Rady Dzielnic – Jak to się robi w Krakowie?

No Comments

Zapraszamy do obejrzenia przebiegu kawiarenki obywatelskiej. W dyskusji głos zabrali:

Szczęsny Filipiak – Przewodniczący Zarządu Dzielnicy VII Zwierzyniec w Krakowie
Anna Cioch – Fundacja Stańczyka z Krakowa
Marcin Nowak – radny Rady Miasta Lublin
Paweł Prokop – doradca Prezydenta Miasta Lublin ds. Partycypacji

Podsumowanie spotkania

W odróżnieniu od Lublina, w Krakowie Przewodniczący Zarządu Dzielnicy jednocześnie prowadzi posiedzenia Rady (w Lublinie ta funkcja jest rozdzielona na dwie osoby).

Krakowskie rady dzielnic otrzymują pieniądze na działalność, dzielone wg liczby mieszkańców dzielnicy i powierzchni terenów miejskich. Inaczej niż u nas, tamte rady swoje pieniądze dzielą z rocznym wyprzedzeniem – projektują wydatki, które następnie trafiają do projektu budżetu na kolejny rok.

Rady Dzielnic są zobligowane do wydatkowania swojego budżetu na:

  1. Zadania inwestycyjne, remonty (min. 70% całości).
  2. Dzielnicowy program wspierania osób niepełnosprawnych (min. 5%).
  3. Lokalne wydarzenia oświatowe, kulturalne, sportowe i rekreacyjne. bezpieczeństwo, ochrona zdrowia i profilaktyka zdrowotna, współpraca z organizacjami.
  4. Komunikacja z mieszkańcami dzielnicy (utrzymanie strony, wydanie gazetki dzielnicowej, gadżety reklamowe – długopisy, mapy dzielnic, pendrive’y) – max. 2%.

W Krakowie Rady Dzielnic współpracują z organizacjami pozarządowymi, poprzez ogłaszane konkursy ofert na realizacje zadań publicznych.

Ponadto rady opiniują plany zagospodarowania przestrzennego i warunki zabudowy. Urząd Miasta respektuje opinie rad dzielnic w zakresie dzierżawy i sprzedaży gruntów. Członkowie rady zasiadają w komisjach konkursowych w szkołach publicznych, w odbiorach robót realizowanych przez miasto.

Prezes zarządu Fundacji Wolności. Absolwent Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego (2009). Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin w latach 2014-2016.

O Fundacji Wolności

Misją Fundacji Wolności jest społeczna kontrola przestrzegania prawa i dążenie do jakościowych zmian działalności organów władzy publicznej, w interesie obywateli. Chcemy by mieszkańcy Lublina realnie decydowali o tym, co się dzieje w mieście.

Czy jesteś świadkiem przewinienia urzędników w Lublinie? A może próbujesz zdobyć ogólnodostępne informacje w urzędzie, ale są zatajane? Pomożemy Ci!

Dbamy o przejrzystość naszej strony. Wszystkie starsze wpisy odnajdziesz w archiwum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszystkie wpisy