Wniosek o wygaszenie mandatu radnych

No Comments

Sz. P. Piotr Kowalczyk
Przewodniczący Rady Miasta Lublin

Szanowny Panie Przewodniczący,

zwracamy się z wnioskiem do Rady Miasta Lublin o wygaszenie mandatów radnych: Moniki Orzechowskiej, Małgorzaty Suchanowskiej, Piotra Drehera, Dariusza Jeziora, Zbigniewa Jurkowskiego oraz Mateusza Zaczyńskiego. Zgodnie z zarządzeniem nr 84/7/2015 Prezydenta Miasta Lublin z 31 lipca 2015 roku, Prezydent powołał do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lublinie dwie kolejne osoby – radne Orzechowską i Suchanowską.

Z uwagi na uprawnienia i zakres działań, którymi zajmuje się komisja, jej członkami powinny zostawać osoby posiadające wysokie kwalifikację, wiedzę i doświadczenie w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Natomiast np. obydwie ostatnio powołane radne nie są publicznie znane z działalności w zakresie profilaktyki oraz rozwiązywania problemów alkoholowych. Nie zajmują się tym tematem zawodowo. Jedyną podstawą ich powołania wydaje się być obecność w Radzie Miasta Lublin. Podejrzewamy, że wymagane do zasiadania w komisji szkolenie, ukończyły w ciągu ostatnich miesięcy.

Zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, radni ślubują swoje obowiązki sprawować „godnie, rzetelnie i uczciwie”. Natomiast art. 24e ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że radny nie może „podejmować dodatkowych zajęć ani otrzymywać darowizn mogących podważyć zaufanie wyborców do wykonywania mandatu”.

Powołanie radnego w skład Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podważa zaufanie do wykonywania mandatu radnego, z uwagi na to, że:

  1. Powoływanie i odwoływanie leży w gestii Prezydenta Miasta i nie wymaga uzasadnienia (członkostwo w komisji jest zależne od woli Prezydenta).
  2. Za pracę w komisji otrzymuje się stosunkowo wysoką dietę w wysokości ok. 1200 zł miesięcznie (w Lublinie należy do najwyższych w Polsce).
  3. Wysokość wynagrodzenia dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwala Rada Miasta.

W związku z powyższym uważamy, że łączenie mandatu radnego z członkostwem w komisji podważa zaufanie wyborców do wykonywania mandatu radnego oraz może wpływać na decyzje podejmowane przez radnego, co z kolei rodzi obawy o rzetelne i uczciwe sprawowanie obowiązków w samorządzie lokalnym. Zachodzi tutaj konflikt interesów. Z jednej strony radni są członkami Rady Miasta – organu kontrolnego w stosunku do Prezydenta Miasta, z drugiej są przez niego powołani w skład Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, za co otrzymują dodatkowe wynagrodzenie.

Art. 383 par. 1 pkt 5 kodeksu wyborczego wskazuje na wygaśnięcie mandatu radnego w sytuacji, gdy narusza „ustawowy zakaz łączenia mandatu radnego z wykonywaniem określonych w odrębnych przepisach funkcji lub działalności”. W tym przypadku mamy do czynienia właśnie z naruszeniem zakazu wskazanego w art. 24e ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. W związku z tym, zwracamy się z wnioskiem o wygaszenie mandatu radnych Rady Miasta Lublin wskazanych we wniosku.

Do wiadomości: Zdzisław Drozd – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lublin

Prezes zarządu Fundacji Wolności. Absolwent Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego (2009). Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin w latach 2014-2016.

O Fundacji Wolności

Misją Fundacji Wolności jest społeczna kontrola przestrzegania prawa i dążenie do jakościowych zmian działalności organów władzy publicznej, w interesie obywateli. Chcemy by mieszkańcy Lublina realnie decydowali o tym, co się dzieje w mieście.

Czy jesteś świadkiem przewinienia urzędników w Lublinie? A może próbujesz zdobyć ogólnodostępne informacje w urzędzie, ale są zatajane? Pomożemy Ci!

Dbamy o przejrzystość naszej strony. Wszystkie starsze wpisy odnajdziesz w archiwum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszystkie wpisy