PGE Dystrybucja odwołuje się od wyroku nakazującego ujawnić wynagrodzenia zarządu

No Comments

Państwowa spółka PGE Dystrybucja odmówiła nam udostępnienia informacji o wynagrodzeniu i przyznanych nagrodach dla poszczególnych członków zarządu. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w dniu 30 maja wydał wyrok, nakazujący spółce ujawnienie tych informacji (sygn. akt II SAB/Lu 63/17).

Jednak spółka odwołała się od tego wyroku do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Dziś odebraliśmy pismo z uzasadnieniem skargi kasacyjnej.

Argumenty PGE Dystrybucja

W skardze zarzucono wyrokowi naruszenie prawa materialnego i niewłaściwe zastosowanie przepisów. W uzasadnieniu można przeczytać, że informacja o wynagrodzeniach i nagrodach członków zarządu nie stanowi informacji publicznej, związanej z wykonywaniem zadań publicznych przez spółkę PGE Dystrybucja.

Spółka-córka nie jest związana ze spółką-matką ?

W skardze pada argument, że PGE Dystrybucja nie jest spółką Skarbu Państwa, wskazując jednocześnie, że jedynym udziałowcem spółki jest PGE Polska Grupa Energetyczna, w której Skarb Państwa posiada ok. 57,39% udziałów. Zatem PGE Dystrybucja jest „spółką-córką” PGE Polska Grupa Energetyczna, w której Skarb Państwa ma pozycję dominującą.

Przypomnijmy, że identyczną argumentację w sądzie administracyjnym przedstawiali kilka lat wcześniej przedstawiciele MKK Sp. z o.o. („spółka-córka” MPK Lublin), twierdząc, że nie są spółką samorządową. Wówczas nie przekonało to sądu, który nakazał jej ujawnić informacje o wynagrodzeniu członków zarządu.

Na zakończenie skargi można przeczytać, że „prawo do informacji publicznej obejmuje jedynie uprawnienie do wglądu do dokumentów urzędowych (…)”.

PGE Dystrybucja chce ukryć informacje o wynagrodzeniach zarządu

Naszym zdaniem cel złożenia tej skargi jest oczywisty. Chodzi o ukrywanie przed opinią publiczną informacji o wynagrodzeniach i nagrodach, jakie otrzymują członkowie zarządu PGE Dystrybucja (publicznej spółki) – mówi Krzysztof Jakubowski, Prezes Fundacji Wolności. Spółka w skardze podnosi te same argumenty, które przedstawiała w sądzie I instancji. Mamy nadzieję, że NSA szybko przystąpi do rozpatrzenia sprawy.

Nie jest to pierwszy przypadek, kiedy urzędnicy odwołują się od wyroku sądu, nakazującego im udostępnić informacje publiczne. W ub. roku Prezydent Miasta Lublin odwołał się od wyroku, nakazującego ujawnić treść opinii prawnych dot. wykonywania mandatu radnych (sygn. akt II SAB/Lu 188/15). W listopadzie Naczelny Sąd Administracyjny podtrzymał wyrok lubelskiego sądu i Prezydent musiał udostępnić opinie. Na początku 2016 roku LPGK sp. z o.o. (spółka miejska z Lublina) złożyła skargę kasacyjną na wyrok sądu, nakazujący udostępnić informacje o zaciągniętych kredytach i pożyczkach. Skarga wciąż czeka na rozpatrzenie przez Naczelny Sąd Administracyjny.

Poniżej pełna treść skargi kasacyjnej spółki PGE Dystrybucja na wyrok sądu administracyjnego, nakazujący jej udostępnić informacje o wynagrodzeniu i nagrodach członków zarządu:

Prezes zarządu Fundacji Wolności. Absolwent Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego (2009). Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin w latach 2014-2016.

O Fundacji Wolności

Misją Fundacji Wolności jest społeczna kontrola przestrzegania prawa i dążenie do jakościowych zmian działalności organów władzy publicznej, w interesie obywateli. Chcemy by mieszkańcy Lublina realnie decydowali o tym, co się dzieje w mieście.

Czy jesteś świadkiem przewinienia urzędników w Lublinie? A może próbujesz zdobyć ogólnodostępne informacje w urzędzie, ale są zatajane? Pomożemy Ci!

Dbamy o przejrzystość naszej strony. Wszystkie starsze wpisy odnajdziesz w archiwum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszystkie wpisy