Podsumowanie wizyty ukraińskich dziennikarzy i watchdogów

No Comments

Fundacja Wolności jest lokalną organizacją strażniczą, jednak coraz częściej osoby i organizacje z regionu proszą nas o pomoc w sprawach związanych z prawem do informacji lub przeciwdziałaniem korupcji. Współpracujemy z organizacjami strażniczymi z województwa lubelskiego i kilkoma urzędami miast z Polski. Ale rozpowszechniamy nasze inicjatywy nie tylko na obszarze kraju, jesteśmy zawsze otwarci na współpracę z zagranicą.

W tym roku w okresie od 28 czerwca do 1 lipca przyjęliśmy u siebie delegację z Ukrainy w ramach projektu „Otwarty Łuck, Otwarte Równe” finansowanego przez program RITA, którego warsztat wprowadzający zorganizowaliśmy w Lublinie. Przyjechali do nas członkowie organizacji strażniczych i niezależni dziennikarzy z obwodu Wołyńskiego i Rówieńskiego Ukrainy, zorganizowanych wokół organizacji Rówieńskie Centrum „Partnerstwa Społecznego” oraz portalu internetowego 4vlada.com.

Nasze spotkania miało wartość edukacyjną dla organizacji partnerskiej. Podzieliliśmy się doświadczeniem w działalności strażniczej i realizacji prawa do informacji w celu pomocy mieszańcom miast Równe i Łuck (przede wszystkim przedstawicielom organizacji pozarządowych, lokalnym aktywistom, dziennikarzom i liderom społeczeństwa obywatelskiego) rozszerzyć kompetencji do egzekwowania zasady jawności finansów publicznych.

Wizyta studyjna zaczęła się od przedstawienia i zapoznania się z działalnością Fundacji i organizacji z Ukrainy. Zapoznaliśmy gości z prawem do informacji, uregulowań w europejskich i polskich przepisach oraz przedstawiliśmy przykłady jego realizacji z naszych doświadczeń.

Z przedstawicielami organów władz samorządowych omówiliśmy dostęp do informacji publicznej i otwarte dane, porównaliśmy przepisy działające w Polsce ze sposobami, w jaki obywatele mogą sprawdzać i weryfikować przebieg i wyniki przetargów oraz kwestie współpracy organizacji strażniczych z organami władzy samorządowej. Także zapoznaliśmy partnerów z przykładami dobrych praktyk w Lublinie w zakresie otwartości samorządu, biorąc pod uwagę zainteresowanie obywateli Ukrainy samorządem lokalnym, związane z wprowadzaniem reformy samorządowej w kraju.

Dla dziennikarzy z grona ukraińskiej delegacji było szczególnie interesujące spotkanie z watchdogami, którzy dzielili się swoim doświadczeniem i metodami pracy w celu realizacji prawa do informacji publicznej i kontroli obywatelskiej.

Partnerzy zdobyli wiedzę nt. narzędzi, które wykorzystuje Fundacja Wolności w zakresie monitoringu budżetu miasta oraz organów władzy samorządowej. Ponieważ strony internetowe organów władz samorządowych na Ukrainie są nie zbyt sprawne i trudne do znalezienia i zrozumienia informacji nt. wydawania budżetu, przedstawiliśmy zasady działania serwisów jawnylublin.pl oraz lublin.mamprawowiedziec.pl. Ich funkcjonalności szczególnie przypadły do gustu naszym gościom.

Spotkania minęły w dobrej atmosferze, porównaliśmy Polską z Ukrainą w kwestiach, dotyczących dostępu do informacji publicznej i jego monitorowania oraz wyznaczyliśmy kierunek dalszej współpracy.

Spodziewamy się, że wspólne opracowanie rekomendacji (w dalszej części realizacji projektu) będzie korzystne dla realizacji reformy samorządowej na Ukrainie. Zgodnie z zasadami jawności, przejrzystości i partycypacji, obywatele nie będą mieli problemów z uzyskiwaniem informacji i rezultaty spotkań będą podtrzymywane przez kolejne miasta na Ukrainie oraz inicjatywa rozpowszechni się na inne państwa Europy Wschodniej.

Alina Zaitseva

>> Relacja w Radio Lublin <<

Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

Prezes zarządu Fundacji Wolności. Absolwent Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego (2009). Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin w latach 2014-2016.

O Fundacji Wolności

Misją Fundacji Wolności jest społeczna kontrola przestrzegania prawa i dążenie do jakościowych zmian działalności organów władzy publicznej, w interesie obywateli. Chcemy by mieszkańcy Lublina realnie decydowali o tym, co się dzieje w mieście.

Czy jesteś świadkiem przewinienia urzędników w Lublinie? A może próbujesz zdobyć ogólnodostępne informacje w urzędzie, ale są zatajane? Pomożemy Ci!

Dbamy o przejrzystość naszej strony. Wszystkie starsze wpisy odnajdziesz w archiwum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszystkie wpisy