Posiedzenie RD Węglin Południowy – 7 maja 2015

No Comments

Spotkanie odbyło się w siedzibie Rady Dzielnicy. Poniżej przebieg posiedzenia.

 1. Przyjęcie porządku obrad.

 2. Odczytanie protokół z poprzedniego posiedzenia.

 3. Wybory przewodniczącego komisji rewizyjnej (tajne).

 4. Relacja przewodniczącego zarządu z wizyt, w ZDIM, z obecności na sesji Rady Miasta (30.04.2015), spotkania z p. Kowalczykiem (temat infrastruktury osiedla, nasadzenia drzew).

 5. Powołanie komisji problemowych: nazwa komisji, zakres działań, wybory członków komisji, wybory przewodniczących komisji. Powołano 4 komisji stałe.

 6. Budżet obywatelski – propozycje inwestycji, które może promować rada dzielnicy; rada postanowiła promować projekt budowy ścieżki rowerowej przy ul. Roztocze, odrzuciła inny projekt.

 7. Dyskusja na pomysłem zmiany lokalizacji inwestycji zatwierdzonej na 2015 roku (siłownia na świeżym powietrzu), rada nie przyjęła wniosku zarządu o zmianę lokalizacji.

 8. Ustalenie terminu spotkania rady dzielnicy z mieszkańcami

 9. Ustalenie terminu kolejnego spotkania rady dzielnicy

Wnioski/uchwały: wniosek zarządu o zmianę lokalizacji inwestycji, wniosek nie przyjęty. Uchwał nie podjęto.

Uwagi:

 • Przewodnicząca RD poinformowałam radę, że gość Anna Gajda, będzie nagrywać posiedzenie, co nie wywołało, żadnej dyskusji.

 • Kolejne punktu porządku były roztrząsane, jednak dyskusja była raczej merytoryczna.

 • Większość członków rady zgłosiła się do komisji problemowych.

 • Kilkoro członków rady, miało ze sobą statut dzielnicy, większość członków rady wykazywało znajomość treści statutu, dzięki czemu sprawy formalne nie wymagały zbędnych omówień.

 • Wyznaczeno termin kolejnego zebrania.

Czas trwania posiedzenia: 18:00- 20.40

Obecni: 13-15 członków rady oraz jeden gość, brak radnych miejskich

Przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia.

O Fundacji Wolności

Misją Fundacji Wolności jest społeczna kontrola przestrzegania prawa i dążenie do jakościowych zmian działalności organów władzy publicznej, w interesie obywateli. Chcemy by mieszkańcy Lublina realnie decydowali o tym, co się dzieje w mieście.

Czy jesteś świadkiem przewinienia urzędników w Lublinie? A może próbujesz zdobyć ogólnodostępne informacje w urzędzie, ale są zatajane? Pomożemy Ci!

Dbamy o przejrzystość naszej strony. Wszystkie starsze wpisy odnajdziesz w archiwum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszystkie wpisy