną, realizującą programy MEN. Szkoła przynależy do staromiejskiego Pomnika Historii, jest objęta ochroną konserwatorską. Dziś zmiany w prawie oświatowym (VII i VIII klasa w każdej szkole podstawowej) wymuszają remont i adaptację części przestrzeni w budynku sięgającym historią XV wieku, głównie na nowe klasopracownie. Wykonany zostanie remont elektryczności, systemu wod.- kan., CO, osuszenie, dostosowanie do wymogów sanitarnych, przeciwpożarowych. Odnowiona przestrzeń do dydaktyki pozwoli uniknąć likwidacji szkoły ponad 300 dzieci. Głos na projekt to pomoc dla społeczności szkolnej, aby po 100 latach obecności Sióstr w mieście ich szkoła przetrwała, kontynuując wysoki poziom nauczania.
D – 18 Wieniawa Domek na Drzewie 448 525 zł Projekt “Domek na drzewie” dedykowany jest dla ludzi młodych duchem i chcących tego ducha rozwijać! Uważamy, że wielu z Nas potrzebuje odkryć, co chciałoby robić w życiu no i… zacząć to robić. Dlatego wraz z Miastem chcemy stworzyć Centrum Planowania Przyszłości, gdzie młodzi będą mogli sprawdzać i szlifować swoje umiejętności w działaniu, tworząc i realizując swój własny plan na życie. Wszystko podczas różnych gier, spotkań rozwojowych i warsztatów organizowanych przez gospodarzy Domku oraz lubelskie instytucje kultury, fundacje, stowarzyszenia. Naszą misją jest wspieranie młodych ludzi w życiu społecznym i zawodowym, aby w przyszłości mogli bez problemu odnaleźć się na rynku pracy oraz cieszyć się życiem, bogaci w nowe doświadczenia, wiedzę praktyczną oraz nowe znajomości. A wszystko w atmosferze Domku na Drzewie 😉 Jeśli i Ty chcesz wesprzeć ten pomysł – zagłosuj w Budżecie Obywatelskim na projekt Domku na drzewie i zaangażuj swoją rodzinę, znajomych, sąsiadów do głosowania!
D – 19 Czechów Południowy, Czechów Północny Zielony Lublin – Wąwozy na Czechowie 1 187 500 zł Wąwozy na Czechowie są bardzo atrakcyjnym elementem przestrzeni publicznej. Są one w wielu miejscach niezagospodarowane. Projekt jest próbą, podniesienia jakości życia na Czechowie, zagospodarowania wąwóz – zachęcenia mieszkańców do częstszego z niego korzystania, do spędzania wolnych chwil w tej części osiedla. Projekt dotyczy wybudowania nowych chodników i dróg rowerowych w Lublinie o brakujące odcinki. Celem projektu jest umożliwienie poruszania się pieszo i rowerem po mieście na rowerze w sposób szybki i wygodny, bez pokonywania wydłużonej drogi. Połączenie brakujących odcinków zarówno chodników jak i dróg rowerowych pozwoli na zachęcenie mieszkańców Lublina do częstszego przemieszczania się pieszo lub rowerem po Lublinie.
D – 20 Bronowice, Kalinowszczyzna, Stare miasto Bulwar nad Czechówką i kładka przez Bystrzycę – połączenie dzielnic Stare Miasto, Bronowice, Kalinowszczyzna i Tatary 1 200 000 zł Projekt zakłada utworzenie ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż rzeki Czechówki na odcinku od Al. Unii Lubelskiej do rzeki Bystrzycy oraz kładki nad rzeką Bystrzycą. Celem projektu jest utworzenie nowego połączenia dzielnic Stare Miasto, Bronowice, Kalinowszczyzna i Tatary. Dzięki realizacji powstanie nowy atrakcyjny ciąg, który wraz z przeprawą przez Bystrzycę, stworzy zupełnie nowe możliwości komunikacyjne i rekreacyjne dla mieszkańców i turystów, udostępni niedoceniane walory przyrodnicze miasta oraz przybliży do dzielnice miasta położone wokół doliny Bystrzycy.
