Budżet obywatelski w Lublinie – projekty dzielnicowe

W głosowaniu nad budżetem obywatelskim w 2019 roku mamy do wyboru projekty ogólnomiejskie oraz dzielnicowe.

W tym roku urzędnicy dopuścili do głosowania 147 projekty, w tym 61 ogólnomiejskich (zobacz listę projektów ogólnomiejskich) i 86 dzielnicowych.

Pamiętaj, że możesz zagłosować maksymalnie na 2 projekty ogólnomiejskie i 2 projekty dzielnicowe.

Budżet obywatelski – projekty dzielnicowe

Lista projektów dzielnicowych:

D – 1 NOWE PARKINGI na Dzielnicy Rury (LSM) 300000 zł Projekt zakłada utworzenie nowych zatok parkingowych na Osiedlu im. A. Mickiewicza, na Osiedlu im. B. Prusa (ul. Tomasza Zana), na Osiedlu im. H. Sienkiewicza i w sąsiedztwie ul. Glinianej.
D – 2 Ulice GLINIANA, GŁĘBOKA i ZACHODNIA – remont chodników. 300000 zł Projekt zakłada remont chodników w okolicy budynków GLINIANA 25,27,29, chodników między budynkami GŁĘBOKA 8 i GLINIANA 5 oraz chodników wzdłuż ul. ZACHODNIEJ.
D – 3 Latarnie na os. Lipniak – dokończenie oświetlenia ulic T. Krwawicza i Lazurowej 300000 zł Projekt ma celu dokończenie oświetlenia ulic Tadeusza Krwawicza i Lazurowej na os. Lipniak. Zakres projektu obejmuje montaż latarni w całym pasie drogowym ulicy Tadeusza Krwawicza od skrzyżowania z ulicą Feliksa Skubiszewskiego, jako kontynuacja odcinka wykonanego w ramach wcześniejszych edycji BO, a także na nieoświetlonym odcinku ulicy Lazurowej pomiędzy skrzyżowaniami tej ulicy z ulicami Tadeusza Krwawicza/Witolda Klepackiego oraz Stanisława Piątkowskiego. Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na standard życia i bezpieczeństwo mieszkańców osiedla Lipniak, którzy od wielu lat wyczekują realizacji docelowego układu drogowego na swoim osiedlu, a poniższy projekt stanowi spełnienie części tych oczekiwań. Oświetlenie wspomnianych ulic będzie również oddziaływało na mieszkańców ulic sąsiadujących tworząc dodatkowo bezpieczne miejsce całorocznych spacerów, czy też aktywności sportowych (jazdy na rowerze, joggingu).
D – 4 Zajęcia Kulturalne Hajdów-Zadębie 16940 zł Dzielnica Hajdów – Zadębie jest jedną z najbardziej pomijanych dzielnic w mieście jeżeli chodzi o dostęp do kultury i różnorodnej oferty kulturalnej. Oprócz szkoły nie ma tu żadnego ośrodka, który mógłby zaspakajać potrzeby kulturalne mieszkańców dzielnicy.
D – 5 Nowe życie podwórka Jezuicka 14 250000 zł Projekt mający na celu zrewitalizowanie zdegradowanego podwórka przynależnego do budynku Jezuicka 14 i Rynek 13 w celu udostępnienia go dla turystów, jak również mieszkańców.
D – 6 Bezpieczna Ulica – aktywne przejścia dla pieszych w drodze do szkoły i nowe miejsca parkingowe 300000 zł Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych i kierowców na os. Nowy Felin. Składają się na niego dwa kluczowe elementy: 1. budowa dwóch aktywnych przejść dla pieszych przez ul. Józefa Franczaka „Lalka”, 2. budowa ogólnodostępnych miejsc parkingowych wzdłuż ul. Gen. Witolda Urbanowicza. Pierwsza część ma na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa pieszych, w szczególności dzieci i młodzieży w drodze do Szkoły Podstawowej nr 52 i Przedszkola nr 84. Druga część projektu przyczyni się do poprawy płynności ruchu na ul. Urbanowicza, zwiększenia liczy ogólnodostępnych miejsc parkingowych oraz zwiększy bezpieczeństwo pieszych i kierowców korzystających z tej ulicy.
D – 7 Przyjazny Skwer Na Węglinie Północnym 299980 zł Projekt zakłada zagospodarowanie terenu na części działki 113/4. Lokalizacja inwestycji usytuowana jest pomiędzy al. Kraśnicką, ul. Judyma i ul. Zagłoby. W ramach projektu zostanie: 1. zbudowany skwer wypoczynkowo-rekreacyjny, na którym zostaną zlokalizowane ławki stojaki rowerowe, tablica informacyjna z planem dzielnicy, tablica ogłoszeniowa oraz kosz na śmieci, 2. wybudowana ścieżka rowerowa, 3. zbudowane i wyremontowane chodniki, 4. wykonany i uporządkowany trawnik, 5. wytyczony i przebudowany plac parkingowy wraz ze zjazdem z ul. Zagłoby, 6. ustawiana lampa parkowa led, 7. zainstalowany HOT SPOT, 8. ustawiona tabliczka „Opiekunie sprzątaj po swoim psie.”
D – 8 Ścieżka rowerowa na Felinie 300000 zł Projekt zakłada budowę brakującego odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Józefa Frańczaka „Lalka” na odcinku od ul. Zygmunta Augusta do ul. Doświadczalnej.
D – 9 Utworzenie miejsc parkingowych wzdłuż ulicy Puchacza w Lublinie 300000 zł Projekt zakłada budowę ogólnodostępnych miejsc parkingowych wzdłuż ulicy Puchacza dla mieszkańców oraz potencjalnych użytkowników poprzez utwardzenie rozjeżdżonych trawników przez ułożenie płyt ażurowych od ulicy Lotniczej do skrzyżowania z ul. Krańcową.
D – 10 Remont ulicy Miętowej , Handlowej , Masarskiej 300000 zł Wykonanie nawierzchni asfaltowej w miejsce z tzw. trylinki , na części ul. Miętowej i części ul. Handlowej ,które to łączą się ze sobą. Długość ok. 200 mb x 6m szer. Wymiana starych krawężników na ul.Handlowej,Mietowej i Masarskiej.
D – 11 Latarnie na Lipniaku – kontynuacja ul. T. Jacyny-Onyszkiewicza i ul. Feliksa Skubiszewskiego 299000 zł Projekt jest bezpośrednią kontynuacją zrealizowanego projektu BO 2018 „Latarnie na Lipniaku” dotyczącego oświetlenia drogowego fragmentu ul. T. Jacyny-Onyszkiewicza oraz ul. F. Skubiszewskiego ze środków Rady Dzielnicy Węglin Północny. Celem jest wykonanie oświetlenia ulic najważniejszych dla osiedla Lipniak, służących największej ilości jego mieszkańców i gości. Realizacja poprawi bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów, głównie dzieci i młodzieży szkolnej i obejmuje: – ul. T. Jacyny-Onyszkiewicza, która jest najbardziej obciążona komunikacyjnie (dojazd do szkoły, przedszkola, budowanego żłobka i gęstej zabudowy mieszkaniowej w północnej części osiedla). – ul. F. Skubiszewskiego, która stanowi kontynuację ciągu pieszo-rowerowego od DDK Węglin prowadzącego ulicami Lipniak i T. Krwawicza do „Zacisza” rekreacyjnego z placem zabaw przy ul. F. Skubiszewskiego, dalej w kierunku ul. Tarninowej i doliny cieku spod Konopnicy. – ul. R. Ślaskiego, która jest całkowicie zurbanizowana.
