Sami zrobimy rejestr umów spółek miejskich

No Comments

W dniu dzisiejszym Fundacja Wolności wystąpiła do wszystkich znanych nam spółek prawa handlowego z większościowym kapitałem Gminy Lublin (MPK, LPEC, MKK, MPWiK, MOSiR, SPR, Motor, TBS Nowy Dom, Kamienice Miasta) o udostępnienie kopii wszystkich umów zawartych między 1 a 7 stycznia 2014 roku.

W kolejnych tygodniach zamierzamy występować o kopie kolejnych umów. W ten sposób sami przygotujemy rejestr umów zawieranych przez spółki miejskie.

Fundacja Wolności na początku roku wystąpiła do spółek miejskich z wnioskiem o udostępnienie rejestrów umów. Wówczas wszystkich spółki odpowiedziały, że nie prowadzą rejestrów a zwiększenie jawności i możliwość kontroli obywatelskiej ich finansów nie jest wystarczającym powodem do ich utworzenia (dla przykładu odpowiedź ze spółki LPEC: http://www.fundacjawolnosci.org/wp-content/uploads/2014/02/pismo-z-dnia-25.02.2014.pdf). Skoro spółki rejestrów nie mają, to sami je przygotujemy na podstawie kopii umów.

Spółki prawa handlowego, w których pozycję dominującą w myśl przepisów o ochronie konkurencji i konsumenta ma gmina Lublin są podmiotem zobowiązanym do udostępniania informacji publicznej. Potwierdza to wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z marca 2014 r., w sprawie skargi na bezczynność w zakresie nieudostępnienia informacji publicznej złożonej przez Fundację Wolności na Miejską Korporację Komunikacyjną w Lublinie.

Prezes zarządu Fundacji Wolności. Absolwent Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego (2009). Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin w latach 2014-2016.

O Fundacji Wolności

Misją Fundacji Wolności jest społeczna kontrola przestrzegania prawa i dążenie do jakościowych zmian działalności organów władzy publicznej, w interesie obywateli. Chcemy by mieszkańcy Lublina realnie decydowali o tym, co się dzieje w mieście.

Czy jesteś świadkiem przewinienia urzędników w Lublinie? A może próbujesz zdobyć ogólnodostępne informacje w urzędzie, ale są zatajane? Pomożemy Ci!

Dbamy o przejrzystość naszej strony. Wszystkie starsze wpisy odnajdziesz w archiwum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszystkie wpisy