Budżet Obywatelski w dzielnicy Rury

PROJEKT

Co tu znajdziesz?

Patronat Honorowy Prezydenta Miasta Lublin

Taki sposób dysponowania budżetem nazywa się partycypacyjnym (z ang. participation – uczestnictwo), bo wszyscy mieszkańcy dzielnicy mają wpływ na jego przeznaczenie.

Budżet Obywatelski w Lublinie - Tak, możemy!Chcemy podjąć się tego tematu, bo uważamy, że publiczne pieniądze powinny służyć mieszkańcom i być wydawane zgodnie z ich potrzebami. Takie działanie gwarantuje budżet partycypacyjny. Do głównych celów Fundacji Wolności należą rozwój demokracji i społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie udziału obywateli w sprawowaniu władzy. Zagadnienie partycypacji społecznej jest bliskie nie tylko celom naszej organizacji, ale również osobistym zainteresowaniom osobom związanym z Fundacją Wolności.

Uchwalanie budżetu gminy czy jak w tym przypadku dzielnicy dotyczy najważniejszych spraw dotyczących lokalnej społeczności, tj. rozdziału środków finansowych. Bezpośredni udział mieszkańców w ustalaniu tego, na co zostaną przeznaczone pieniądze z rezerwy celowej stanowi najwyższą formę demokracji w najważniejszej sprawie dotyczącej społeczności dzielnicy.

Przypadek dzielnicy Rury

W lutym br. Rada Dzielnicy Rury podjęła decyzję o włączeniu się w realizację projektu budżetu obywatelskiego we współpracy z Fundacją Wolności, pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Lublin.

Budżet obywatelski w LublinieNa samym początku ustalono zasady współpracy między Radą i Zarządem Dzielnicy a Fundacją Wolności. W dalszej kolejności przeprowadzono akcję informacyjną (konferencja prasowa w ratuszu, kampania ulotkowa, promocja w internecie). Zorganizowano trzy spotkania dla mieszkańców (w różnych częściach dzielnicy), na których rozmawiano o budżecie obywatelskim oraz o problemach osób tutaj żyjących.

Mieszkańcy mogli zgłosić swoje propozycje do realizacji w ramach rezerwy celowej. Przygotowany przez nas formularz był prosty i krótki (zawierał opis przedsięwzięcia, cel jego realizacji oraz miejsce na dane kontaktowe). Swoje propozycje można było zostawić w domu kultury, Biurze Obsługi Mieszkańców, administracjach osiedli mieszkaniowych oraz poprzez internet. Każda osoba mogła zgłosić dowolną ilość pomysłów.

Po zebraniu propozycji (w sumie 121), wystąpiliśmy do poszczególnych komórek organizacyjnych z prośbą o pomoc w ich szybkiej weryfikacji. Pracownicy Wydziału Organizacji rozdzielili zadania według kompetencji poszczególnych komórek organizacyjnych, odpowiedzialnych za ich realizacje.

budżet obywatelski w LublinieW wyniku weryfikacji, 111 projektów znalazło się na karcie do głosowania (odrzucono tylko te, które były niemożliwe do realizacji np. ze względu na brak odpowiedniego terenu lub nieleżące w zakresie kompetencji samorządu).

Lista wszystkich pomysłów znalazła się w specjalnym wydaniu gazety „Nowy Impuls” (pobierz), poświęconej budżetowi obywatelskiemu. Mieszkańcy mogli głosować, wybierając maksymalnie trzy propozycje, poprzez wycięcie karty do głosowania i wrzucenie do urny znajdującej się w Domu Kultury LSM oraz Biurze Obsługi Mieszkańców lub poprzez pobranie, wypełnienie i odesłanie karty ze strony internetowej.

Członkowie zarządu dzielnicy wspólnie z przedstawicielem Fundacji Wolności dokonali otwarcia zapieczętowanych urn i zliczenia wyników głosowania. Oddano w sumie 795 głosów, z czego 679 na kartach do głosowania a 116 poprzez internet.

Wyniki głosowania:

  1. Wykonanie tablic informacyjnych-ogłoszeniowych na terenach miejskich na każdym z osiedli (83 głosy).
  2. Remont i modernizacja ulicy Konrada Wallenroda z uwzględnieniem dodatkowych miejsc postojowych (44).
  3. Ustawienie na osiedlach dodatkowych domków dla kotów (38).
  4. Dokumentacja remontu ulicy Balladyny (31).
  5. Integracyjne miejsce spotkań z placem zabaw, także z kilkoma elementami dla dzieci z niepełnosprawnością (23).

urnaDopiero po zakończeniu głosowania okazało się, że remont ul. Wallenroda jest planowany przez Zarząd Dróg i Mostów w tym roku a dokumentacja remontu ulicy nie może być wykonana, jeśli w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym nie ma zapisu o jej remoncie (wcześniej ZDiM odmówił weryfikacji wniosków mieszkańców). Wyniki wraz z powyższą informacją zostały przedstawione na posiedzeniu rady dzielnicy.

Większość członków radny zlekceważyła głos mieszkańców, uznając postawienie tablic oraz budowę domków dla kotów za zmarnowanie pieniędzy i podczas głosowania wybrali budowę integracyjnego miejsca spotkań oraz budowę schodów (która w głosowaniu znalazła się na dalszej pozycji).

Członkowie Rady Dzielnicy Rury w ten sposób wypaczyli ideę budżetu obywatelskiego, która polega na nie ingerowaniu w demokratyczną decyzję tych, którzy wzięli udział w głosowaniu. Przegraliśmy bitwę, ale mamy nadzieję na wygranie wojny o prawdziwie obywatelski budżet w rękach mieszkańców miasta Lublina.

Zapraszamy na stronę www.budzetobywatelski.lublin.pl

 

Fundacja im. Stefana BatoregoProjekt dofinansowany przez Fundację im. Stefana Batorego.

Zapisz się na newsletter:

Więcej naszych projektów

Zobacz wszystkie