Nasza propozycja do programu współpracy miasta Lublin z NGO-sami

No Comments

Złożyliśmy swoją propozycję w ramach konsultacji programu współpracy urzędu miasta Lublin z organizacjami pozarządowymi na przyszły rok. Proponujemy przeznaczyć 50 tys. zł. rocznie na wsparcie projektów dot. edukacji ekonomicznej, organizowanych w naszym mieście.

Kolejne wyniki badań pokazują, że poziom edukacji ekonomicznej w polskich szkołach jest na  niewystarczającym poziomie. Według jednych z nich, przeprowadzonych przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości, opublikowanych we wrześniu br. ponad 30 procent uczniów szkół ponadgimnazjalnych uznaje swoją wiedzę nt. ekonomii za niewystarczającą, zaś większość badanych przyznało, że ich źródłem wiedzy w tym zakresie są media.

Ustawa o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku wśród zadań gminy wymienia „zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym „edukację publiczną” (art. 7 pkt. 8). Chcielibyśmy zauważyć, że również Parlament Europejski często zwraca uwagę w swoich zaleceniach o potrzebie edukacji obywateli UE z zakresu przedsiębiorczości.

Działania na rzecz edukacji młodych obywateli to nie tylko organizacja zajęć szkolnych ale również zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne, wpływające na rozwój intelektualny uczniów. W Lublinie brak jest mechanizmów, które umożliwiłyby wsparcie organizacji pozarządowych, zajmujących się edukację ekonomiczną dzieci i młodzieży. Dlatego proponujemy, aby przeznaczyć kwotę 50 tys. zł. rocznie z budżetu miasta na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu edukacji ekonomicznej na rzecz mieszkańców Lublina.

Prezes zarządu Fundacji Wolności. Absolwent Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego (2009). Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin w latach 2014-2016.

O Fundacji Wolności

Misją Fundacji Wolności jest społeczna kontrola przestrzegania prawa i dążenie do jakościowych zmian działalności organów władzy publicznej, w interesie obywateli. Chcemy by mieszkańcy Lublina realnie decydowali o tym, co się dzieje w mieście.

Czy jesteś świadkiem przewinienia urzędników w Lublinie? A może próbujesz zdobyć ogólnodostępne informacje w urzędzie, ale są zatajane? Pomożemy Ci!

Dbamy o przejrzystość naszej strony. Wszystkie starsze wpisy odnajdziesz w archiwum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszystkie wpisy