Zagrożenie konfliktem interesów w samorządzie lokalnym. Teoria i praktyka [WIDEO]

No Comments

KonfliktInteresowFundacja Wolności we współpracy z Fundacją Batorego pragnie zaprosić Pana na konferencję „Zagrożenie konfliktem interesów w samorządzie lokalnym. Teoria i praktyka”. Konferencja rozpocznie się 21 maja 2015 roku o godz. 15.30 w Hotelu Europa przy ul. Krakowskie Przedmieście 29.

Program konferencji:

15.30-15.40 Wprowadzenie. Krzysztof Jakubowski – Prezes Fundacji Wolności, Marcin Waszak – Fundacja im. Stefana Batorego.

15.40-16.00 Pojęcie prawne konfliktu interesów. Krzysztof Izdebski – ekspert prawny Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska.

16.00-16.20 Edward Lis – Dyrektor Delegatury NIK w Lublinie.

16.20-16.40 Agnieszka Szymańska – Naczelnik Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie.

16.40-17.00 Radosław Kusaj – przedstawienie wyników analiz dot. konfliktu interesów w Lublinie.

17.00-17.30 Prezentacja doświadczeń z innych miast.

17.30-17.45 Bartłomiej Czernicki – funkcjonowanie portalu www.dobryurzednik.pl.

17.45-18.30 Dyskusja i pytania do prelegentów.

Konferencję „Zagrożenie konfliktem interesów w samorządzie lokalnym. Teoria i praktyka” Fundacja Wolności zorganizowała we współpracy z Fundacją Batorego 21 maja 2015 r. w Lublinie. Było to ogólnodostępne spotkanie (na liście obecności wpisało się 27 uczestników konferencji), którego głównym celem było przybliżenie mieszkańcom Lublina tematyki związanej z konfliktem interesów.
Po słowach wprowadzenia w imieniu organizatora głos zabrał pan Marcin Waszak koordynator programu Odpowiedzialne Państwo realizowanego przez Fundacja Batorego, wyjaśniając jego założenia i cele.
Następnie prawne aspekty związane z pojęciem konfliktu interesów przedstawił pan Krzysztof Izdebski, ekspert prawny Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska.
Kolejna część konferencji poświęcona była prezentacji doświadczeń instytucji państwowych związanych z kontrolą działalności samorządu lokalnego.
Pan Edward Lis, dyrektor delegatury Najwyższej Izby Kontroli, był autorem prezentacji opisującej przykłady potencjalnych i realnych konfliktów interesów ujawnionych w czasie kontroli NIK w województwie lubelski. Dotyczyły one sytuacji takich jak: budowanie elektrowni wiatrowych na terenach należących do radnych,

Pani Agnieszka Szymańska, Naczelnik Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie omówiła zdarzenia polegające na personalnych zależnościach sprzyjających powstawaniu konfliktów interesów.
Kolejny prelegent, pan Radosław Kusaj z Fundacji Wolności, przedstawił przeprowadzone przez siebie analizy, dotyczące obszarów zagrożonych pojawieniem się konfliktu interesów w Lublinie. Obejmowały one analizy umowy zawieranych przez Urząd Miasta Lublin (inwestycje drogowe, wynajem powierzchni biurowych, kary umowne).
Pan Włodzimierz Falencikowski, był gościem konferencji ze Stężycy, woj. Pomorskie. Mówił o tym jak do tematu konfliktu interesów podchodzi się w urzędzie gminy o charakterze innym niż gmina Lublin: mała liczba urzędników sprzyja jawności a społeczne zaangażowanie mieszkańców może skutecznie eliminować zagrożenie konfliktem interesów.
Ostatnim mówcą był pan Bartłomiej Czernicki, lubelski społecznik, twórca portalu DobryUrzednik.pl. Jego wystąpienie potwierdziło kolejny raz, że jawność jest podstawowym elementem ograniczającym możliwość pojawienia się realnego konfliktu interesów.
Podsumowująca konferencję dyskusja była żywa i brali w niej udział zarówno prelegenci, dziennikarze, jak i goście. Na przykład Pani Anna Morow dyrektor Wydziału Audytu i Kontroli  Urzędu Miasta Lublin mówiła, jak trudno jest panować nad 1200 pracownikami. Poruszano również temat obiektywności lokalnych mediów, jakości pracy wybranych wydziałów Urzędu Miasta Lublin oraz dostępu do informacji publicznej.
Przebieg konferencji był rejestrowany przez niektórych gości konferencji oraz przez organizatorów i będzie dostępny na stronie www.fundacjawolnosci.org w zakładce „Bez Konfliktu”.

Zobacz wideorelację z przebiegu spotkania:

Prezes zarządu Fundacji Wolności. Absolwent Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego (2009). Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin w latach 2014-2016.

O Fundacji Wolności

Misją Fundacji Wolności jest społeczna kontrola przestrzegania prawa i dążenie do jakościowych zmian działalności organów władzy publicznej, w interesie obywateli. Chcemy by mieszkańcy Lublina realnie decydowali o tym, co się dzieje w mieście.

Czy jesteś świadkiem przewinienia urzędników w Lublinie? A może próbujesz zdobyć ogólnodostępne informacje w urzędzie, ale są zatajane? Pomożemy Ci!

Dbamy o przejrzystość naszej strony. Wszystkie starsze wpisy odnajdziesz w archiwum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszystkie wpisy