D – 21 Zemborzyce Zalew dla Ciebie! 1 197 840 zł Celem projektu jest utworzenie miejsca, w którym każdy mieszkaniec ceniący wypoczynek na łonie natury znajdzie coś dla siebie. Projekt łączy w jednym miejscu elementy, z których będą mogli korzystać członkowie wszystkich grup społecznych, stwarzając warunki do aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu. Projekt zakłada umieszczenie nad brzegiem Zalewu Zemborzyckiego placu zabaw dla dzieci, siłowni, miejsc piknikowych (ławki, stoliki, miejsca do grillowania) wraz z drogą dojazdową i bezpłatnymi miejscami parkingowymi. Dodatkowo uzupełniając infrastrukturę o niezbędne elementy takie jak kosze na śmieci, toalety, oświetlenie czy monitoring zapewniający bezpieczeństwo. Wszystkie te elementy mają za zadanie przywrócenie Zalewowi Zemborzyckiemu jego pierwotnej funkcji, czyli miejsca aktywnego wypoczynku dla mieszkańców Lublina i okolic.
D – 22 Hajdów – Zadębie Remont ulicy Zadębie od ul. Kasprowicza do granic miasta 500 000 zł Remont ulicy Zadębie od ul. Kasprowicza do granic miasta poprzez położenie nowej nawierzchni asfaltowej
D – 23 Bronowice Rewitalizacja ulicy Pogodnej wzdłuż bloków 11, 13, 15, 17 368 100 zł Projekt przewiduje wykonanie kapitalnego remontu nawierzchni asfaltowej ulicy Pogodnej od bloku nr 11 aż do skrzyżowania z ulicą Grabskiego czyli do wysokości Gimnazjum nr 14. Projekt dotyczy również wykonania remontu chodników- wymiana nawierzchni na kostkę brukową wzdłuż bloków Pogodna 11,13,15 i 17. Dodatkowo przewiduje się budowę zatok parkingowych. Ulica Pogodna od lat nie była remontowana, posiada znacznie zniszczoną nawierzchnię. Stan techniczny ulicy uniemożliwia sprawne i bezpieczne poruszanie się zarówno pieszych i jak i samochodów. Ponadto brakuje odpowiedniej ilości miejsc parkingowych. W związku z przekształceniem dawnego hotelu Polonia przy Pogodnej 36 na budynek mieszkalny (naprzeciwko bloku Pogodna 11), w którym na parterze znajdują się m.in. oddział Poczty Polskiej oraz gabinety lekarskie, ruch na ulicy podwoił się i wyeksponował problem brakujących miejsc parkingowych.
D – 24 Sławin Północna- dolina Czechówki; aktywny wypoczynek: trasy biegowe, spacerowe, street workout, skatepark, ogród zmysłów 1 009 900 zł Północna- dolina Czechówki : miejsce aktywnego wypoczynku: trasy biegowe, spacerowe, street workout, skatepark, ogród zmysłów. Czas na rewitalizację terenów przy ul. Północnej w dzielnicy Sławin i stworzenie miejsca wypoczynku wzdłuż trasy rowerowej prowadzącej do Ogrodu Botanicznego i Skansenu pomiędzy Al. Solidarności a ul. Północną. Tereny wzdłuż ul. Północnej w dolinie Czechówki mają duży potencjał jednak wciąż są zaniedbane mimo sąsiedztwa z reprezentacyjnym Ogrodem Botanicznym i głównego wjazdu do miasta. Cały wstydliwy teren przesłoniły obecnie ekrany akustyczne. To nie jest rozwiązanie na miarę 700. letniego Lublina. Po uporządkowaniu i zagospodarowaniu tego obszaru powstanie park rekreacji i rozrywki, zachęcający nie tylko mieszkańców pobliskich osiedli ale również odwiedzających Ogród Botaniczny i Skansen do aktywności, wypoczynku, spędzania wspólnie czasu na świeżym powietrzu.
D – 25 Rury, Śródmieście Bezpieczna Głęboka – dojedź rowerem do centrum 1 200 000 zł Projekt dotyczy budowy drogi dla rowerów wzdłuź ulicy Głębokiej Nowa droga dla rowerów połączy istniejąca drogę dla rowerów wzdłuż ul. Głębokiej i ul. Filaretów z drogą rowerową wzdłuż ul. Muzycznej. Inwestycja ta pozwoli wygodnie dojechać w okolice miasteczka akademickiego oraz ułatwi rowerzystom dojechanie do trasy rowerowej wzdłuz Bystrzycy, Areny Lublin czy dworca PKP.
