Szkolenie z dostępu do informacji publicznej

 Rejestracja jest zamknięta dla tego wydarzenia
Warsztat odbędzie się w poniedziałek, 30 października w godz. 17:00-20:00 w Lubelskim Centrum Aktywności Obywatelskiej (ul. Stanisława Leszczyńskiego 23). Sala dostosowana do potrzeb osób z obniżoną sprawnością ruchową.

Program spotkania:
1) podstawy prawne,
2) tryb składania wniosków z zastosowaniem ustawy o dostępie do informacji publicznej,
3) nauka pisania wniosków,
4) proces postępowania przed sądami administracyjnymi w razie nieudostępnienia informacji publicznej,
5) przykłady, dyskusja, możliwość zadawania pytań.

Organizator zapewnia materiały szkoleniowe, drobny poczęstunek i napoje. Udział w szkoleniu jest BEZPŁATNY.

Szkolenie jest realizowane dzięki dofinansowaniu z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

październik 30th, 2017 5:00 PM   do   8:00 PM