Obywatelski Monitoring Sportu

PROJEKT

Co tu znajdziesz?

Obywatelski Monitoring SportuFundacja Wolności znalazła się w gronie 16 organizacji z całej Polski, które przeszły rekrutację i zostały wybrane do realizacji obywatelskiego monitoringu sportu.

Naszym celem było sprawdzenie jak miasto Lublin wydaje pieniądze na sport, kto z nich korzysta, jakie są źródła finansowania sportu w mieście, czy urząd miasta robi to prawidłowo.

Zobacz pełny raport z monitoringu sportu w Lublinie (plik PDF)

Przeprowadzenie monitoringu sportu w mieście wielkości Lublina okazało się niezwykle trudnym wyzwaniem. Wielka ilość obiektów i organizacji sportowych, duże kwoty dotacji dystrybuowane w ramach konkursów na realizację zadań publicznych oraz różnorodność podmiotów zarządzających obiektami sportowymi sprawiają, że przeprowadzenie kompleksowej analizy zagadnienia było niezwykle trudne.

Celem naszego monitoringu było badanie działań gminy z zakresu planowania i podejmowania decyzji o sporcie, zasobów i dostępności obiektów sportowych, finansowania oraz informowania o sporcie.

Z przeprowadzonego monitoringu wynika, że decyzje podejmowane i następnie realizowane w zakresie sportu w Lublinie są kontynuacją planów zapisanych w dokumentach strategicznych gminy.

Sport w gminie można określić mianem powszechnego, obiekty sportowe są łatwo dostępne dla mieszkańców (długie godziny otwarcia, dostępność dla osób z niepełnosprawnością, dogodna lokalizacja). Z przeprowadzonego monitoringu wynika jednak, że brakuje miejsca (np. na stronie internetowej urzędu), gdzie znalazłaby się pełna oferta sportowa wraz z cennikiem, harmonogramem wynajmu, danymi kontaktowymi do jednostki zarządzającej oraz z możliwością dokonania rezerwacji.

Naszym zdaniem na zwiększenie dostępności obiektów sportowych oraz upowszechnienie sportu w Lublinie wpływ może mieć publikacja przez urząd miasta wykazu obiektów sportowych oraz klubów i organizacji działających w zakresie sportu. Za istotne uznajemy wprowadzenie miejskiego systemu rezerwacji obiektów sportowych.

Na koniec warto zaznaczyć, że przy realizacji monitoringu byliśmy w stałym kontakcie z Panem Jakubem Kosowskim – dyrektorem Wydziału Sportu i Turystyki, który błyskawicznie udzielał odpowiedzi na wszystkie nasze pytania i wątpliwości, za co serdecznie dziękujemy.

Obywatelski Monitoring Sportu został zrealizowany przez Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich, przy wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego. Więcej o Obywatelskim Monitoringu Sportu znajdziesz na stronie watchdog.org.pl.

Zapoznaj się również z innym naszym monitoringiem – „Fundusz Korkowy„, za który otrzymaliśmy wyróżnienie od organizatorów akcji „Masz Głos, Masz Wybór” w 2012 roku.

Zapisz się na newsletter:

Więcej naszych projektów

Zobacz wszystkie