D – 12 Kalina Rowerem – Budowa stacji Lubelskiego Roweru Miejskiego przy ul.Kalinowszczyzna oraz zakup i montaż małej architektury wraz z nasadzeniami 184485 zł Szanowni mieszkańcy Dzielnicy Kalinowszczyzna oraz wszyscy mieszkańcy miasta Lublin oddając głos na niniejszy projekt przyczyniacie się do rozbudowy systemu Lubelskiego Roweru Miejskiego o stację zlokalizowaną w sercu dzielnicy Kalinowszczyzna. Ułatwi to korzystanie z całego systemu i pozwoli na skrócenie drogi do najbliższej stacji przesiadkowej. Ponadto zakupione zostaną ławki, kosze na śmieci oraz nowe nasadzenia roślinności w okolicy ul. Kiwerskiego.
D – 15 MULTIMEDIA DLA CZWÓRKI – doposażenie SP4 w Lublinie w pomoce edukacyjne i sprzęt multimedialny do pracowni. 235000 zł Projekt przewiduje doposażenie Szkoły Podstawowej nr 4 i. Adama Mickiewicza w Lublinie poprzez zakup pomocy edukacyjnych do pracowni dydaktycznych i sprzętu multimedialnego, w szczególności serwera i nowych komputerów, zakup tablic interaktywnych, projektorów multimedialnych i ekranów projekcyjnych. W dobie postępującego rozwoju technologicznego poleganie na przestarzałych narzędziach podczas nauki uniemożliwia dzieciom i młodzieży właściwe zrozumienie otaczającej ich rzeczywistości. Projekt ma zatem na celu zapewnienie im powszechnie używanych nowoczesnych narzędzi dydaktycznych w procesie zdobywania wiedzy tak, aby zajęcia szkolne prowadzone były w zgodzie z osiągnięciami nauki i z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Tak wyposażona szkoła z pewnością będzie zachęcała do zdobywania i pogłębiania wiedzy oraz umożliwi skuteczniejszą naukę.
D – 16 Schody na Szczytową 164210 zł Wizytówka ulicy Szczytowej i osiedla Górki. Kompleksowy remont zdewastowanych obecnie schodów prowadzących z Ronda Narodowych Sił Zbrojnych na ulicę Szczytową ( wymiana nawierzchni, malowanie ścian, wymiana poręczy). Ustawienie 3 latarni parkowych LED, tak aby cała długość schodów była równomiernie oświetlona.
D – 18 Dodatkowe miejsca parkingowe ul. Legionowa 40000 zł Trzykrotne zwiększenie ilości miejsc parkingowych poprzez przerzucenie istniejącego chodnika i ułożenie pasa z kostki brukowej – poprawa egzystencji mieszkańców.
D – 19 Rozbudowa placu zabaw przy Zygmunta Augusta 30,32,34 300000 zł Chciałbym zaproponować przy blokach komunalnych na ulicy Zygmunta Augusta 30,32,34 rozbudowę istniejącego, lecz ubogiego w urządzenia placu zabaw, na którym mogłyby znaleźć się różne urządzenia do zabawy dla mniejszych i większych dzieci. Dla mniejszych dzieci proponuję wykonanie zadaszenia piaskownicy i zamontowanie karuzeli oraz huśtawki podwójnej dla matki z małym dzieckiem. Dla dzieci większych elementy wspinaczkowe,większa ślizgawka i huśtawki zwykłe jak i np. bocianie gniazdo oraz domek do zabawy czy stół do tenisa stołowego. Plac powinien być wyłożony płytami gumowanymi dla bezpieczeństwa dzieci. Plac także powinien być wyposażony w ławki dla rodziców i opiekunów,a także w kosze na śmieci.
D – 21 Remont ulic Borelowskiego i Kruka 300000 zł Zadanie przewiduje dokończenie remontu ul. Kruka na odcinku od ul. Krajewskiego do ul. Powstania Styczniowego oraz remont ulicy Borelowskiego na odcinku od ul. Kruka do ul. Romanowskiego polegającego na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni, wymianie krawężników oraz nawierzchni chodników. Stan techniczny ulic jest zły i wynika z bardzo długiego okresu eksploatacji.
D – 22 Montaż i obsługa kamer monitoringu miejskiego w dzielnicy Felin 157500 zł Przedstawiony projekt dotyczy bezpieczeństwa mieszkańców oraz ich mienia. Projekt zakłada montaż i obsługę kilku kamer monitoringu miejskiego przy placu zabaw, na parkingach oraz przy blokach komunalnych na ulicy Zygmunta Augusta 30,32,34. Statystyki wskazują, że stworzenie sieci monitoringu miejskiego przyczynia się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa w okolicy instalacji kamer. Z jednej strony monitoring pomaga wykrywać sprawców przestępstw i wykroczeń, a z drugiej zaś strony sama obecność kamer działa w sposób prewencyjny. Dzięki temu zmniejsza się ilość przestępstw i zachowań niepożądanych, a to z kolei wpływa pozytywnie na komfort i jakość życia mieszkańców. Realizacja tego projektu bezapelacyjnie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców w dzielnicy Felin. Na potwierdzenie słuszności tej tezy są dotychczasowe, pozytywne efekty istnienia sieci monitoringu w innych dzielnicach naszego miasta.
D – 23 Remont ciągów pieszo-jezdnych przy ul. Szmaragdowej 300000 zł Remont powierzchni asfaltowej ciągów pieszo-jezdnych przy ul. Szmaragdowej: – sięgacz między budynkami Szmaragdowa 46 a 36 – sięgacz między budynkami Szmaragdowa 14 a 4
D – 24 Remont ulicy Dragonów wraz z elementami zagospodarowania 297505 zł 1. Projekt dotyczy wykonania remontu ulicy Dragonów wraz z elementami jej zagospodarowania. Remont obejmuje powierzchnię asfaltową ulicy i parkingów z wymianą krawężników oraz wymianę chodników z płytek chodnikowych na kostkę brukową. Ulice, parkingi są w bardzo złym stanie technicznym. Liczne nierówności stwarzają duże zagrożenie dla ich użytkowników. Celem realizacji niniejszego projektu jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców zarówno w zakresie poruszania się po ciągach jezdnych i pieszych jak również prawidłowego parkowania pojazdów.