D – 26 Ogólnomiejski Remont budynku Lubelskiego Centrum Organizacji Sportowych wraz z modernizacją przyległych terenów 1 200 000 zł Lubelskie Centrum Organizacji Sportowych powstało w 2013 roku jako inkubator dla instytucji sportowych. Zrzesza 21 podmiotów. Jego celem jest inspirowanie do działań na rzecz lubelskiego sportu poprzez wdrażanie innowacyjnych projektów oraz integrowanie środowiska sportowego. Współpraca przedstawicieli lubelskiego sportu pozwala na efektywniejsze zarządzanie organizacjami, stałą wymianę doświadczeń oraz podnoszenie kwalifikacji kadr. LCOS działa w budynku znajdującym się przy ul. Montażowej 16 w Lublinie o powierzchni 500 m2. Aby w dalszym ciągu pełniło swoją funkcję niezbędne jest przeprowadzenie remontu budynku oraz doposażenie go w sprzęt biurowy. W budynku powinna znaleźć się otwarta przestrzeń typu open space z której mogłyby korzystać zrzeszone organizacje. Konieczne jest nadanie elewacji reprezentacyjnego charakteru. Istotna jest potrzeba dostosowania przyległych terenów do potrzeb mieszkańców dzielnicy Tatary, poprzez remont parkingu oraz stworzenie przestrzeni rekreacyjnej.
D – 27 Kalinowszczyzna Inwestycje na Kalinie 1 200 000 zł Projekt przewiduje szereg inwestycji i remontów na terenie Dzielnicy Kalinowszczyzna. Mają one na celu poprawę infrastruktury, zwiększenie poziomu bezpieczeństwa dzieci i dorosłych, polepszenie estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej oraz podniesienie atrakcyjności i poprawę wizerunku Dzielnicy. Inicjatorem projektu jest Rada Dzielnicy Kalinowszczyzna.
D – 28 Czechów Południowy, Dziesiata, Węglin Południowy, Wieniawa, Wrotków RAZEM PRZEZ SPORT DO EDUKACJI 1 200 000 zł W ramach projektu Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych w Lublinie – dzielnica Dziesiąta chce wybudować boisko do gry w piłkę nożną o nawierzchni z trawy syntetycznej , o wymiarach 30,00 x 62,00m .Szkoła Podstawowa Nr 30 w Lublinie – dzielnica Wrotków – środki będą wykorzystane na naprawę ogrodzenia boiska oraz piłko chwytów . Przedszkole nr 2 w Lublinie – dzielnica Czechów – środki uzyskane chce przeznaczyć na doposażenie ogrodu przedszkolnego w sprzęt rekreacyjny dla dzieci , zakup sprzętu sportowego oraz dokończenie remontu chodnika . Szkoła Podstawowej nr 43 w Lublinie – dzielnica Czechów – środki chce przeznaczyć na wykonanie oświetlenia placu zabaw wybudowanego w ramach projektu Radosna Szkoła; . Zespołu Szkół nr 10 w Lublinie – dzielnica Węglin -w ramach projektu zostaną przeprowadzone zajęcia Senior w Internecie, Grafika komputerowa .Gimnazjum nr 7(SP57) w Lublinie – dzielnica Wieniawa – zakup i doposażenie pracowni komputerowej.
D – 29 Rury Plac zabaw dla małego, siłownia dla dużego – utworzenie placu zabaw i siłowni przy małym wąwozie (ul. Zana) 350 200 zł Projekt adresowany jest do osób dorosłych oraz dzieci. Ma na celu zdobycie funduszy na założenie nowego placu zabaw oraz siłowni na świeżym powietrzu dla dzieci i osób dorosłych. W otoczeniu będą znajdować się ławki. Całość przedsięwzięcia będzie ogrodzona. Plac zabaw i siłownia będą znajdowały się przy małym wąwozie, w okolicy budynków przy ulicy Zana. Obecny plac jest zniszczony, stary oraz ubogi w akcesoria dla dzieci. Spółdzielnia Mieszkaniowa nie ma funduszy, aby nas wesprzeć. Jako jedna z rodziców dzieci mieszkających na tym terenie proszę o Państwa głosy. Zależy mi na tym, aby nasze dzieci miały bezpieczne miejsce do zabaw. Siłownia dla dorosłych będzie sprzyjała poprawie kondycji fizycznej mieszkańców. Spotykanie się rodzin z dziećmi na placu zabaw sprzyjać będzie lokalnej integracji. Uważam, że każde osiedle powinno mieć bezpieczny i atrakcyjny plac zabaw. Prosimy o wsparcie!
