Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych

Fundacja Wolności jest członkiem największej federacji organizacji pozarządowych w województwie lubelskim.