D – 25 Stacja rowerowa i siłownia na świeżym powietrzu w Zemborzycach 265000 zł 1.Rozbudowa systemu „Lubelski Rower Miejski” poprzez budowę stacji rowerowej wyposażonej w 10 rowerów miejskich 2.Siłownia na świeżym powietrzu 10 – elementowa z urządzeniami do kalisteniki.
D – 26 Kolorowe marzenie dzieci 233100 zł Kiedy śmieje się dziecko, cały świat się śmieje” Od 1 września 2017r.w budynku Gimnazjum nr 7 im. J.Kochanowskiego Miasto Lublin utworzyło publiczną Szkołę Podstawową nr 57 im.J.Kochanowskiego z oddziałami dwujęzycznymi. Infrastruktura , jaka sprawdziła się przy gimnazjum, jest niewystarczająca w przypadku szkoły podstawowej, w której większość stanowią uczniowie klas edukacji wczesnoszkolnej. Ograniczenia lokalowe powodują, że sale świetlicowe są wypełnione uczniami. Idealnym rozwiązaniem jest budowa placu zabaw, który zlikwidowałby ten problem. Przebywanie na placu zabaw-tak potrzebne dzieciom, wpływa nie tylko na ich sprawność fizyczną, ale też sprzyja rozwijaniu umiejętności społecznych i dojrzałości emocjonalnej. Dzieci, nawiązując kontakty z rówieśnikami, tworzą wzajemne relacje i uczą się prawidłowych zachowań. Aktualnie dzieci muszą korzystać z oddalonego o ok.800 m osiedlowego placu zabaw.
D – 36 Nowe parkingi na Tatarach 300000 zł Budowa miejsc parkingowo-postojowych w dzielnicy Tatary. Projekt zakłada wykonanie nowych miejsc postojowych z płyt ażurowych, wkomponowanych w istniejącą zieleń (bez konieczności wycinki drzew). Lokalizacja inicjatywy obejmuje obszar starej ulicy Łęczyńskiej.
D – 37 Zwiększenie dostępności parkingowej przez rozbudowę istniejących miejsc oraz stworzenie nowych na osiedlu Bronowice. 300000 zł Zwiększenie dostępności parkingowej przez rozbudowa istniejących miejsc postojowych oraz stworzenie nowych w obrębie ulicy Puchacza i Drogi Męczenników Majdanka 26/24. Z racji małej dostępności oraz wielkich trudności w znalezieniu ogólnodostępnych miejsc
D – 38 Zielony skwer, mini-park z ławkami i alejkami umożliwiającymi jazdę na wrotkach/rolkach, pomiędzy pętlą autobusową na ul. Zbożowej a ul. Skowronkową. 286000 zł Proponuje się zagospodarowanie nieużytkowanego obecnie terenu miejskiego i dostosowanie go do potrzeb mieszkańców. Mini-park byłby jedynym ogólnodostępnym terenem zielonym w tej części dzielnicy. Planuje się wykonanie utwardzonych alejek o szerokości min. 3 m, pełniących funkcję miejsca do spacerów, komunikacji ul. Skowronkowej z pętlą autobusową przy ul. Zbożowej oraz miejsca do jazdy na wrotkach/rolkach/hulajnogach/dziecięcych rowerkach. Alejki i plac powinny być wykonane z asfaltu lub innego materiału o odpowiedniej gładkości, umożliwiającej wygodną i bezpieczną jazdę na wrotkach/rolkach. Dodatkowo planuje się rozmieszczenie ławek i koszy na śmieci. Niezbędne będzie uporządkowanie terenu i nasadzenie drzew i krzewów. Niewielki, ciekawie wyposażony ogólnodostępny skwer z wrotkowiskiem wspaniale uzupełni przestrzeń publiczną jako miejsce powszednich spotkań dla małych i dużych, dając szansę na wzmocnienie relacji sąsiedzkich oraz aktywny wypoczynek w otoczeniu przyrody.
D – 39 Ciągi piesze w dzielnicy Szerokie – kontynuacja 300000 zł Kontynuacja projektu M-79 z roku zeszłego. W jego ramach udało się stworzyć dokumentację na wszystkie proponowane ciągi komunikacyjne i wykonać chodnik z ulicy Siewierzan do ulicy Nałęczowskiej. Dlatego celem tego projektu będzie wybudowanie pozostałych ciągów pieszych: 1) Od ulicy Wygon do pętli przy ulicy Wojciechowskiej 2) Zejście z ulicy Światowida (schody) w stronę projektowanego chodnika od ulicy Wygon do pętli na Wojciechowskiej 3) Dodatkowo w projekcie przewidziano połączenie ulic Słowian oraz Biskupińskiej przez wąwóz obok budowanych boisk sportowych. Oraz dodatkowo do wysokości środków, 4) Chodnik z ulicy Strumykowej do ulicy Wądolnej (na przedłużeniu ulicy Morawian).
D – 40 Plac zabaw na Felinie 300000 zł Projekt ma na celu utworzenie placu zabaw, na skwerze zielonym, znajdującym się za kościołem, przy ul. Wł. Jagiełły, obok siłowni. Plac zabaw miał by być wyposażony w takie elementy jak: zadaszona piaskownica, karuzela, huśtawki, zjeżdżalnie, elementy wspinaczkowe, ławki, śmietniki, itp. W starszej części felina niestety brakuje porządnego placu zabaw. Budowa nowego placu w tym miejscu, z pewnością pozytywnie wpłynie na jakość i ilość spędzanego przez nasze dzieci wolnego czasu. Głosując na ten projekt, wspólnie możemy stworzyć naszym pociechom dogodne warunki do zabawy i wypoczynku na świeżym powietrzu.
D – 41 Remont obiektów sportowych SP16 300000 zł Projekt będzie polegał na naprawie oraz pomalowaniu bieżni lekkoatletycznej położonej na terenie Szkoły Podstawowej nr 16 w Lublinie oraz na wymianie oświetlenia przy pełnowymiarowym boisku ze sztuczna trawą.
D – 42 Czechów – aktywnie i zdrowo – piłka nożna dla najmłodszych 265000 zł Projekt aktywizacji sportowej dzieci w wieku 3-12 lat mieszkających na terenie dzielnicy Czechów Północny. Projekt zakłada prowadzenie bezpłatnych zajęć sportowo rekreacyjnych skierowanych do uczniów przedszkoli i szkół podstawowych z dzielnicy Czechów Północny.