D – 30 Czechów Południowy Wąwóz dla Czechowa! 1 192 870 zł Wąwóz znajdujący się pomiędzy al. Kompozytorów Polskich i ul. Szeligowskiego to prawdziwy skarb Mieszkańców Czechowa. Projekt zakłada jego rewitalizację poprzez remont alejek, ławek, oświetlenia, poprawę stanu zieleni oraz umieszczenie stojaków na rowery. Obecny teren nie stanowi atrakcyjnej oferty dla Mieszkańców. Projekt zakłada utworzenie centralnego placu będącego miejscem spotkań, na którym znajdowałyby się altana, ławki, kwietniki oraz stojaki na rowery. Na terenie całego wąwozu byłaby możliwość bezpłatnego dostępu do Internetu. Szczególną atrakcją dla Mieszkańców byłoby zaplanowane w projekcie kino letnie. To doskonała okazja Kolejnym walorem byłby ogólnodostępny grill miejski umiejscowiony w ustronnej części wąwozu. W „Wąwozie dla Czechowa” znajdowałaby się także największa w Lublinie siłownia zewnętrzna z urządzeniami do „street workout’u” i „parkour’u”. Ofertę sportową uzupełniłoby ogrodzone trawiaste boisko do piłki nożnej. Zaplanowano też nowy plac zabaw dla dzieci.
D – 31 Czuby Północne Remont nawierzchni ulic osiedla Błonie: Husarskiej, Hetmańskiej, Dragonów, Szaserów, Rycerskiej, Kawaleryjskiej, Herbowej 1 198 500 zł Remont ulic Osiedla Błonie polegający na wykonaniu nowego dywanika asfaltowego na ulicach : Husarskiej, Hetmańskiej, chodnika wzdłuż ul. Hetmańskiej – obręb 30 ark. 1 oraz na ulicach: Dragonów, Szaserów, Rycerskiej, Kawaleryjskiej i Herbowej – obręb 30 ark. 2
D – 32 Dziesiąta, Kośminek Bezpieczny relaks nad rzeką Czerniejówką z infrastrukturą drogową. 652 800 zł 1. Wykonanie oświetlenia wzdłuż ulic: Skrzynickiej i Robotniczej oraz przy trzech kładkach na rzece oraz uliczkach łączących ul. Nadrzeczną ze Skrzynicką (*3 drogi komunikacyjne). 2. Ustawienie monitoringu, stojaków na rowery, (Skrzynicka i Wspólna) oraz dodatkowych huśtawek przy placu zabaw na ul Skrzynickiej 3. Siłownia na wolnym powietrzu przy ul Skrzynickiej (proponuje ustawienie elementów na już istniejącym placu wysypanym piaskiem). 4. Wykonanie nowego placu zabaw z ogrodzeniem dla dzieci przy ulicy Wspólnej. 5. Naprawa ścieżek komunikacyjnych prowadzących nad rzekę od strony ul. Nadrzecznej wraz z remontem schodów *3 drogi komunikacyjne od ul Nadrzecznej), wykonanie ścieżki spacerowej nad rzeką. 6. Wykonanie 3 miejsc parkingowych przy ul Skrzynickiej
D – 33 Felin Targ warzywny na Felinie 350 000 zł Projekt zakłada utworzenie na miejskim terenie Dzielnicy Felin targowiska z całą infrastrukturą. Pozwoli to zwiększyć konkurencyjność oferty handlowej na osiedlu. Targowisko z założenia będzie zadaszone, wyposażone w prąd i wodę dla handlarzy oraz sanitariaty. Pozwoli to mieszkańcom Felina na dostęp do świeżych i tanich warzyw i owoców oraz innych artykułów.
D – 34 Zemborzyce Bike City – miasteczko sportów ekstremalnych. Remont obiektu Bikepark Lublin, wdrożenie skutecznego systemu funkcjonowania obiektu. 1 190 000 zł Przyszedł czas wziąć sprawy w swoje ręce i uczynić Bikepark Lublin renomowanym obiektem sportowym. Działacze klubu Lubelska Scena Dirtu pragną odmienić los Bikeparku. Nie możemy pozwolić dłużej na zatracanie potencjału tego miejsca. Specjalnie dla mieszkańców Lublina przygotowaliśmy projekt, który uporządkuje sprawy związane z torem przy ul. Janowskiej w Lublinie. Plan dzieli się na dwie części: remont z rozbudową oraz zarządzanie. Planujemy rozbudowę obiektu o infrastrukturę rekreacyjną (ławki, altany, park rekreacyjny, zaplecze sanitarne) oraz modernizację struktur, które ułatwią utrzymanie toru w perfekcyjnym stanie. Najważniejszym i przełomowym aspektem tego projektu będzie wprowadzenie skutecznego systemu funkcjonowania toru.
