Kwoty diet dla przewodniczących zarządów dzielnic za 2016

No Comments

Prezentujemy zestawienie kwoty diet, wypłaconych poszczególnym przewodniczącym zarządów dzielnic w Lublinie w 2016 roku. Dotyczy diet wypłaconych za pierwsze dziewięć miesięcy tego roku.

Warto wyjaśnić, że każdego miesiąca przewodniczący zarządów dzielnic składają oświadczenie, w którym informują czy nastąpiły okoliczności powodujące zmniejszenie diety. Mogą to być: choroba, zdarzenie losowe lub inne okoliczności.

22 na 31 przewodniczących zarządów otrzymało pełne wynagrodzenie za dziewięć miesięcy. Niepełne wynagrodzenie może również zdarzyć się w sytuacji rezygnacji lub odwołania ze stanowiska (Anna Wojciechowska, Flawiusz Obrusiewicz).

O Fundacji Wolności

Misją Fundacji Wolności jest społeczna kontrola przestrzegania prawa i dążenie do jakościowych zmian działalności organów władzy publicznej, w interesie obywateli. Chcemy by mieszkańcy Lublina realnie decydowali o tym, co się dzieje w mieście.

Czy jesteś świadkiem przewinienia urzędników w Lublinie? A może próbujesz zdobyć ogólnodostępne informacje w urzędzie, ale są zatajane? Pomożemy Ci!

Dbamy o przejrzystość naszej strony. Wszystkie starsze wpisy odnajdziesz w archiwum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszystkie wpisy