Darowizna a podatek

Cy wiesz, że darowizny dla organizacji pozarządowych możesz odliczyć od podatku?

Darowizny przeznaczone na cele statutowe organizacji pozarządowychmożesz odpisać od podstawy opodatkowania, co zmniejszy Twój podatek (zarówno osoby fizyczne jak i firmy).

Warunkiem jest, aby cele statutowe organizacji były zgodne ze sferami działalności pożytku publicznego, wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Jak prawidłowo przekazać darowiznę?

Aby móc odliczyć darowiznę od podatku, powinna ona zostać przekazana w formie przelewu na konto bankowe organizacji, której chcesz przekazać wsparcie. Najlepiej przelew zrobić samodzielnie, korzystając z bankowości elektronicznej. Jednak możesz również zrobić przelew tradycyjnie w banku lub na poczcie (nie zapomnij zabrać potwierdzenia wykonania przelewu).

Aby nie było wątpliwości, w tytule przelewu powinieneś wpisać np. „darowizna na działalność pożytku publicznego„.

Warto zachować sobie potwierdzenie przelewu, w razie gdybyś w przyszłości potrzebował udowodnić fakt przekazania darowizny lub abyś łatwiej obliczył kwotę odliczenia od podatku.

Przekazanie darowizny nie wymaga zawierania odrębnej umowy darowizny.

>>Przekaż darowiznę dla Fundacji Wolności<<

Jak odliczyć darowiznę od podatku?

Przekazane darowizny odliczysz rozliczając się z fiskusem (roczne zeznanie podatkowe PIT). Kwotę darowizny odlicza się od podstawy opodatkowania, co oznacza, że Twój podatek będzie mniejszy o 18 lub 32 procent przekazanej kwoty.

Dla osób zarabiajacych do 7 127 zł miesięcznie będzie to 18%, czyli każde 100 zł darowizny zmniejszy Twój podatek o 18 zł.

Uwaga! Od podstawy opodatkowania możesz odliczyć kwoty do maksymalnie 6% swoich rocznych dochodów (przy czym dochód w rozumieniu podatkowym to jest przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu).

Informacje o przekazanych darowiznach wpiszesz w formularzu CIT-D, który jest załącznikiem do formularza podatkowego PIT.