D – 35 Tatary Poprawa infrastruktury osiedlowej w Dzielnicy Tatary – budowa, modernizacja ciągów pieszych i parkingów. 1 198 690 zł Projekt zakłada budowę lub modernizację ciągów pieszych oraz wykonanie miejsc parkingowych na osiedlu Tatary.
D – 36 Kośminek Wyzwolenia budowa chodnika i przejść dla pieszych. 1 199 900 zł Wykonanie chodnika na ulicy Wyzwolenia wraz z czterema przejściami dla pieszych.
D – 37 Bronowice, Dziesiata, kosminek, Ponikwoda, Sławin, Węglin Południowy, Wrotków, Za Cukrownią Powietrze w Lublinie – budowa 8 stacji pomiaru jakości powietrza 1 200 000 zł Projekt zakłada budowę 7 stacji monitorującej jakość powietrza w Lublinie. Stacje zostaną zbudowane w pierwszej kolejności na dzielnicach o największym zagęszczeniu budownictwa jednorodzinnego.
D – 38 Czuby Południowe, Czuby Północne, Węglin Południowy Dokończenie i wyposażenie parku Jana Pawła II na Czubach: plac zabaw, plac parkour, taras widokowy, toaleta, chodniki, drogi rowerowe, oświetlenie. 1 200 000 zł Projekt zakłada zagospodarowanie i pełniejsze wykorzystanie przestrzeni Parku im. Jana Pawła II na Czubach Południowych. Planujemy: – dokończenie parku od strony os. Górki (chodniki, drogi rowerowe, latarnie) – utworzenie placu do parkour – utworzenie placu zabaw z elementami linowymi – budowę toalety publicznej – taras widokowy na niedokończonym wiadukcie przy ul. Filaretów – budowę chodnika łączącego wąwóz z ul. Jana Pawła II i Szafirową – doświetlenie amfiteatru – ławki i kosze na śmieci. Projekt został stworzony z inicjatywy radnych Rady Dzielnicy Czuby Południowe. Zależy nam, żeby park stanowił przestrzeń dla osób w różnym wieku, łączącą ludzi o wspólnych zainteresowaniach, miejsce, które stanie się wizytówką Lublina. To nasz wspólny park!
D – 39 Dziesiąta Spokojna ul. Kunickiego – odcinkowy pomiar prędkości 1 200 000 zł Projekt zakłada instalację odcinkowego pomiaru prędkości na ul. Kunickiego
D – 40 Ogólnomiejski Baza szkoleniowa dla młodzieży Motoru – boisko sportowe 1 200 000 zł Projekt obejmuję budowę boiska sportowego przy ul. Rusałki, przeznaczonego do treningów młodzieżowych grup Motoru Lublin. Ogrodzone boisko ze sztuczną nawierzchnią o wymiarach 95 m x 50 m oraz oświetleniem pozwoli na prowadzenie szerokiej gamy zajęć także w godzinach wieczornych wiosną i jesienią, gdy mamy do czynienia z wczesnym zachodem słońca. W ramach kolejnych projektów, boisko może ulec dalszej rozbudowie poprzez dobudowanie trybun, budynku klubowego z szatniami i łazienkami oraz parkingu. Docelowo miałoby tam powstać kompleksowe centrum treningowe dla dzieci i młodzieży rozpoczynających przygodę z piłką nożną. Problem braku niezbędnej bazy szkoleniowej od lat jest bolączką młodzieżowej piłki nożnej w Lublinie. Może jednak zostać rozwiązany w najbliższym czasie. Wspólnie dajmy dzieciom dobre miejsce do treningów. Pomóżmy realizować ich pasje i marzenia. Dzięki temu już wkrótce razem będziemy mogli być dumni z piłkarskich sukcesów naszej młodzieży!
