Wygraliśmy w sądzie administracyjnym. MKK nie może ukrywać informacji publicznych

No Comments

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie uznał za zasadne dwie skargi na bezczynność w zakresie nieudostępnienia informacji publicznej przez Miejską Korporację Komunikacyjną sp. z o.o., złożone przez Fundację Wolności.

Sprawy dotyczyły udzielenia informacji o wynagrodzeniach członków zarządu i rady nadzorczej oraz kosztów zakupu wiat dla handlujących przez cmentarzu na Majdanku. Obydwie skargi zostały uznane za zasadne a sąd zobowiązał spółkę MKK do udzielenia odpowiedzi na wnioski.

Na początku rozprawy przedstawiliśmy dokumenty otrzymane z Urzędu Miasta Lublin, które zawierały umowy dzierżawy terenów miejskich, zawarte między urzędem miasta a spółką MKK (Umowa dzierżawy 1/GM/14 -tereny przy dworcu pks, umowa dzierżawy nr 167/GM/14 -tereny przy dworcu kolejowym). Radca prawny pan Tadeusz Flis, reprezentujący spółkę argumentował, że MKK nie zarządza tymi terenami tylko administruje a to jest co innego. Do końca też twierdził, że nie jest to spółka miejska, tylko prywatna, gdyż gmina Lublin nie ma w niej udziałów (99,9% udziałów ma MPK Lublin sp. z o.o.).

Jednak nie przekonało to sądu, który uznał skargę za zasadną. W ustnym uzasadnieniu sąd stwierdził ponadto, że spółka wykonuje zadania publiczne, o czym informuje nawet na swojej stronie internetowej (kontrola biletów i autobusów), a pozycja dominująca gminy w strukturze kapitałowej jest niezaprzeczalna.

Wyrok nie jest prawomocny.

Prezes zarządu Fundacji Wolności. Absolwent Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego (2009). Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin w latach 2014-2016.

O Fundacji Wolności

Misją Fundacji Wolności jest społeczna kontrola przestrzegania prawa i dążenie do jakościowych zmian działalności organów władzy publicznej, w interesie obywateli. Chcemy by mieszkańcy Lublina realnie decydowali o tym, co się dzieje w mieście.

Czy jesteś świadkiem przewinienia urzędników w Lublinie? A może próbujesz zdobyć ogólnodostępne informacje w urzędzie, ale są zatajane? Pomożemy Ci!

Dbamy o przejrzystość naszej strony. Wszystkie starsze wpisy odnajdziesz w archiwum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszystkie wpisy