D – 43 Pan Cogito wchodzi na skwer [DZIESIĄTA] – skwer przy Herberta i Smoluchowskiego 300000 zł Projekt zakłada zagospodarowanie terenu skweru u zbiegu ulic Herberta i Smoluchowskiego. Ważne są podwójne śluzy, aby psy nie mogły wyskoczyć, (zwłaszcza, że tam jest jezdnia, i na tyle wysokie ogrodzenie, aby nie mogły go sforsować, jakieś przeszkody
D – 44 Stawiam na CZECHÓW – odpoczynek i rekreacja 300000 zł Rozwój sportu i rekreacji na Czechowie Północnym
D – 45 Rozbudowa bazy sportowej XXX Liceum Ogólnokształcącego im. księdza Jana Twardowskiego w Lublinie 131400 zł Celem projektu jest rozbudowa obiektów sportowych XXX Liceum Ogólnokształcącego im. księdza Jana Twardowskiego w Lublinie, mieszczącego się przy ulicy Wajdeloty 12. W projekcie obywatelskim wystepujemy o budowę siłowni zewnętrznej, HOT SPOTu oraz miejsca do wypoczynku dla młodzieży i mieszkańców osiedla. Jesteśmy dużą szkołą, uczy się w niej 520 uczniów, a baza sportowa naszej szkoły ogranicza się do obiektów zamknętych. Od września 2018 dysponujemy halą sportową, która powstała na terenie wcześniejszego boiska. Na terenie wcześniejszego boiska powstał parking, dlatego w obecnej sytuacji nie posiadamy żadnego miejsca do ćwiczeń fizycznych na terenie zewnętrznym szkoły. Posiadamy idealne miejsce do zbudowania 10 elementowej siłowni zewnętrznej na świeżym powietrzu, HOT SPOTu oraz 4 ławek.
D – 46 Lubelskie przedszkolaki- czyste powietrze i bezpieczny plac. 90000 zł Lubelskie przedszkolaki chcą oddychać czystym powietrzem, A w centrum Lublina czyste ono jest niekoniecznie…. Dlatego rodzice, by w ich przyszłosc inwestiować, bardzo by chcieli im powietrze filtorwać. By czystym tlenem oddychały dzien cały, A smog by nie niszczył płucek ich małych. Zamiast siedzieć w domu z kaszlem i katarem Niech się uczą, bawia, urządzaja bale! Dzieciństwo jak dzień im minie za chwilę A pozostanie zdrowie i w przedszkolu cudowne chwile. Dlatego drogi mieszkancu Lublina, Zagłosuj na nasz projekt, potrzebna jest chwila. By w lubelskich przedszkolach było czyste powietrze, A na placu zabaw też było bezpiecznie!
D – 49 Nowy Świat dla dzieci 300000 zł Projekt zakłada organizację wydarzeń kulturalno-rozrywkowych dla mieszkańców Nowego Światu i okolic. Projekt zakłada uspokojenie ruchu na ul. Nowy Świat.
D – 50 Strefa relaksu + doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 51 294820 zł Celem projektu jest zagospodarowanie wolnej przestrzeni obok szkoły i stworzenie strefy relaksu. Leżaki, trampoliny ziemne, duża ilość miejsc do siedzenia, a także nowe nasadzenia drzew i krzewów na pewno zachęcą wszystkich uczniów do spędzania czasu w tym miejscu w przerwach pomiędzy lekcjami. Jednocześnie nowy wygląd uzyska plac zabaw, który ma już osiem lat. Nawierzchnia oraz urządzenia zostaną odnowione, a także pojawią się dwie nowe zabawki: lokomotywa i bocianie gniazdo.
D – 52 Bezpieczna droga do szkoły na Felinie 300000 zł Wyniesienie czterech istniejących przejść dla pieszych w bezpośrednim otoczeniu Szkoły Podstawowej nr 52 na lubelskim Felinie. Rozwiązanie to zmusi kierowców do zmniejszenia prędkości, co realnie zwiększy bezpieczeństwo dzieci idących do szkoły.
D – 53 Modernizacja i przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 5, Filia przy ul. Spokojnej 13 połączona z realizacją projektu budowy schodów i muru oporowego. 280000 zł Istniejący obecnie plac zabaw nie spełnia standardów pod względem jakości, funkcjonalności i atrakcyjności dla dzieci (na tak małej powierzchni ok 270 m2). Brak możliwości bezpośredniego przejścia z budynku przedszkola na teren placu zabaw jest dodatkową trudnością dla dzieci pod względem samodzielności, samoobsługi jak i bezpieczeństwa. Wykonanie tych dwóch zadań równocześnie jest niezbędne dla polepszenia komfortu z użytkowania placu zabaw przez dzieci.
D – 54 „Sygnał od nowa”- sprzęt do pielęgnacji boisk piłkarskich. 299900 zł W ramach akcji „Sygnał od nowa” dzięki głosom mieszkańców udało się wygrać budżety obywatelskie w latach poprzednich. W lipcu zakończy się budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ulicy Zemborzyckiej. Rozwój infrastruktury sportowej wiąże się nie tylko
D – 55 Utwardzenie placu przy ul.Miodowej 255000 zł Utwardzenie placu przy ul. Miodowej, Dz.116 Obr. 67 Ark. 1
D – 61 Modernizacja ul. Namysłowskiego , dokończenie remontu ul Kruka od ul. Krajewskiego do ul. Powstania Styczniowego 299000 zł Zgłaszam projekt modernizacji ul. Namysłowskiego , nawierzchnia jezdni do wymiany ,chodniki również – ulica nieremontowana od wielu lat. Zgłaszam propozycję dokończenia remontu ul. Generała Michała Kruka od ul. Krajewskiego do ul. Powstania Styczniowego.
D – 62 Położenie nawierzchni betonowo-asfaltowej na części ulicy Wólczańskiej w Lublinie 300000 zł Położenie nawierzchni betonowo-asfaltowej na części ulicy Wólczańskiej. Projekt wykonania nawierzchni ma istotne znaczenie dla funkcjonowania mieszkańców, gdyż znacząco poprawi komfort poruszania się po ulicy.
D – 63 Zieleń przy Niecałej 116000 zł Projekt polega na ustawieniu donic wraz z nasadzeniem w nich berberysów w celu ożywienia/upiększenia ulicy Niecałej.
D – 65 Remont chodnika na ul.Lubartowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul.Kowalską do Al.Solidarności 300000 zł Remont zaniedbanego chodnika przy ulicy Lubartowskiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Kowalską do Alei Solidarności. Odświeżenia części jednego z najczęściej uczęszczanych szlaków w Lublinie.
D – 66 MODERNIZACJA I ROZBUDOWA PARKINGU PRZY LWOWSKIEJ 10 300000 zł Projekt przewiduje modernizację i rozbudowę parkingu przed budynkiem mieszkalnym Lwowska 10. Inicjatorem projektu jest Rada Dzielnicy Kalinowszczyzna.
D – 67 Remont chodników 300000 zł Remont chodników przy ulicy Owocowej,Jarzębinowej oraz Śliwkowej.
D – 70 Oświetlenie ulica Fiołkowa 24000 zł Brakujące oświetlenie ulicy Fiołkowej przy budynkach 15,29,31,33. W czasie projektu i budowy oświetlenia na ulicy Fiołkowej, odcinek przy w/w budynkach został pominięty. Wystarczą 2 latarnię, aby rozjaśnić ten odcinek ulicy i parking na jego końcu. Poprawi to komfort i bezpieczeństwo mieszkańców naszej ulicy.
D – 71 Rozbudowa toru rowerowego przy ul. Tetmajera 300000 zł Celem projektu jest uporządkowanie skweru przy ul. Tetmajera, zapewnienie nowych atrakcji, zapewnienie utrzymania porządku i bezpieczeństwa na skwerze.