D – 41 Sławinek Nasza Dzielnica – Nasz Sławinek 1 199 000 zł Celem projektu jest realizacja inwestycji w obrębie dzielnicy Sławinek, które podniosą komfort i bezpieczeństwa życia mieszkańców. Projekt zakłada: – powstanie stacji Lubelskiego Roweru Miejskiego przy ulicy Kolorowej lub Baśniowej; – rozbudowę istniejącego pasa oświetlenia ulic: Kolorowej, Baśniowej, Bajkowej, Sielankowej i Serdecznej; – powstanie 4 progów zwalniających na ulicach B.M. Cassino (1) oraz Powstańców Śląskich (3); – powstanie przystanku autobusowego w kierunku centrum miasta zlokalizowanego na Al. Warszawskiej; – powstanie samoobsługowa stacja naprawy rowerów (przy stacji Lubelskiego Roweru Miejskiego); – remont chodnika ulica Jakuba Jasińskiego, Dzieci Zamojszczyzny, Księdza Blachnickiego, Generała Zajączka, Miernicza, aleja Róż; – budowa parkingów na ulicy Krynicznej – doświetlenie kładki na al. Sikorskiego – zewnętrzna siłownia Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Rady Dzielnicy Sławinek i uwzględnia pozycje zgłaszane przez mieszkańców dzielnicy.
D – 42 Sławin Drugi etap budowy boisk sportowych przy Zespole Szkół nr 12 ul. Sławinkowska 50 w Lublinie 1 200 000 zł Celem drugiego etapu dużego projektu jest budowa dwu boisk sportowych wielofunkcyjnych ( boisko do piłki nożnej oraz boisko wielofunkcyjne do gier zespołowych np.: koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, tenis) na terenie Zespołu Szkół nr 12 przy ul. Sławinkowskiej 50 w Lublinie na działkach nr 1/17;1/14;188;189 obr. 31 ark.1- własność gminy w Lublinie, które uzupełnią boiska wybudowane w ramach budżetu obywatelskiego w pierwszym etapie a realizowane w 2017 r.
D – 43 Ogólnomiejski Rady Dzielnic naprawdę istnieją! 499 999 zł Projekt zakłada kampanię informującą mieszkańców miasta o istnieniu Rad Dzielnic oraz dodatkowe środki dla Rad Dzielnic.
D – 44 Czuby Południowe, Czuby Północne, Wrotków Modernizacja boisk przy ul. Diamentowej i Bursztynowej oraz budowa boiska przy ul. Biedronki 1 200 000 zł Projekt nastawiony jest na budowę i rewitalizacje 3 boisk w dzielnicach, Czuby Południe, Czuby Północ oraz Wrotków. Na ul. Diamentowej zostanie wyremontowane boisko, zostanie zamontowane oświetlenie, piłkochwyty oraz system zraszaczy. Zostanie również wymienione ogrodzenie. Na ul. Bursztynowej zostanie zamontowana siatka na piłkochwyty ,nawierzchnia zostanie wypełniona granulatem i zostaną uzupełnione ubytki. Na ul. Biedronki miejsce pod boisko zostanie ogrodzone i uporządkowane, powstanie nowe boisko naturalne, zostanie położona nowa nawierzchnia na boisku norweskim. Dodatkowo zostanie zamontowane oświetlenie boiska sztucznego i boiska naturalnego oraz piłkochwyty na obu boiskach.
D – 45 Dziesiąta Modernizacja ulicy Zamenhofa – ostatni odcinek 344 000 zł Projekt ma na celu przebudowę odcinka ulicy Zamenhofa między skrzyżowaniami z ulicami L. Staffa oraz S. Sierpińskiego, w postaci wykonania drogi asfaltowej wraz z chodnikami. Dzięki temu nie tylko dokończona zostanie modernizacja ulicy Zamenhofa (modernizacja odcinków między Sierpińskiego a Szelburg-Zarembiny została przegłosowana w budżecie obywatelskim 2016), umożliwiając bezpieczny i wygodny przejazd na całej jej trasie, ale także ulepszony zostanie dojazd do ulicy Zemborzyckiej.
