Bez Konfliktu

Bez Konfliktu – baza wiedzy

Co to jest konflikt interesów?
To sytuacja, w której człowiek stoi przed wyborem między interesem własnym a dobrem publicznym.

Czy zawsze występuje konflikt między tymi pojęciami?
Nie, zazwyczaj go nie ma, bo przecież, czym lepsze jest nasze otoczenie, tym łatwiej nam się żyje. Są jednak takie miejsca i sytuację, w których konflikt interesów pojawia się częściej niż gdzie indziej.
Praca w administracji samorządowej jest mocno narażona na występowanie konfliktu interesów – większość urzędników i ich rodzin mieszka na terenie oddziaływania tej administracji, a każdy raz na jakiś czas musi załatwić coś dla siebie w urzędzie miasta lub starostwie.

Jak sobie radzić w takich momentach, gdy ktoś z rodziny przychodzi załatwić sprawę do naszego urzędu lub kiedy sąsiad z bloku chce by to właśnie on dostał rozdzielaną przez nas dotację?
Odpowiedzi na tego typu wątpliwości znajdą się w tym poradniku.

Teoria

Praktyka

Obszary i działania szczególnie istotne przy zwalczaniu konfliktu interesów

Analiza kar umownych

Analiza umów cywilnoprawnych

Analiza wynajmu powierzchni biurowych

Analiza zamówień publicznych

Analiza zatrudnienia radnych

Porównanie kodeksów etycznych w wybranych samorządach

Wzorcowy kodeks etyczny