D – 72 WIENIAWA park rekreacyjno-sportowy dla mieszkańców – Bike City – miasteczko sportów ekstremalnych 300000 zł Na osiedlu Wieniawa między restauracją McDonalds a Lidlem przy alei Solidarności w Lublinie pragniemy przywrócić tereny zielone mieszkańcom i stworzyć ośrodek rekreacyjno-sportowy dostępny dla wszystkich – Bike City – miasteczko sportów ekstremalnych.
D – 73 Remont skateparku przy ul. Rycerskiej 300000 zł Remont skateparku przy ul. Rycerskiej. Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników, zmiany w projekcie.
D – 74 Poprawa bezpieczeństwa dzielnicy Sławinek- montaż monitoringu 300000 zł Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców jest istotną cechą podnoszącą jakość życia. Życie pokazuje, że monitoring przez służby miejskie zapobiega różnego rodzaju wykroczeniom i przestępstwom. Funkcjonowanie kamer ma znaczenie zarówno prewencyjne jak i uspokajające mieszkańców.
D – 75 Pogodna ulica sąsiadów zachwyca 210000 zł Projekt dotyczy modernizacji fragmentu ciągu pieszo-jezdnego pomiędzy ulicą Pogodną a ulicą Jesienną poprzez wymianę nawierzchni na kostkę i dodatkowe miejsca postojowe. Obecnie odcinek ten jest dziurawy, nie był remontowany od lat, mimo że korzysta z niego wielu mieszkańców, w tym pieszych.
D – 76 Zmniejszamy zadłużenie miasta 300000 zł Zadłużenie miasta Lublina wynosi już ok. 1,45 mld zł. Tylko w 2018 roku wydatki z kasy miasta były o 86 mln zł wyższe niż dochody. Projekt dotyczy spłaty (nadpłaty) zadłużenia (kredytu) miasta Lublin w kwocie 290 000 zł oraz wykonania i zamontowania na budynku ratusza elektronicznego zegara długu miasta. Dzięki temu mieszkańcy będą mieć świadomość swojego zadłużenia (bo dług miasta to tak naprawdę dług mieszkańców).
D – 78 Zatoki przystankowe przy ul. Krężnickiej, przystanek „Marina” i „Kemping” w stronę miasta 168000 zł Wybudowanie zatok wpłynie w sposób istotny na poprawę bezpieczeństwa użytkowników ul. Krężnickiej. Obecnie zatrzymujące się na przystankach w/w autobusy komunikacji miejskiej powoduja korki sięgające niekiedy ok 1 km.
D – 79 Modernizacja obiektów Zespołu Szkół nr 10 w Lublinie 299970 zł Projekt zakłada rewitalizację obiektów Zespołu Szkół nr 10 w Lublinie zlokalizowanego przy ul. Biedronki 13 w Lublinie. W roku szkolnym 2019/2020 w ZS 10 naukę rozpoczną absolwenci klas 8 szkół podstawowych oraz klas 3 gimnazjów. Wymaga to respektowania potrzeb psychofizycznych uczniów, czyli stworzenia im właściwych warunków do prawidłowego rozwoju, w szczególności jeśli chodzi o dostęp do obiektów sportowych. Celami szczegółowymi projektu są modernizacja obiektów szkolnych, w wyniku której baza szkolna poszerzy się o: -strzelnicę wielofunkcyjną – multimedialną/pneumatyczną, -salę sportów walki wraz z wyposażeniem do treningu, -dodatkowe wyposażenia siłowni szkolnej, -dodatkowe wyposażenia do prowadzenia ćwiczeń i symulacji z pierwszej pomocy. Dodatkowo dla uczniów oraz mieszkańców Lublina przeprowadzone zostaną: -zajęcia otwarte – strzeleckie, samoobrony, treningu personalnego i siłowego oraz pierwszej pomocy, -cykl zawodów sportowo-obronnych.
D – 80 Aktywny Przedszkolak 300000 zł Projekt ten zakłada prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych z elementami edukacyjnymi, skierowanych do dzieci z przedszkoli zlokalizowanych w dzielnicy Węglin Południe. Zajęcia będą prowadzone dla dzieci w wieku 2-6 lat.
D – 81 Aktywna Wieniawa 300000 zł Wychodząc naprzeciw potrzebom młodych osób, zgłoszony zostaje projekt Aktywna Wieniawa, który zakłada realizacje zajęć sportowych w Lublinie na dzielnicy Wieniawa.
D – 82 Wymiana ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej nr 20 w Lublinie przy al. J. Piłsudskiego 26 193880 zł Projekt ma na celu wymianę zupełnie zniszczonego ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej nr 20 w Lublinie przy al. J. Piłsudskiego 26. Obecny stan ogrodzenia datuje się na początek powstania szkoły tj. lata pięćdziesiąte XX wieku.
D – 83 Aktywny Lublin 300000 zł Projekt, który chcemy kontynuować w roku 2020, funkcjonuje w Lublinie od kilku lat i cieszy się ogromną popularnością – obecnie z zajęć sportowo-rekreacyjnych Lublinianie korzystają regularnie. Kontunuacja zakłada realizację treningów z instruktorami od lutego 2020 do końca listopada 2020 r. W przyszłorocznym projekcie zrealizujemy minimum 750 bezpłatnych 45 minutowych jednostek treningowych. Zajęcia sportowe będą skierowane do osób w różnym wieku, począwszy od zajęć realizowanych z myślą o najmłodszych, przez zajęcia fitnessu, treningu funkcjonalnego, aquaaerobicu dla osób dorosłych, aż do szachów i gimnastyki dla osób starszych. Zajęcia będą realizowane w obiektach sportowych zlokalizowanych w dzielnicy Za Cukrownią (obiekty MOSiR, Szkoły Podstawowej nr 20, obiekty komercyjne spełniające wymogi prowadzenia w nich zajęć). Za udział w zajęciach nie będzie pobierana żadna opłata.
D – 84 Aktywny Konstantynów 300000 zł Projekt zakłada realizację zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów i studentów mieszkających w Lublinie. Zajęcia odbywać się będą wciągu dwóch semestrów: letni (15 tygodni – od lutego do czerwca) i zimowy (10 tygodni – od października do grudnia). Na projekt złoży się minimum 40 jednostek treningowych w tygodniu (40 x 45 min) w różnych dyscyplinach sportowych. Najistotniejszym elementem projektu jest promocja Miasta Lublin jako atrakcyjnego dla młodych osób mieszkających w Lublinie. Dzięki projektowi uczniowie i studenci będą mogli podnieść swoje umiejętności sportowe i realizować własne pasje. Jest to także popularyzacja sportu jako bezpiecznego sposobu spędzania wolnego czasu oraz integracja młodego pokolenia uczniów i studentów mieszkających w Lublinie.
