Kilka pytań w związku z wymianą kadr w Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

No Comments
Złożyliśmy wniosek do Prezydenta Miasta Lublin o udostępnienie informacji publicznej poprzez odpowiedź na poniższe pytania:
1. Jakie były powody odwołania z Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Pań Bieleckiej, Biernackiej i Nieznaj w marcu br. ? Czy Prezydent nie był zadowolony z ich pracy w komisji? Dlaczego akurat te osoby zostały odwołane?
2. Czy Panowie Bednarczyk, Kaźmierczak lub Wójtowicz sami zgłosili swoje kandydatury do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, czy zostali przez kogoś poleceni (kto zaproponował ich kandydatury?) lub wytypowani przez Prezydenta lub inne osoby (jeśli tak, to na jakiej podstawie)?
3. Ile zgłoszeń osób chętnych do pracy w komisji wpłynęło do urzędu od początku tego roku?
4. Proszę o przesłanie kopii dokumentów, poświadczających ukończenie przez w/w Panów szkolenia, które uprawnia do zasiadania w Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
5. Ile wynosi tegoroczny budżet na wynagrodzenia członków komisji?

Prezes zarządu Fundacji Wolności. Absolwent Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego (2009). Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin w latach 2014-2016.

O Fundacji Wolności

Misją Fundacji Wolności jest społeczna kontrola przestrzegania prawa i dążenie do jakościowych zmian działalności organów władzy publicznej, w interesie obywateli. Chcemy by mieszkańcy Lublina realnie decydowali o tym, co się dzieje w mieście.

Czy jesteś świadkiem przewinienia urzędników w Lublinie? A może próbujesz zdobyć ogólnodostępne informacje w urzędzie, ale są zatajane? Pomożemy Ci!

Dbamy o przejrzystość naszej strony. Wszystkie starsze wpisy odnajdziesz w archiwum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszystkie wpisy