D – 46 Głusk, Zemborzyce Rowery i Inwestycje w Zemborzycach i Głusku 1 193 500 zł 1. GŁUSK- Budowa stacji Roweru Miejskiego w Głusku w pobliżu Biblioteki Miejskiej i OSP. 2. ZEMBORZYCE- Budowa stacji Roweru Miejskiego w Zemborzycach w pobliżu Zalewu Zemborzyckiego i ścieżki rowerowej. 3. ZEMBORZYCE- Ustawienie „Kontenera kultury” wyposażonego w kuchnię, zlew oraz pełny węzeł sanitarny przy planowanej w pkt 2 stacji LRM. 4. ZEMBORZYCE – Oświetlenie ulicy Krężnickiej od ulicy Pasiecznej do granic miasta. 5. GŁUSK – Dostęp do Internetu w postaci Hot Spotu w parku w Głusku. 6. GŁUSK – Utwardzenie nawierzchni – ul. Miodowa 7. GŁUSK – Utwardzenie brakującej nawierzchni na ulicy Handlowej w Głusku. 8. GŁUSK – Doświetlenie ulicy Zdrowej. 9. GŁUSK – Utwardzenie nawierzchni ulicy Parafialnej w Głusku.
D – 47 Czechów Południowy, Dziesiąta, Rury, Śródmieście, Wieniawa Bezpieczny pieszy – poprawa bezpieczeństwa pieszych w Lublinie 1 165 000 zł Projekt zakłada zwiększenie bezpieczeństwa pieszych w Lublinie.
D – 48 Felin Strefa relaksu na Felinie 1 000 000 zł Założeniem projektu jest utworzenie na terenach zielonych dzielnicy Felin miejsca rekreacji i odpoczynku dla dzieci i dorosłych oraz ich czworonożnych przyjaciół. Łączy on pomysły z projektów z poprzedniego roku wraz ze zmianami jakie zaszły na tym terenie od roku 2017.
D – 49 Ogólnomiejski Mieszkania dla lublinian 1 200 000 zł Projekt zakłada remont lokali, którymi zarządza gmina Lublin.
D – 50 Sławinek Zero C O2, OXY tree – inwestycja w przyszłość 1 199 000 zł Drzewka tlenowe Oxy Tree to inwestycja w przyszłość i teraźniejszość, zdrowie może być poprawione z poprawą teraźniejszości poprzez naturę. Poprzez Zero Co2, usuwania spalin samochodowych, ciężkie metale ze spalin samochodowych. Oxy tree tego dokonuje, liście połykają CO2, wytwarzają czysty tlen, a kwitnące kwiaty dają piękny kolor i zapach i klimat, że chce się w takim otoczeniu przebywać.
D – 51 Sławinek Doposażenie obiektów sportowych w Lublinie w celu podniesienia ich funkcjonalności i atrakcyjnosci dla mieszkańców Lublina 1 200 000 zł Celem projektu jest podniesienie funkcjonalności i atrakcyjności miejskich obiektów sportowych:stadionu Arena Lublin, hali sportowej im. Zdzisława Niedzieli przy Al. Zygmunotwiskich 4, kompleksu Aqua Lublin oraz stadionu lekkoatletycznego. Doposażenie obiektów sportowych wpłynie znacząco na komfort ich wykorzystania w procesie szkolenia sportowego zawodników klubów sportowych z Lublina a jednocześnie działania te pozwolą mieszkańcom Lublina na korzystanie z infrastruktury sportowej na najwyższym poziomie. Projekt zakłada: budowę kontenera szatniowego przy boiskach treningowych stadionu Arena Lublin, doposażenie siłowni w sprzęt nagłaśniający; wykonanie nowego oświetlenia hali sportowej przy Al. Zygmuntowskich 4, wyposażenie jej w wannę do fizjoterapii, urządzenie do fali uderzeniowej oraz laser wysokoenergetyczny. Zainstalowany zostanie telebim z niezbędnym oprogramowaniem: Aqua Lublin: zakup mebli do wyposażenia pokoju trenerskiego oraz wykładziny do hali basenowej.

O Fundacji Wolności

Misją Fundacji Wolności jest społeczna kontrola przestrzegania prawa i dążenie do jakościowych zmian działalności organów władzy publicznej, w interesie obywateli. Chcemy by mieszkańcy Lublina realnie decydowali o tym, co się dzieje w mieście.

Czy jesteś świadkiem przewinienia urzędników w Lublinie? A może próbujesz zdobyć ogólnodostępne informacje w urzędzie, ale są zatajane? Pomożemy Ci!

Dbamy o przejrzystość naszej strony. Wszystkie starsze wpisy odnajdziesz w archiwum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszystkie wpisy