D – 85 Sport i rekreacja dla małych i dużych. BUDOWA SIŁOWNI NA POWIETRZU (ul. Kasprowicza) I PLACU ZABAW (ul. Grygowej) 294600 zł ZA CZYM GŁOSUJESZ ? 1. BUDOWĄ 10-ELEMENTOWEJ SIŁOWNI NA ŚWIEŻYM POWIETRZU PRZY SZKOLE PODTAWOWEJ NR 48 NA UL. JANA KASPROWICZA 2. BUDOWĄ 7-ELEMENTOWEGO PLACU ZABAW WRAZ Z OGRODZENIEM I ŁAWKAMI NA OSIEDLU UL. GRYGOWEJ ANTONINY, 3 ZAMONTOWANIEM 1O ŁAWEK
D – 86 Nasza Dzielnica – Nasz Sławinek 300000 zł Celem projektu jest realizacja inwestycji w obrębie dzielnicy Sławinek, które podniosą komfort i bezpieczeństwa życia mieszkańców. Projekt zakłada: – stworzenie nowych nasadzeń zieleni wokół terenów sportowo-rekreacyjnych przy ulicy Baśniowej; – stworzenie stacji Lubelskiego Roweru Miejskiego przy ulicy Baśniowej.
D – 87 WYPOŻYCZALNIA ROWERU MIEJSKIEGO PRZY SZKOLE NR 48 + BUDOWA CHODNIKA OD HAJDOWSKIEJ DO ŁUSZCZOWSKIEJ 290000 zł ZA CZYM GŁOSUJESZ ? 1. BUDOWĄ STACJI – WYPOŻYCZALNI LUBELSKIEGO ROWERU MIEJSKIEGO NA UL. JANA KASPROWICZA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 48 2. BUDOWĄ CHODNIKA DLA PIESZYCH WZDŁUŻ UL TURYSTYCZNEJ OD TURYSTYCZNEJ NR 35 DO UL ŁUSZCZOWSKIEJ
D – 88 Nasz Sławinek 300000 zł Celem projektu jest realizacja inwestycji w obrębie dzielnicy Sławinek, które podniosą komfort i bezpieczeństwa życia mieszkańców. Projekt zakłada modernizację drogi przy ulicy Jakuba Jasińskiego w kierunku ulicy Dzieci Zamojszczyzny, drogi przy ulicy Dzieci Zamojszczyzny w kierunku ulicy Podchorążych.
D – 89 ZEMBORZYCE chodnik na ulicy Pasiecznej (Tatarówka) 294000 zł Projekt zakłada budowę chodnika o szerokości 1,2m wzdłuż całej długości ulicy Pasiecznej w Zemborzycach, w tym na przystankach „Ku Słońcu NŻ 01 oraz 02”, a także postawienie wiaty przystankowej na przystanku „Ku Słońcu NŻ 02”. Ulica Pasieczna jest jedną
D – 90 Przystanki oraz chodnik przy ul. Dożynkowej. 215000 zł Projekt dotyczy przystanków komunikacji miejskiej przy ul. Dożynkowej i zakłada – kosztem maksymalnie 215 tysięcy złotych: 1. Budowę zespołu przystankowego „Orzechowa” (w pobliżu ul. Orzechowej). 2. Postawienie wiaty na części przystanków autobusowych przy ul. Dożynkowej. 3. Ustawienie ławek na 5 przystankach przy ul. Dożynkowej. 4. Utworzenie wiaty rowerowej oraz samoobsługowej stacji naprawy rowerów – blisko zespołu przystankowego „Orzechowa”. 5. Dobudowanie ostatniego odcinka chodnika przy ul. Dożynkowej (od skrzyżowania z ul. Orzechową do granicy miasta).
D – 92 Latarnie uliczne na ul. Jarmarcznej + nowa nawierzchnia asfaltowa na ul. Dziubińskiej + doświetlenie „Osiedla Grygowej” 299500 zł Za czym głosujesz ? 1. Uzupełnienie – budowa nowej nawierzchni asfaltowej na ul. Dziubińskiej od nr 1 do nr 21 oraz od nr 71 do ul. Dojazdowej 2. Zakup i montaż 16 szt lamp z czujnikami ruchu przy klatkach schodowych budynków „Osiedla Grygowa”
D – 93 Kośminek – Relaks nad rzeką Czerniejówką 150000 zł Bezpieczny relaks w mikroklimacie doliny rzeki Czerniejówki to projekt dotyczący modernizacji istniejących placów zabaw przy ul. Skrzynickiej i ul. Wspólnej. – montaż kamery monitoringu – dokupienie huśtawek typu „bocianie gniazdo” – ustawienie latarni parkowej z oświetleniem LED – leżaki miejskie – stojak na rowery
D – 94 Nowy plac zabaw dla dzieci z Przedszkola nr 15 na Sławinku 70000 zł Na działce obok przedszkola przy ul. Bohaterów Monte Cassino znajduje się piękne, trawiaste podwórko, które służy przedszkolakom do zabaw na świeżym powietrzu. Proponujemy zbudowanie placu zabaw dla dzieci od 3 do 5 lat wyposażonego w piaskownicę, konstrukcję do wspinania się ze zjeżdżalnią, karuzelę oraz sprężynowe bujaczki. Niestety dzieci nie mają zbyt wielu elementów placu do zabawy a dotychczasowe zostały mocno zużyte. Na chwilę obecną konstrukcja zjeżdżadni została naruszona (spróchniała bryła konstrukcyjna). Piaskownica jest także caly czas zakryta. Jest to małe, kameralne przedszkole zlokalizowane w domu jednorodzinnym. Przez to dzieci bardzo się dobrze czują, niestety brakuje wielu elementów wyposażenia.
D – 95 Kośminek – Bezpieczne przejścia dla pieszych na ul. Wyzwolenia 150000 zł Zaprojektowanie i wykonanie 3 bezpiecznych przejść przez jednię w okolicy przystanków autobusowych na ulicy Wyzwolenia
D – 96 Pętla nr 39 Zadębie + ściana wspinaczkowa dla dzieci ul. Grygowej + wiaty przystankowe na ul. Turystycznej + nowa brama w Szkole Podstawowej nr 48 290000 zł Za czym głosujesz ? 1. Ściana wspinaczkowa na placu zabaw „Osiedle Grygowej” 2. Wiaty przystankowe sztuk 2 na ul. Turystycznej przy ul. Hajdowskiej i przy supermarkecie „stokrotka” 3. Nowa brama w Szkole Podstawowej nr 48 4. Utwardzenie nawierzchnią asfaltową pętli autobusowej „Zadębie” dla linii nr 39
D – 97 Profesjonalne boisko do piłki koszykowej na Węglinie Południowym dostępne dla wszystkich. 300000 zł Projekt zakłada utwardzenie poliuretanem terenu o wymiarach 28m x 15m tworząc profesjonalne boisko do piłki koszykowej, na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym w Dzielnicy Węglin Południowy w rejonie ulic Szczecińskiej i Warmińskiej.
D – 98 Abramowicką bezpiecznie rowerem 300000 zł Projekt zakłada zaprojektowanie i wykonanie brakującego odcinka drogi rowerowej wzdłuż ul. Abramowickiej.
