Badanie Aktywności Radnych 2012

PROJEKT

Co tu znajdziesz?

Fundacja Wolności przeprowadziła Badanie Aktywności Radnych Rady Miasta Lublin. Uwzględnia ono aktywność radnych w pracach rady, dostępność dla mieszkańców, realizację obietnic wyborczych, współpracę z radami dzielnic, ocenę działalności radnych wystawioną przez dziennikarzy oraz faktyczny koszt obecności radnych na sesjach i posiedzeniach komisji.

Badanie Aktywności Radnych ma na celu wyróżnienie najbardziej pracowitych radnych oraz zmobilizowanie wszystkich członków Rady Miasta do aktywnej działalności w drugiej połowie kadencji. Statuetkę Najaktywniejszego Radnego Rady Miasta Lublin w latach 2010-2012 otrzymał Sylwester Tułajew. Drugie miejsce zajął Zbigniew Ławniczak a trzecie ex eaquo Jadwiga Mach i Marcin Nowak.

Relacje w mediach: TVP Lublin, Radio Lublin

Raport z Badania Aktywności Radnych Rady Miasta Lublin: Pobierz pełny raport.

Załączniki do raportu:

1. Treść odpowiedzi radnych na pytanie wysyłane mailem w ramach badania: Pobierz.

2. Miesięczne zestawienia wypłaconych diet radnym Rady Miasta Lublin w okresie styczeń 2011-listopad 2012: Pobierz.

3. Zestawienie nieobecności radnych na posiedzeniach komisji stałych Rady Miasta Lublin w okresie grudzień 2010 – listopad 2012: niedostępne w wersji elektronicznej.

4. Wnioski radnych do budżetu miasta na 2o12 rok: niedostępne w wersji elektronicznej.

5. Wnioski radnych do budżetu miasta na 2013 rok: Pobierz.

6. Adresy mailowe przewodniczących zarządów i rad dzielnic w Lublinie: Pobierz.

7. Projekt uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie powołania społecznych asystentów radnych Rady Miasta Lublin: Pobierz.

8. Ulotki wyborcze poszczególnych radnych (kliknij na nazwisko, aby otworzyć):

Mariusz Banach
Jacek Bednarczyk
Elżbieta Dados
Leszek Daniewski
Piotr Dreher
Zdzisław Drozd
Marek Jakubowski
Dariusz Jezior
Zbigniew Jurkowski
Piotr Kowalczyk
Wojciech Krakowski
Michał Krawczyk
Piotr Kuty
Zbigniew Ławniczak
Jadwiga Mach
Jan Madejek
Elżbieta Mroczkowska
Marcin Nowak
Jarosław Pakuła
Tomasz Pitucha
Stanisław Podgórski / druga
Mieczysław Ryba
Beata Stepaniuk
Małgorzata Suchanowska
Zbigniew Targoński
Sylwester Tułajew
Marta Wcisło

Raport z Badania Aktywności Radnych objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska.

Zapisz się na newsletter:

Więcej naszych projektów

Zobacz wszystkie