Wykaz OPP z Lublina

NAZWA KRS
FUNDACJA AKTYWATOR 0000534867
FUNDACJA AMIGO-POLSKA 0000321242
FUNDACJA BANK ŻYWNOŚCI 0000377497
FUNDACJA PRZYJAZNE SPOJRZENIE 0000544656
FUNDACJA W DOBRYCH RĘKACH 0000701740
FUNDACJA WOLNOŚCI 0000428743
FUNDUSZ OBRONY ŻYCIA ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ 0000224942
INSTYTUT ROZWOJU SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 0000046748
NADZIEJACHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM UZALEŻNIONYM OD ALKOHOLU W LUBLINIE 0000051727
PIŁKARSKIE NADZIEJEMOTOR LUBLIN 0000267893
SŁONECZKOSTOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM 0000282673
UNIA ABSOLWENTÓW 0000323270
AKADEMIA PIŁKARSKA MOTOR LUBLIN 0000484104
BRACTWO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. BRATA ALBERTA 0000135612
BUDOWLANY KLUB SPORTOWY W LUBLINIE 0000342873
CARITAS ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ 0000204819
CENTRUM JANA PAWŁA II 0000371726
CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYMMISERICORDIA 0000072694
CHORĄGIEW LUBELSKA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO 0000282152
CHRZEŚCIJAŃSKA SŁUŻBA CHARYTATYWNA ODDZIAŁ LUBELSKI 0000445464
CHRZEŚCIJAŃSKIE STOWARZYSZENIENESTOR 0000035224
FUNDACJA5MEDIUM 0000396829
FUNDACJADOM DZIECI BENJAMIN 0000097202
FUNDACJADOMOWE ZACISZE 0000564823
FUNDACJAEPICRATES 0000377475
FUNDACJAFELIS 0000228933
FUNDACJAMALI SZCZĘŚLIWIIM. JANUSZA KORCZAKA 0000099653
FUNDACJANIECH ŻYCIE NIE BOLI 0000600898
FUNDACJAPONAD GRANICAMIIM. ŚW. JACKA ODROWĄŻA 0000084959
FUNDACJAPRO BONO FUTURO 0000251912
FUNDACJARESTAURARE BASILICAM 0000128069
FUNDACJARUCHU SOLIDARNOŚCI RODZIN 0000088689
FUNDACJA „S.O.S. ZIEMI LUBELSKIEJ 0000157253
FUNDACJAŚWIAT WEDŁUG LUDWIKA BRAILLE’A” 0000515560
FUNDACJA ALPHA 0000282237
FUNDACJA DWA SKRZYDŁA ANIOŁA 0000404825
FUNDACJA FUGA MUNDI 0000106416
FUNDACJA GODNE ŻYCIE 0000083782
FUNDACJA IM. JACKA KRAWCZYKA 0000028363
FUNDACJA IMIENIA LESZKA PODKAŃSKIEGO 0000227661
FUNDACJA NA RZECZ DZIECI Z WADAMI SERCACOR INFANTIS 0000290273
FUNDACJA NA RZECZ OCHRONY PRAW ZWIERZĄT EX LEGE 0000588055
FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCHTACY SAMI 0000086057
FUNDACJA NA RZECZ OSÓB PRZEWLEKLE CHORYCH, NIEPŁENOSPRAWNYCH, NIEULECZALNIE CHORYCH I MARGINALIZOWANYCH SPOŁECZNIE – ZOFIA 0000298499
FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU MŁODZIEŻY 0000202613
FUNDACJA NORWIDOWSKA 0000129753
FUNDACJA OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W LUBLINIEZNAM PRAWO 0000610238
FUNDACJA OSWOIĆ LOS 0000371955
FUNDACJA POD DAMASZKIEM 0000704557
FUNDACJA POETÓW I UŁANÓW PAMIĘCI GENERAŁA BOLESŁAWA WIENIAWY-DŁUGOSZOWSKIEGO 0000338338
FUNDACJA POMOCY NA RZECZ POSZKODOWANYCH W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH I Z DYSFUNKCJĄ NEUROLOGICZNĄWSTAŃ 0000367755
FUNDACJA POMOCY SZKOŁOM POLSKIM NA WSCHODZIE IM. TADEUSZA GONIEWICZA 0000103209
FUNDACJA ROZWIŃ SKRZYDŁA 0000305952
FUNDACJA ROZWOJU CHIRURGII RADIOLOGICZNEJ 0000095201
FUNDACJA ROZWOJU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II 0000085223
FUNDACJA ROZWOJU LUBELSKIEGO WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO IM. MGR WITOLDA ŁOBARZEWSKIEGO 0000099660
FUNDACJA ROZWOJU OŚWIATY LUBELSKIEJ 0000311823
FUNDACJA ROZWOJU SPORTU W LUBLINIE 0000378048
FUNDACJA SEMPRE A FRENTE 0000356733
FUNDACJA SZCZĘŚLIWE DZIECIŃSTWO 0000094228