D – 99 Szpilkostrada na Starym Mieście 300000 zł Szpilkostrada to specjalna powierzchnia przyjazna kobietom na szpilkach i osobom na kółkach, np. w wózkach. Szpilkostrada polega na wyrównaniu lub wymianie wąskiego pasa nawierzchni tak by był gładki i umożliwiał wygodne i bezpieczne poruszanie się na szpilkach czy na kółkach (np. poprzez szlifowanie kostki i wypełniania spoin równo z nawierzchnią). Projekt zakłada wykonanie takich szpilkostrad w obrębie Starego Miasta.
D – 100 Bezpieczny chodnik na ul. Sławinkowskiej w pobliżu ogrodu botanicznego – etap I 300000 zł Projekt zakłada budowę bezpiecznego chodnika wzdłuż ul. Sławinkowskiej za kwotę 300 tys. zł na najbardziej kolizyjnym odcinku (drzewa i uzbrojenie podziemne), ale niezbędnym dla docelowej realizacji bezpiecznego chodnika wzdłuż całej tej ulicy do al. Warszawskiej.
D – 101 Ścieżka rowerowa przy północnej – bezpieczniej na Czechów/ Botanik/ Skansen/ Szerokie i do Śródmieścia 300000 zł Dotyczy budowy krótkiego, ale ważnego odcinka ścieżki rowerowej obok ruchliwego odcinka ul. Północnej – od ul. Kosmowskiej do istniejącej ścieżki przy rondzie W. Pileckiego. Ścieżka o szerokości 2,5 m poprowadzona zostanie z dala od jezdni w pasie zieleni pomiędzy ul. Północną a al. Solidarności. Jej realizacja poprawi połączenia między osiedlowe Czechowa, Sławina, Sławinka i Szerokiego i umożliwi bezpieczniejszy dojazd: m.in. do Mc Donalda, na Sławinek, na osiedle Botanik, na Sławin (Poligonowa, Willowa, Zbożowa), do Ogrodu Botanicznego i Skansenu oraz z zachodnich dzielnic w kierunku Śródmieścia. To fragment docelowej ścieżki wzdłuż doliny rzeki Czechówki, która wykorzystując brak wzniesień, ma połączyć 7 dzielnic miasta oraz Stare Miasto z Ogrodem Botanicznym i Skansenem, gdzie zaczyna się szlak rowerowy z Lublina do Kazimierza Dolnego przez Nałęczów i kilku kilometrowa ścieżka wzdłuż al. Solidarności. Trasa jest zgodna ze Strategią realizacji dróg rowerowych w m. Lublin – 2014 r.
D – 102 Park centralny na Felinie 300000 zł I etap realizacji projektu parku na Felinie. Chciałbym, aby park w przyszłości stanowił główne miejsce odpoczynku, rekreacji i życia lokalnego. I etap realizacji projektu parku obejmuje projekt budowlany niezbędny do dalszych prac tj. uzborojenie działki.
D – 103 Rowerem i rolkami wygodnie nad Bystrzycę 300000 zł Projekt zakłada wykonanie łączników – dróg rowerowych od ul. Romera do kładek nad Bystrzycą przy Romera 28 i przy Nałkowskich 97. Każda będzie miała po ok. 100m długości.
D – 107 Zalew Zemborzycki miejscem wypoczynku wszystkich Lublinian 300000 zł Obszar Zalewu Zemborzyckiego od wielu lat jest zaniedbany. Zmieńmy to! Głosując na projekt popierasz szereg zmian, które będą wstępem by ponownie uczynić tą przestrzeń atrakcyjną, bezpieczną i przyjazną. Głosując na ten projekt popierasz: – ustawienie miejskich leżaków na Marinie i przy Słonecznym Wrotkowie (przypominają ławki, ale można się na nich wygodnie położyć), – budowę dwóch ogólnodostępnych miejsc ogniskowych na kilkanaście osób (na Marinie i Dąbrowie) – wandaloodpornych, murowanych palenisk i siedzisk, – stworzenie dwóch miejsc pod foodtracki na Marinie, – naprawę oświetlenia wzdłuż alejek na Marinie, – ustawienie dwóch obrotowych kamer monitoringu, co by mieć na oku nowe inwestycje;-)
D – 108 SZKOŁA WYSOKICH LOTÓW – wyposażenie sal lekcyjnych oraz świetlicy, w nowoczesne pomoce dydaktyczne przy SP nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie. 300000 zł Projekt SZKOŁA WYSOKICH LOTÓW wyposażenie sal lekcyjnych oraz świetlicy, w nowoczesne pomoce dydaktyczne przy SP nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie, ma na celu podniesienie standardów oraz efektywności procesów dydaktycznych. Dostosowanie szkoły do jak najwyższych standardów, na miarę XXI wieku pozwoli wyrównać szanse edukacyjne uczniów SP 31 w Lublinie. Zależy Nam na wzmocnieniu atrakcyjności i podniesieniu jakości oferty edukacyjnej szkoły ukierunkowanej na rozwój kompetencji młodzieży szkolnej.
D – 109 Inwestycje na Kośminku – m.in. Remont szkoły, wymiana nawierzchni, remont chodników 300000 zł 1. Remont korytarzy w szkole podstawowej nr 15 im. Jana Pawła II w Lublinie. 2. Remont nawierzchni placu przy ulicy Dulęby. 3. Remont chodnika przy ulicy Dobrej. 4. Remont chodnika przy ulicy Wspólnej. 5. Wyłożenie kostki brukowej przy placu zabaw przy ulicy Skrzynickiej
D – 110 Ulica Piękna – remont chodników 200000 zł Projekt przewiduje remont chodników wzdłuż ul. Pięknej na terenie dzielnicy Dziesiąta w Lublinie. Istniejące obecnie chodniki są w znaczący sposób zniszczone, z licznymi ubytkami, zaniżeniami oraz popękanymi płytami chodnikowymi. Taki stan utrudnia korzystanie z chodników. Celem projektu jest poprawa stanu technicznego chodników a tym samym uporządkowanie przestrzeni publicznej, poprawa estetyki otoczenia, w którym żyją mieszkańcy. Realizacja projektu będzie również okazją do uporządkowania problemu parkowania pojazdów wzdłuż ulicy.
D – 111 Łagiewnicką nad rzekę 300000 zł Ulica Piękna ma również istotne znaczenie w lokalnym układzie komunikacyjnym ponieważ zapewnia komunikację między ul. Kunickiego a ul. Wojenną oraz dojście mieszkańców do przystanków komunikacji miejskiej Dąbrowska 01 i Dąbrowska 02, znajdujących się przy ul. Kunickiego.
