Raport za 2018 rok

Drodzy Darczyńcy,

prezentujemy Wam podsumowanie podjętych działań oraz efektów pracy Fundacji Wolności w roku 2018.

1. Przypilnowaliśmy wyborów samorządowych.

7 marca 2018 roku zorganizowaliśmy spotkanie z komisarzem wyborczym w Lublinie „Co powinieneś wiedzieć o zmianach w kodeksie wyborczym? Co mogą zrobić obywatele, aby wybory samorządowe były uczciwe i przejrzyste?” W spotkaniu udział wzięło ok. 50 osób.

Jesienią prowadziliśmy monitoring samorządowej kampanii wyborczej. W jej ramach skatalogowaliśmy 361 billboardów i banerów wyborczych (zdjęcie i oznaczenie na mapie), ponad 100 obietnic przedwyborczych kandydatów na prezydenta, ulotki wyborcze kandydatów na radnych, nagraliśmy dwie debaty oraz kilka konferencji prasowych kandydatów. Ponadto zgłosiliśmy 13 zawiadomień do komisarzy wyborczych w sprawie złamania przepisów kodeksu wyborczego. W kilku przypadkach komisarze od razu interweniowali. Cześć zawiadomień przekazali policji, która wzywała nas do składania szczegółowych wyjaśnień. Część spraw jest w toku. Niedawno dostaliśmy informacje, że policja wystąpiła o ukaranie jednej z osób, która dopuściła się złamania przepisów wyborczych.Obecnie przygotowujemy raport z podsumowaniem monitoringu kampanii wyborczej.

W związku z wyborami samorządowymi opracowaliśmy Lubelski Latarnik Wyborczy. Przygotowaliśmy stronę internetową, na której każdy mógł porównać swoje poglądy ze zdaniem kandydatów. Stronę odwiedziło ponad trzy tysiące unikatowych użytkowników.

2. Podsumowaliśmy obietnice prezydenta i pracę radnych.

W związku z końcem kadencji samorządu lokalnego, przeprowadziliśmy „Badanie Aktywności Radnych”, na opracowanej przez nas kilka lat wcześniej metodologii. Podczas spotkania w ratuszu przedstawiliśmy wyniki oraz wręczyliśmy statuetki najaktywniejszym radnym.

Na stronie kontraktdlalublina.pl zamieściliśmy podsumowanie realizacji obietnic przedwyborczych prezydenta Lublina. Opieraliśmy się na danych z oficjalnych dokumentów, oraz informacji pozyskanych z urzędów i zapytań do rzecznika prasowego miasta.

3. Dostęp do informacji publicznej.

W ubiegłym roku złożyliśmy ponad 150 wniosków o udostępnienie informacji publicznych. Wiele z tych spraw była przedmiotem zainteresowania lokalnych mediów. Sądy administracyjne rozpatrywały 17 naszych skarg na nieudzielenie informacji. W 14 sprawach orzeczono bezczynność i nakazano ujawnić informacje.

36 osób zgłosiło się do nas po pomoc w sprawach dot. m.in. korupcji, konfliktu interesów, łamania prawa, wydatkowania pieniedzy publicznych.

4. Nasza sytuacja finansowa jest stabilna.

Według wstępnych wyliczeń przychody fundacji za 2018 rok wyniosły 171 048 zł, natomiast wydatki 223 722 zł. Różnica wynika z tego, że przez cały rok wydawaliśmy dotację na rozwój instytucjonalny, która wpłynęła na konto w połowie 2017 roku.

Podsumowanie wykorzystania dotacji na rozwój instytucjonalny znajdziesz w naszym BIPie (tutaj).

Ponadto byliśmy partnerem w monitoringu realizacji przez administrację publiczną Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnością (nasze wydatki w 2018 wyniosły 142 716 zł). Więcej o projekcie.

Stopniowo rosną nasze przychody z tytułów darowizn, zbiórek i 1% podatku. Im więcej będzie takich wpłat, tym większa będzie nasza niezależność od grantów i dotacji a tym samym większe możliwości działania. W 2018 roku otrzymaliśmy 2366,30 zł z 1% podatku (prawie trzykrotny wzrost w stosunku do 2017), 1624 zł z regularnych darowizn (tu akurat spadek o 1126 zł), 4561 zł z darowizn nieregularnych (wzrost o 109 zł), 1396 zł ze zbiórek internetowych (wzrost o 885 zł) a także 882 zł z odsetek (spadek o 88 zł).

Koszty niezwiązane z realizacją grantów i projektów wyniosły 4813,32 zł. W tym pokryte z wpływów z 1% podatku 546,62 zł (pełny spis wydatków znajdziesz w naszym BIPie) a ze środków pośrednich realizowanych projektów pokryliśmy 2936,51 zł. Bezpośrednio z darowizn pokryliśmy pozostałe wydatki w kwocie 1344,79 zł.

Wspieraj jawność, wpłać darowiznę