Fundusz Korkowy 2012

PROJEKT

Co tu znajdziesz?

Wyroznienie za udział w akcji "Masz Głos" 2012Nasza fundacja w 2012 roku brała udział w ogólnopolskiej akcji „Masz Głos, Masz Wybór”, organizowanej przez Fundację im. Stefana Batorego. Realizowaliśmy zadanie „Fundusz Korkowy”.

Fundusz Korkowy to popularna nazwa na środki w budżecie gminy, pozyskane z zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Środki te powinny być wykorzystane przez gminę na profilaktykę i przeciwdziałanie problemom alkoholowym (i nie mogą być wydane na co innego). W tegorocznym planie budżetu Lublina szacuje się, że wpływy ze sprzedaży zezwoleń wyniosą 6,4 mln zł.

Naszym celem było sprawdzenie, na co w mieście Lublin wydawane są środki z funduszu korkowego, i zorganizowanie dyskusji o tym, jak najlepiej je wydawać, by zapobiegać uzależnieniom. Zadanie będzie realizowane w okresie maj-listopad 2012 roku.

Zadanie koordynuje i opiekuje się nim Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich.

Przebieg realizacja zadania:

Szkolenie SLLGO Miedzeszyn 201211-13 maj – wzięliśmy udział w szkoleniu „Miej wpływ na wydatki z funduszu korkowego w swojej gminie” w Miedzeszynie k. Warszawy, organizowanym przez Stowarzyszenie Lokalnych Liderów Grup Obywatelskich we współpracy z Fundacją im. Stefana Batorego.

17 maj – uwaga od osoby która zna się na tej tematyce – sprawdzić czy środki z korkowego są  wydawane na budowę/modernizację boisk.

18 maj – przejrzeliśmy zawartość Biuletynu Informacji Publicznej miasta Lublin pod kątem dokumentów związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Poniżej zamieszczamy odnośniki do ciekawszych plików:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Lublin z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Rozwiązywana Problemów Alkoholowych w Lublinie i określenia jej zadań
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2011
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012  (uchwała Rady Miasta Lublin nr 265/XV/2011 z 24 listopada 2011 roku)
Strona w BIP nt. konkursów ogłaszanych przez Prezydenta – w tym konkursów związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Powołanie komisji konkursowej do oceny ofert z zakresu prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w roku 2012
Powołanie komisji konkursowej do oceny ofert w zakresie Gminnego Programu w roku 2012
Powołanie komisji konkursowej do oceny ofert w zakresie pomocy terapeutycznej i rehabilitacji
Powołanie komisji konkursowej do oceny ofert w zakresie pomocy rodzinom dotkniętym przemocą
Wyniki konkursu ofert na realizację w 2012 r. zadania w ramach Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym wynikającego z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym zadania III – Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży [Prowadzenie przez różne podmioty obozów (kolonii) letnich z profesjonalnym programem profilaktycznym dla 1.200 dzieci i młodzieży]

23 maj – wysłaliśmy pismo do zastępcy prezydenta miasta Lublin Moniki Lipińskiej informujące o rozpoczęciu realizacji zadania w Lublinie: zobacz pismo do Pani Moniki Lipińskiej, zastępcy prezydenta

24 maj – złożenie wniosków o udostępnienie informacji publicznej do Najwyższej Izby Kontroli oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej z zapytaniem o przeprowadzone kontrole w związku z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi w Lublinie w ciągu ostatnich trzech lat. Złożenie wniosku do Polskiej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o przesłanie ankiety PARPA-G1, przekazanej przez miasto Lublin za lata 2010-2011.

Zobacz wniosek do Najwyższej Izby Kontroli
Zobacz wniosek do Regionalnej Izby Obrachunkowej
Zobacz wniosek do Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

fundusz korkowy25 maj – RIO oraz NIK odpowiedziały, że nie prowadziły kontroli w wymienionych przez nas latach i zakresie w mieście Lublin.

28 maj – wysłaliśmy wniosek do prezydenta miasta Lublin o udzielenie informacji publicznej. Zapytaliśmy o terminy wydarzeń (np. imprez plenerowych, konferencji) finansowanych z Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz czy w bieżącym roku Urząd Miasta planuje finansować z funduszu korkowego budowę lub modernizację boisk sportowych.

Zobacz wniosek do Prezydenta miasta Lublin

28 maj – otrzymaliśmy ankiety PARPA-G1 za ostatnie trzy lata: Lublin_PARPA G1_2009Lublin_PARPA G1_2010 oraz Lublin_PARPA G1_2011. PARPA G1 2012.

18 czerwca – spotkaliśmy się z pracownikami Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Lublin: dyrektorem Wydziału Jerzym Kusiem, z-cą dyrektora Wydziału Barbarą Danieluk oraz kierownikiem referatu ds. rozwiązywania problemu uzależnień Katarzyną Raczyńską. W spotkaniu wzięły udział także przedstawicielki Stowarzyszenia Samopomocy Terytorialnej. Mieliśmy okazję nawiązać relacje z pracownikami urzędu, przedstawić ideę akcji „Masz Głos, Masz Wybór” a także zadań pytania, które nam się nasunęły po dotychczasowej analizie dokumentów. Pracownicy urzędu byli bardzo otwarci i nastawieni na współpracę i pomoc.

Masz GłosOdpowiedź na pytanie ws przeznaczenia środków z Funduszu Korkowego na budowę boisk

2 lipca – Na Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji będzie organizowana konferencja „Pielęgnowanie Zdrowia Rodziny – Perspektywa Europejska”, dofinansowana ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 (rozpoczęcie o godz. 10).

Plan konferencji, strona 1
Plan konferencji, strona 2

wrzesień – nieudane próby umówienia spotkania z zastępcą prezydenta Lublina, Panią Moniką Lipińską.

2 października – spotkanie z przewodniczącym Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lublinie, dr. Piotrem Dreherem.

Spotkanie nt. funduszu korkowego w Lublinie9 października – spotkanie z Panem Jerzym Kusiem, dyrektorem Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Lublin.

30 października – spotkanie podsumowujące – prezentacja wyników monitoringu w lubelskim ratuszu.

Nasz raport wysłaliśmy również mailem do lubelskich organizacji pozarządowych zajmujących się przeciwdziałaniem uzależnieniom i patologiom społecznym (na podstawie danych znalezionych na www.bazy.ngo.pl).

Pobierz raport (plik w formacie PDF) lub obejrzyj poniższą prezentację:

26 listopada – złożyliśmy nasz raport u Prezydenta Miasta. Poniżej pismo przewodnie:

13 luty 2013 – wysłaliśmy list do Prezydenta Żuka z pytaniem, czy zamierza wykorzystać nasze rekomendacje

Pytanie do Prezydenta Żuka

7 marca 2013 – odpowiedź na nasz list od zastępcy prezydenta miasta Lublin, p. Moniki Lipińskiej

Odpowiedź od p. Prezydent Moniki Lipińskiej

Otrzymaliśmy WYRÓŻNIENIE od organizatorów akcji „Masz Głos, Masz Wybór”:

Wyroznienie za udział w akcji "Masz Głos" 2012

Projekt dofinansowany ze środków Fundacji im. Stefana Batorego

Zapisz się na newsletter:

Więcej naszych projektów

Zobacz wszystkie