Rejestry umów zawieranych w jednostkach organizacyjnych Urzędu Miasta Lublin

No Comments
Komunikacja Miejska Lublin

źródło: Wikipedia

W dniu 26 marca br. nasza fundacja zwróciła się do ośmiu jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Lublin (ZNK, MOPR, ZTM, MUP, ZDiM, Centrum Kutltury, Galeria Labirynt, Warsztaty Kultury) z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznych poniższej treści:

1. Czy Państwa jednostka prowadzi Centralny Rejestr Umów?

2. Jeśli tak, to wnoszę o udostępnienie Centralnego Rejestru Umów w formacie .xls (lub innym edytowalnym przez ogólnodostępne programy typu MS Office lub Open Office, ew. w formacie .pdf) za okres od początku istnienia do dnia realizacji wniosku.

Proszę, aby zestawienie umów zawierało poniższe elementy:

-numer umowy
-data zawarcia
-kwota
-termin od
-termin do
-klient
-przedmiot umowy

3. Jeśli Państwa jednostka nie prowadzi Centralnego Rejestru Umów to proszę o odpowiedź, w jaki sposób prowadzony jest rejestr umów (czy w ogóle jest prowadzony) oraz o przesłanie wyciągu z rejestru wg wskazań (w miarę możliwości) z punktu 2.
Z odpowiedzi otrzymanych do dzisiaj z poszczególnych jednostek organizacyjnych wynika, że rejestrów umów nie prowadzą: Warsztaty Kultury (odpowiedź), Centrum Kultury (odpowiedź), Galeria Labirynt (odpowiedź), Zarząd Nieruchomości Komunalnych (odpowiedź).

Rejestry prowadzą, ale muszą dokonać anonimizacji danych lub go przygotować i udostępnią w późniejszym okresie: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (do 18 kwietnia) oraz Miejski Urząd Pracy (do 30 kwietnia).

Natomiast swoje rejestry udostępniły nam dwie jednostki organizacyjne:

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

Wykaz umów za okres 19 lipca 2011 – 2 kwietnia 2014

Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie

Rejestr umów za 2012 rok (254 pozycje)

Rejestr umów za 2013 rok (469 pozycji)

Rejestr umów za 2014 rok (127 pozycji – dane do dnia 9 kwietnia 2014)

Prezes zarządu Fundacji Wolności. Absolwent Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego (2009). Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin w latach 2014-2016.

O Fundacji Wolności

Misją Fundacji Wolności jest społeczna kontrola przestrzegania prawa i dążenie do jakościowych zmian działalności organów władzy publicznej, w interesie obywateli. Chcemy by mieszkańcy Lublina realnie decydowali o tym, co się dzieje w mieście.

Czy jesteś świadkiem przewinienia urzędników w Lublinie? A może próbujesz zdobyć ogólnodostępne informacje w urzędzie, ale są zatajane? Pomożemy Ci!

Dbamy o przejrzystość naszej strony. Wszystkie starsze wpisy odnajdziesz w archiwum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszystkie wpisy