FUNDACJA SZLACHETNE ZDROWIE 0000221505
FUNDACJA TEATROTERAPIA LUBELSKA 0000316868
FUNDACJA TWÓJ RUCH 0000456259
FUNDACJA WOLNOŚĆ OD RELIGII 0000403073
GRUPA AKTYWNEJ REHABILITACJIREKRYTERINGSGRUPPEN REGION LUBELSKI 0000046256
INTEGRACYJNE CENTRUM SPORTU I REHABILITACJISTART 0000215423
INTEGRACYJNY KLUB AKTYWNEJ REHABILITACJI I SPORTU NIEWIDOMYCHIKAR 0000106412
KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM POTRZEBUJĄCYMAGAPE 0000202462
KLUB MOTOROWYCROSS” W LUBLINIE 0000024476
KLUB SPORTOWY BUDOKAI LUBLIN 0000252701
KLUB SPORTOWY NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCHHETMANLUBLIN 0000232000
KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ 0000056079
KLUB WSPINACZKOWY KOTŁOWNIA 0000364857
KOLARSKI KLUB TANDEMOWYHETMAN 0000302155
LUBELSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN 0000209913
LUBELSKI KLUB MAS OYAMA’ S KARATE KYOKUSHINKAI 0000070643
LUBELSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK ŻEGLARSKI 0000090860
LUBELSKI ZWIĄZEK INWALIDÓW NARZĄDU RUCHU 0000014813
LUBELSKI ZWIĄZEK KOSZYKÓWKI W LUBLINIE 0000005282
LUBELSKIE BIOTECHNOLOGICZNE STOWARZYSZENIE EDUKACYJNE 0000550170
LUBELSKIE FORUM ORGANIZACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCHSEJMIK WOJEWÓDZKI 0000012639
LUBELSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI IM. MAŁEGO KSIĘCIA 0000004522
LUBELSKIE STOWARZYSZENIE ALZHEIMEROWSKIE 0000007966
LUBELSKIE STOWARZYSZENIE AMAZONEK 0000017023
LUBELSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCHZDOBYWCY MARZEŃ 0000496940
LUBELSKIE STOWARZYSZENIE OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO 0000035375
LUBELSKIE STOWARZYSZENIE ORGANIZATORÓW POMOCY SPOŁECZNEJ 0000030638
LUBELSKIE STOWARZYSZENIE SAMOPOMOCY 0000312714
LUBELSKIE TOWARZYSTWO DOBROCZYNNOŚCI 0000053052
LUBELSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE W LUBLINIE 0000139899
LUBELSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCHHOSPICJUM DOBREGO SAMARYTANINA 0000026380
METROPOLITALNE SEMINARIUM DUCHOWNE W LUBLINIE 0000213812
MIEJSKI KLUB SPORTOWYKALINALUBLIN 0000245589
POLSKI KLUB EKOLOGICZNY OKRĘG ŚRODKOWO-WSCHODNI 0000153780
POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH ODDZIAŁ LUBELSKI 0000013179
POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG LUBELSKI 0000007330
POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W LUBLINIE 0000008066
POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ PACJENTÓW LECZONYCH ŻYWIENIOWOMOGĘ ŻYĆ 0000444945
POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO ODDZIAŁ W LUBLINIE 0000318050
POWIZYTKOWSKI OŚRODEK KULTURY 0000582162
RAZEM-FUNDACJA ONKOLOGII LUBELSKIEJ 0000303017
SPOŁECZNY KOMITET ODNOWY ZABYTKÓW LUBLINA 0000159001
STOWARZYSZENIEBLIŻEJ SIEBIE 0000242213
STOWARZYSZENIENASZE ORLĘTA 0000320725
STOWARZYSZENIERADOŚĆ DAWANIA 0000253778
STOWARZYSZENIESŁYSZYMY SERCEM 0000668627
STOWARZYSZENIESTOP 0000009306
STOWARZYSZENIEŹRÓDŁOOSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UMYSŁOWO, ICH RODZIN I PRZYJACIÓŁ 0000009423
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW, NAUCZYCIELI I PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH IM. PROF. KAZIMIERZA DREWNOWSKIEGO W LUBLINIE 0000420430
STOWARZYSZENIE CHORYCH NA SERCE 0000040837
STOWARZYSZENIE CHÓRALNEKANTYLENA 0000222991
STOWARZYSZENIE EGIDA 0000223487