D – 113 REWITALIZACJA STARYCH BRONOWIC 250000 zł Projekt powstał z myślą o poprawie warunków drogowych na Bronowicach.Realizacja projektu będzie obejmować wykonanie parkingu dla samochodów przy ul. Podlaskiej/Chełmskiej w Lublinie o powierzchni 150 m 2 oraz wykonanie remontu ulicy Firlejowskiej o nr. 14
D – 114 Nowe ogrodzenie dla Przedszkola Nr 33 im. Kubusia Puchatka w Lublinie 261000 zł Nasze Przedszkole istnieje od 1962 r., imię Kubusia Puchatka zostało nadane w 2004 r. Od lat cieszy się opinią miejsca ciepłego i przyjaznego, dzieciom oraz rodzicom, zapewniającego podopiecznym wychowanie i naukę w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.
D – 117 LSM – szkoły i przedszkola razem dla uczniów czyli remonty, zakupy wyposażenia, doposażenie placu zabaw. 299999.99 Projekt jest odpowiedzią na część palących potrzeb remontowych oraz zakupowych szkół i przedszkoli na terenie LSM czyli dzielnicy Rury. Projekt dotyczy: – Szkoła Podstawowa nr 3 im. Juliusza Słowackiego ul. Balladyny 22 w Lublinie, – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Ignacego Rzeckiego 10 w Lublinie (na który składają się Szkoła Podstawowa nr 22 im. Bolesława Prusa oraz XIX Liceum Ogólnokształcące im. Marii i Jerzego Kuncewiczów), – Szkoła Podstawowa nr 29 im. Adama Mickiewicza ul. Wajdeloty 1 w Lublinie, – Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 36 ul. Konrada Wallenroda 4 w Lublinie, – Przedszkole nr 48 ul. Leonarda 15 w Lublinie. Niestety placówki są niedoinwestowane (co widać na załączonych zdjęcia) ich część wyposażenie i część obiektów czy terenów pamiętają ostatnie remonty za czasów Gierka czy nawet Gomułki.
D – 120 Modernizacja Pracowni Komputerowych i Centrum Multimedialnego w Szkole Podstawowej Nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego w Lublinie 88735 zł Celem projektu jest modernizacja przestarzałych pracowni informatycznych i bibliotecznego centrum multimedialnego w Szkole Podstawowej nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego w Lublinie. Chcemy wyposażyć je w nowe komputery. Obecnie uczniowie korzystają ze sprzętu i oprogramowania, które szkoła otrzymała 13 lat temu w ramach projektu unijnego. Komputery wyposażone są w sytem operacyjny Windows XP i Vista oraz pakiet biurowy Office 2003. Oba te produkty straciły już wsparcie producenta i nie są udostępniane nowe aktualizacje zabezpieczeń. Nowe pracownie komputerowe to nowe mozliwości nauki na lekcjach informatyki, w czasie zajęć pozalekcyjnych, a także wykorzystanie nowoczesnych technologii podczas lekcji innych przedmiotów. W szkole ma również siedzibę komisja wyborcza, która korzysta z komputerów do przesyłania danych. Modernizacja stworzy możliwości wykorzystania pracowni i centrum multimedialnego dla potrzeb uczniów i podejmowania działań w środowisku lokalnym.
D – 121 L.S.M. – Lubelska Stolica Muzyki, dzielnicowy koncert artystów wywodzących się z OS. „LSM” dla mieszkańców 165000 zł Inicjatywa kulturalna o charakterze dzielnicowym, przeznaczona dla mieszkańców w każdym wieku z dzielnicy Rury oraz innych dzielnic. Koncert ma być darmowy, artystycznie odwoływać się do dziedzictwa kulturalnego OS. LSM oraz lubelskich artystów wywodzących się z tej części miasta takich jak Grupa Chonabibe, Junior Stress a także inni mniej znani piosenkarze, Street`artowcy, kuglarze, animatorzy kultury. Od wczesnych godzin popołudniowych konkursy, zabawy dla dzieci i młodzieży, piłkarskie mecze osiedlowe, warsztaty dla dzieci i seniorów, dmuchańce, moduł edukacyjny (konkurs wiedzy o LSM) i na finał ok godz 19 koncert główny.
D – 122 Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Głęboka 20,22,24 w Lublinie 183750 zł Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Głębokiej 20,22,24 w Lublinie.
D – 124 Modernizacja nawierzchni boisk przy ul. Husarskiej 300000 zł 1/ Wykonanie nawierzchni polipropylenowej typu courty na dwóch boiskach położonych przy ul. Husarskiej: jedno do tenisa i siatkówki, drugie do gry w piłkę i koszykówkę 2/ Ustawienie piłkochwytów z trzech stron boiska
D – 125 Budowa chodnika od strony CARITASU, boczna ul. Misjonarskiej w Lublinie z uwzględnieniem ściezki rowerowej 189000 zł Przebudowa chodnika od strony Caritasu, poprzez dokończenie wymiany nawierzchni na kostkę brukową z uwzględnieniem ścieżki rowerowej, która łączyłaby się z już istniejącą. Połączenie brakujących odcinków dróg rowerowych pozwoli mieszkańcom na poruszanie się rowerem po mieście.
D – 126 Remont odcinka jezdni i miejsc parkingowych przy ul. Królowej Jadwigi. Kontynuacja projektu M18, IV edycji. 150000 zł ul. Królowej Jadwigi. Działka 91/2 odcinek wzdłuż segmentów garażowych przy ul. Witosa (120mb) Remont nawierzchni jezdni 120 mb. oraz miejsc parkingowych między wjazdami do segmentów garażowych 390m kw. Wskazana jezdnia została zdegradowana podczas budowy pętli autobusowo-trolejbusowej. Przejeżdżające pojazdy wywołują hałas i drgania gruntu odczuwalne mieszkaniach. Miejsca parkingowe są zaniżone względem jezdni co powoduje gromadzenie się wody opadowej, która nie posiada odpływu do kanalizacji deszczowej. W okresie zimowym dochodzi do przymarzania samochodów.
D – 127 Doświetlenie ulic: Gorczańskiej, Świętokrzyskiej i części ul. Zelwerowicza na osiedlu mieszkaniowym Choiny. 150000 zł Projekt dotyczy dostawienia dodatkowych latarń ulicznych lub wymianę lamp oświetleniowych.
D – 128 Budowa siłowni plenerowej 55000 zł Teren zielony w obrębie budynku przy ul. Daszyńskiego 5. Budowa siłowni plenerowej polegającej na zamontowaniu 6-8 szt. urządzeń do ćwiczeń. Urządzenia przeznaczone dla różnych grup wiekowych z uwzględnieniem seniorów. Ze względu na usytuowanie w okolicy parku Zawilcowa powstała siłownia umożliwiałaby szeroko pojętą rekreację i aktywizację fizyczną mieszkańców.
D-129 Remont ulicy Jaskółczej 1129800 zł Przedmiotem projektu jest kompleksowy remont ulicy Jaskółczej połączony z budową kanalizacji deszczowej, budową chodnika, miejsc parkingowych i oświetleniem. Ulica od początku nie była remontowana stąd jest w bardzo złym stanie i wymaga pilnego remontu. Ze względu na koszt i czas wykonania, przedsięwzięcie zostało podzielone na etapy. Pierwszy etap zakłada opracowanie całościowej dokumentacji.

>> Kliknij tutaj<< , aby przejść na stronę głosowania.