Uwagi do budżetu obywatelskiego na rok 2019

No Comments
Poniżej publikujemy nasze uwagi do regulaminu V edycji budżetu obywatelskiego miasta Lublin.
1. Zakazanie w regulaminie zbierania pełnomocnictw do głosowania (głosowanie tylko osobiste), monitorowanie liczby głosów oddawanych z jednego IP (zakazanie wielokrotnego głosowania z jednego urządzenia).
2. Zwiększenie rozmiaru czcionki na kartach papierowych.
3. Na stronie urzędu miasta powinna się znaleźć lista punktów do głosowania (w tym internetowego), gdzie meiszkańcy powinni uzyskać pomoc w oddaniu głosu. Takie punkty powinny działać przez cały czas trwania głosowania i w każdej dzielnicy powinno być przynajmniej jedno takie miejsce.
4. Wątpliwym wydaje nam siępotrzeba zbierania adresów e-mail oraz numerów telefonów osób głosujących dla potwierdzanie głosów. Wiele osób może nie korzystać z maila oraz nie posiadać telefonu komórkowego (np. dzieci oraz osoby starsze).
5. Czas trwania głosowania wydłużyć do północy.
6. Zaprzestanie robienia „wyjatków” dla projektów niezgodnych z zasadami budżetu obywatelskiego, dopuszczać do głosowania projekty tylko zgodne z regulminem.
7. Należy utrzymać gwarantowane środki dla dzielnic, progi kwotowe na pojedyncze projekty (małe/duże) oraz głosowanie bez minimalnego wieku. Widać, ze te zmiany się sprawdziły.
8. Wprowadzić na strnie urzędu miasta Lublin, aktualizowane przynajmniej raz na kwartał informacje o stanie realizacji projektów wybranych do realizacji.
9. Zbędne jest opiniowanie projektów przez Rady Dzielnic i Komijsę Budżetowo-Ekonomiczną Rady Miasta.
10. Nalezy wymagać od projektodawców, aby kosztorysy były dopracowane i choć trochę przemyślane (naszym zdaniem budżet powinien uczyć ile kosztuje miasto). Kosztorys projektu nie powinien sprowadzać się do jendej pozycji.
11. Zgłaszane projekty powinny być zgodne ze Strategią Rozwoju Miasta i innymi dokumentami strategicznymi.
12. Urząd powiniem organizować spotkania autorów projektów o zbliżonej tematyce. Ma to służyć zwiększeniu deliberacji oraz umożliwić tworzenie koalicji i łączenie projektów.
13. Urząd powinien przygotować dwie tury spotkań deliberacyjnych:
a) na etapie zgłaszania projektów, żeby rozmawiać o potrzebach lokalnych społeczności i tworzyć projekty,
b) na etapie głosowania, spotkania w dzielnicach dla mieszkańców, aby zaprezentować i omówić zgłoszone projekty (w organizacji spotkań mógłyby pomóc rady dzielnic).
14. Należy zastanowić się nad sensem zgłaszania co roku kolejnych etapów projektu zlokalizowanego w tym samym miejscu. Być może warto wprowadzić zakaz powtórzenia rok po roku identycznego projektu.

Prezes zarządu Fundacji Wolności. Absolwent Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego (2009). Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin w latach 2014-2016.

O Fundacji Wolności

Misją Fundacji Wolności jest społeczna kontrola przestrzegania prawa i dążenie do jakościowych zmian działalności organów władzy publicznej, w interesie obywateli. Chcemy by mieszkańcy Lublina realnie decydowali o tym, co się dzieje w mieście.

Czy jesteś świadkiem przewinienia urzędników w Lublinie? A może próbujesz zdobyć ogólnodostępne informacje w urzędzie, ale są zatajane? Pomożemy Ci!

Dbamy o przejrzystość naszej strony. Wszystkie starsze wpisy odnajdziesz w archiwum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszystkie wpisy