Jeszcze w lipcu pytaliśmy o efektywność wyjazdu do Izraela Test przejrzystości Motoru Lublin Przewodniczący Rady Pożytku z wyboru Polityczni darczyńcy 2015 Kto wspierał finansowo kampanię wyborczą partii politycznych

Jeszcze w lipcu pytaliśmy o efektywność wyjazdu do Izraela

W związku z kontrolą CBA w urzędzie marszałkowskim, informujemy, że Fundacja Wolności w lipcu i sierpniu zwróciła się z pytaniami o jego efektywność oraz koszty do Prezydenta Miasta...

Test przejrzystości Motoru Lublin

Od czwartkowej sesji Rady Miasta dużo można usłyszeć o przejrzystości i transparentności w Motorze Lublin. Radny Piotr Dreher na ostatniej sesji zapewniał, że jeśli ktoś wystąpi o dane...

Przewodniczący Rady Pożytku z wyboru

Członkowie Komisji Samorządności i Porządku Publicznego Rady Miasta Lublin poparli dziś wniosek o to, aby Przewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin został...

Polityczni darczyńcy 2015

Jak co roku przygotowaliśmy zestawienie osób, które wpłaciły darowizny na partie polityczne. Poprzedni rok był wyjątkowy, bo mieliśmy zarówno wybory parlamentarne jak i europejskie oraz...

Kto wspierał finansowo kampanię wyborczą partii politycznych

Kto wspierał finansowo kampanię wyborczą partii politycznych

Otrzymaliśmy z Krajowego Biura Wyborczego rejestry wpłat na fundusze wyborcze poszczególnych partii politycznych. Są one informacją publiczną. Komitety wyborcze mają obowiązek złożyć je...

Finansowanie klubów sportowych przez samorząd

Finansowanie klubów sportowych przez samorząd

4 lipca br. Komisja Europejska wydała decyzję, zgodnie z którą hiszpańskie kluby piłkarskie muszą zwrócić pomoc publiczną, którą niesłusznie otrzymały. Komisarz Margrethe Vestager...

Nagrody dla urzędników od wojewody i marszałka za 2015 rok [lista]

Kilka tygodni temu zwróciliśmy się do Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Wojewody Lubelskiego z wnioskiem o udostępnienie informacji dot. wykazu pracowników, pełniących funkcje...

Publiczna prezentacja wyników monitoringu rad dzielnic

Publiczna prezentacja wyników monitoringu rad dzielnic

W piątek 10 czerwca w ratuszu odbyła się publiczna prezentacja oraz dyskusja nt. wyników monitoringu rad dzielnic, który przez ostatnie dwa lata prowadziła Fundacja Wolności wraz z...