Zawiadomienie Komisarza Wyborczego o możliwości złamania prawa wyborczego

No Comments

Fundacja Wolności wysłala do Marcina Chałupki, Komisarza Wyborczego w Lublinie zawiadomienie o możliwości naruszenia przepisów prawa wyborczego przez kandydata na prezydenta Lublina. Poniżej treśc zawiadomienia:

 

Szanowny Panie Komisarzu,

W nawiązaniu do art. 167 §1 ustawy z 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy zwracam uwagę na prawdopodobieństwo naruszenia przepisów prawa wyborczego przez członków komitetu wyborczego partii politycznej Prawo i Sprawiedliwość.

W dniu 22 sierpnia w godzinach popołudniowych w sali na terenie parafii Poczekajka odbyło się spotkanie kandydata na prezydenta Lublina z mieszkańcami miasta. Potwierdzają to wypowiedzi dwóch radnych miejskich Prawa i Sprawiedliwości, którzy zamieścili w internecie zdjęcia z  komentarzem „Sylwester Tułajew kandydat na Prezydenta Lublina na spotkaniu z mieszkańcami LSM, Konstantynów-Poczekajka„. Sam kandydat na twitterze przyznał, że rozmawiano o sprawach miejskich i „zaniedbaniach ratusza” a wpis oznaczył tagiem „Tulajew2018”. W załączniku przesyłam kopie powyższych wpisów.

  1. Spotkanie odbyło się w sali Rady Dzielnicy Konstantynów. Wynajem sali jest finansowany ze środków Gminy Lublin (miesięczne należności czynszowe to 500 zł wg stanu na 2015 rok, aktualną kwotą oraz umową na wynajem dysponuje prezydent miasta). Wobec tego należy uznać, że jest to teren urzędu administracji samorządowej. Kodeks wyborczy zabrania prowadzenia agitacji wyborczej w takim miejscu (art. 108 §1).
  2. W art. 132 §5 kodeks wyborczy zabrania przyjmowania komitetom wyborczym korzyści majątkowych o charakterze niepieniężnym (poza paroma wyjątkami). Mamy wątpliwości, czy komitet wyborczy zapłacił za udostępnienie sali na spotkanie kandydata z mieszkańcami. Rada dzielnicy nie ma osobowości prawnej, więc fakturę/rachunek za użyczenie powinien wystawić urząd miasta (ew. parafia). Wnoszę o zweryfikowanie, czy udostępnienie sali zostało opłacone przez komitet wyborczy.
  3. W wyjaśnieniach Państwowej Komisji Wyborczej z 20 sierpnia 2018 r. dot. zasad finansowania kampanii wyborczej wskazano, że Wszelkie spotkania sprawozdawcze czy informacyjne członków partii, organizacji społecznych, stowarzyszeń, osób pełniących funkcje publiczne lub przedstawicieli komitetów zgłaszających kandydatów w wyborach, organizowane w trakcie kampanii wyborczej, mogą odbywać się tylko pod warunkiem, że nie zawierają żadnych znamion agitacji wyborczej. W przeciwnym razie traktowane są jako element kampanii wyborczej i podlegają regulacjom dotyczącym tej kampanii„. Powyższy przypadek wybitnie wpisuje się w ten opis, ponieważ spotkanie zapowiadano jako „spotkanie z posłem na Sejm RP”. Natomiast z relacji jego uczestników i samego kandydata (wymienionych wcześniej) wynika, że prowadzono tam agitację wyborczą.

Wnoszę o niezwłoczne podjęcie niezbędnych działań prawnych w opisanej sprawie.

Prezes zarządu Fundacji Wolności. Absolwent Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego (2009). Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin w latach 2014-2016.

O Fundacji Wolności

Misją Fundacji Wolności jest społeczna kontrola przestrzegania prawa i dążenie do jakościowych zmian działalności organów władzy publicznej, w interesie obywateli. Chcemy by mieszkańcy Lublina realnie decydowali o tym, co się dzieje w mieście.

Czy jesteś świadkiem przewinienia urzędników w Lublinie? A może próbujesz zdobyć ogólnodostępne informacje w urzędzie, ale są zatajane? Pomożemy Ci!

Dbamy o przejrzystość naszej strony. Wszystkie starsze wpisy odnajdziesz w archiwum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszystkie wpisy