Wniosek do radnych klubu PO o poszerzenie zwolnienia z opłat za bilety dla wszystkich wolontariuszy

No Comments

Lublin, 2 stycznia 2018

Sz. P. Radni Rady Miasta Lublin
Leszek Daniewski
Marta Wcisło
Jan Madejek
Zbigniew Jurkowski
Mateusz Zaczyński
Piotr Dreher
Michał Krawczyk
Beata Stepaniuk-Kuśmierzak
Jarosław Pakuła
Anna Ryfka
Monika Orzechowska
Bartosz Margul

w związku z Państwa interpelacją ws. zwolnienia wolontariuszy kwestujących podczas 26. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w dniu 14 stycznia 2018 roku z opłat za przejazdy transportem publicznym realizowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie wnosimy o rozszerzenie tego zwolnienia.

Rozszerzenie tego zwolnienia polegałoby na objęciu nim wszystkich wolontariuszy działających w Lublinie przez cały rok, dla przejazdów w ramach prowadzonej działalności wolontaryjnej. Taki gest ze strony miasta będzie wyrazem uznania dla bezinteresownej pracy każdego wolontariusza oraz jego zaangażowania na rzecz dobra wspólnego. Intencją Fundacji jest by nie różnicować wolontariuszy ze względu na rodzaj wykonywanej pracy czy organizację, z którą współpracuje. Nasz apel związany jest z troską o wszystkich wolontariuszy w Lublinie oraz przestrzeganie konstytucyjnych wartości w życiu społecznym. Zgodnie z art. 32 Konstytucji nikt nie może być dyskryminowany w życiu społecznym z jakiejkolwiek przyczyny.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że wprowadzenie postulowanych zwolnień może wymagać wprowadzenia zmian w rocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3.

z poważaniem

Krzysztof Jakubowski – prezes

Prezes zarządu Fundacji Wolności. Absolwent Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego (2009). Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin w latach 2014-2016.

O Fundacji Wolności

Misją Fundacji Wolności jest społeczna kontrola przestrzegania prawa i dążenie do jakościowych zmian działalności organów władzy publicznej, w interesie obywateli. Chcemy by mieszkańcy Lublina realnie decydowali o tym, co się dzieje w mieście.

Czy jesteś świadkiem przewinienia urzędników w Lublinie? A może próbujesz zdobyć ogólnodostępne informacje w urzędzie, ale są zatajane? Pomożemy Ci!

Dbamy o przejrzystość naszej strony. Wszystkie starsze wpisy odnajdziesz w archiwum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszystkie wpisy