Badanie Aktywności Radnych 2016

Oceniliśmy aktywność lubelskich radnych. W analizy wynika, że są wśród nich zarówno pracusie jak i lenie.

Badanie Aktywności Radnych jest oceną ich aktywności na podstawie dokumentów i weryfikowalnych danych. Dobrane kryteria są obiektywne oraz zostały skonsultowane z radnymi.

Pod lupę wzięliśmy:

 • obecność na sesjach,
 • liczbę złożonych interpelacji (samodzielnie),
 • czy były składane wnioski do budżetu miasta na 2016 i 2017 rok,
 • liczbę zgłoszonych projektów uchwał,
 • obecność na posiedzeniach komisji,
 • przynależność do więcej niż trzech komisji,
 • frekwencję w głosowaniach,
 • czy radni odpowiadają na maile,

dostępność informacji (czy w BIPie jest zdjęcie, nr tel. kom., informacja o dyżurach, czy radni prowadzą strony internetowe, a jeśli tak, czy w ciągu ostatniego miesiąca były publikowane wpisy)

Wolontariusze Fundacji Wolności przeanalizowali 23 sesje, 256 posiedzeń komisji, 496 interpelacji oraz 619 uchwał. Ocenialiśmy tylko tych radnych, którzy swój mandat sprawują od początku kadencji.

Zgodnie z przyjętymi kryteriami, każdy z radnych mógł zdobyć w sumie 39 pkt. Najaktywniejszym radnym został Piotr Popiel, który uzyskał 31 pkt. Drugie miejsce zajął Marcin Nowak (28) a trzecie Stanisław Brzozowski (27). Wszyscy trzej otrzymali statuetki od organizatorów.

Z badania wynika, że najmniej aktywnymi radnymi są Jan Madejek (13 pkt), Leszek Daniewski (12), Mieczysław Ryba (9) oraz Piotr Gawryszczak (7).

Przedstawiono też średnie wyniki dla radnych wybranych z poszczególnych komitetów wyborczych. I tak radni Wspólnego Lublina uzyskali śr. 22,67 pkt., radni PO 18,17 a radni PIS 18,00.

Wyników naszego badania nie można zlekceważyć, bo wzięliśmy pod lupę udokumentowaną działalność radnych. Aktywny radny to ten, który składa interpelacje, uczestniczy w posiedzeniach, sesjach, głosuje, udostępnia dane kontaktowe i odpowiada na maile od mieszkańców – wyjaśnia Krzysztof Jakubowski z Fundacji Wolności.

wyniki

Zobacz prezentację:

Po przedstawieniu wyników badania odbyła się debata nt. „Artykuł 23 – między teorią a praktyką” dot. kontaktu radnych z mieszkańcami. W dyskusji wzięli udział:

 • Monika Wac, radna miasta Lublin w IV i V kadencji,
 • dr Katarzyna Kuć-Czajkowska, adiunkt w Zakładzie Samorządu i Polityki Lokalnej na Wydziale Politologii UMCS,
 • Bartłomiej Czernicki, społecznik, prowadzący portal dobryurzednik.pl,

Relacje w mediach:

TVP Lublin, Dziennik Wschodni, Kurier Lubelski, Radio Lublin