STOWARZYSZENIE EMAUSLUBLIN 0000019658
STOWARZYSZENIE FIORE 0000289594
STOWARZYSZENIE HOMO FABER 0000222437
STOWARZYSZENIE IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO 0000320750
STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNYCHINTEGRACJA 0000305109
STOWARZYSZENIE MŁODYCH NAUKOWCÓW 0000304247
STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ RUCHOWO 0000024649
STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI Z CHOROBAMI KRWI W LUBLINIE 0000199199
STOWARZYSZENIE NA RZECZ NAJSTARSZYCH SZKÓŁ W POLSCE 0000073630
STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄCAMINO 0000665610
STOWARZYSZENIE OCHRONY I POMOCY RODZINIESOPRA 0000004293
STOWARZYSZENIE OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI LUBELSKI ANIMALS 0000005227
STOWARZYSZENIE POMOCY CHORYM NA BIAŁACZKI 0000025986
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECIZAREMBIACYPRZY DOMU DZIECKA IM.EWY SZELBURG-ZAREMBINY W LUBLINIE 0000054030
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PARAFIIPOCZEKAJKA 0000312130
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO NR 1 W LUBLINIE 0000173463
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 46 IM. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO W LUBLINIEBĄDŹMY RAZEM 0000398719
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ TAŃCA 0000035893
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA DZIECIĘCEGO W LUBLINIE P.N. „I TY MOŻESZ POMÓC CHOREMU DZIECKU 0000218610
STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCHBLIŻEJ ŚWIATA 0000015377
STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ 0000055385
STOWARZYSZENIE RODZIN OSÓB Z ZESPOŁEM DOWNAUKRYTY SKARB 0000227024
STOWARZYSZENIE ROZTOCZAŃSKA KONNA STRAŻ OCHRONY PRZYRODY IM. 25 PUŁKU UŁANÓW WIELKOPOLSKICH 0000128910
STOWARZYSZENIE RUCH OBRONY RODZINY I JEDNOSTKI 0000070049
STOWARZYSZENIE SAMOPOMOCY TERYTORIALNEJ 0000218186
STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNESŁAWINEK 0000003884
STOWARZYSZENIE SYNERGIA 0000308456
STOWARZYSZENIE WESOŁY DIABETYK 0000299871
STOWARZYSZENIE WSPIERANIA AKTYWNOŚCIBONA FIDES 0000168509
STOWARZYSZENIE WSPIERANIA EDUKACJIESCUELA 0000424345
STOWARZYSZENIE WYCHOWANKÓW GIMNAZJUM I LICEUM IM. STANISŁAWA STASZICA 0000076793
STOWARZYSZENIE WYCHOWANKÓW I PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ IM. A. I J. VETTERÓW W LUBLINIE 0000203249
STOWARZYSZENIE ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA ZIEMI LUBELSKIEJ IM. WANDY KANIOROWEJ 0000022539
TOWARZYSTWO ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ POLITECHNIKI LUBELSKIEJ 0000045725
TOWARZYSTWO DLA NATURY I CZŁOWIEKA 0000214186
TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. H. WIENIAWSKIEGO 0000090983
TOWARZYSTWO OŚWIATOWE IM. STEFANA BATOREGO 0000055713
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI LUBELSKI ODDZIAŁ REGIONALNY 0000269216
TOWARZYSTWO RODZIN I PRZYJACIÓŁ DZIECI UZALEŻNIONYCHPOWRÓT Z U” ODDZIAŁ LUBLIN 0000298894
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWYWIDOKSP 51 0000275745
UCZNIOWSKI KLUB TENISOWYAKADEMIA TENISA POL-SART 0000548402
ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ FORUM LUBELSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 0000009613
ZWIĄZEK WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH OKRESU KOMUNISTYCZNEGO 1939–1989 W LUBLINIE 0000028516