Po naszym wniosku, Wojewoda przyjął program współpracy z organizacjami pozarządowymi

No Comments

W dniu 2 lutego br. złożylismy wniosek do Wojewody Lubelskiego o opracowanie rocznego rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Jest to obowiązek, wynikający z art. 5b ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Program taki przyjmują co roku Prezydenta Miasta Lublin, Marszałek Województwa Lubelskiego ale równiez wojewodowie, np. Wojewoda Podkarpacki (htpss//rzeszow.uw.gov.pl/dla-instytucji/pomoc-spoleczna/wspolpraca-zorganizacjami-pozarzadowymi).

2 lutego złożyliśmy wniosek o opracowanie programu współpracy

W związku z potwierdzeniem przez Pana Bartosza Rybaka – Pełnomocnika Wojewody ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi informacji, że Wojewoda nie przyjął takiego programu, wnioskowaliśmy o niezwłoczne rozpoczęcie konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi, działającymi na terenie województwa lubelskiego, celem opracowania i przyjęcia programu współpracy Wojewody Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi.

6 marca Wojewoda zatwierdził program

Co prawda konsultacji społecznych nie było, ale w dniu 6 marca Wojewoda zatwierdził program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok. Określa on zasady współpracy finansowe, pozafinansowej czy priorytetowe obszary współpracy. Treść programu opracowął Pełnomocnik Wojewody ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Z programem współpracy można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej (kliknij tutaj).

Prezes zarządu Fundacji Wolności. Absolwent Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego (2009). Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin w latach 2014-2016.

O Fundacji Wolności

Misją Fundacji Wolności jest społeczna kontrola przestrzegania prawa i dążenie do jakościowych zmian działalności organów władzy publicznej, w interesie obywateli. Chcemy by mieszkańcy Lublina realnie decydowali o tym, co się dzieje w mieście.

Czy jesteś świadkiem przewinienia urzędników w Lublinie? A może próbujesz zdobyć ogólnodostępne informacje w urzędzie, ale są zatajane? Pomożemy Ci!

Dbamy o przejrzystość naszej strony. Wszystkie starsze wpisy odnajdziesz w archiwum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszystkie wpisy