UWAGI DO ODPOWIEDZI KANDYDATÓW
Większość kandydatów nie miała problemów z wyborem jednego z zaproponowanych wariantów lub dopisanie własnego. Mieliśmy problem z interpretacją odpowiedzi Krzysztofa Żuka, który skasował wszystkie warianty i odesłał odpowiedzi w formule przypominającym wywiad.
Postaraliśmy się zinterpretować jego odpowiedzi do formuły latarnika wyborczego. W tym pliku publikujemy odpowiedzi Krzysztofa Żuka wraz z zaznaczeniem na zielono zaliczonej odpowiedzi.

W przypadku Sylwestra Tułajewa mieliśmy jeden problem interpretacyjny, przy pytaniu o dopuszczalność zwiększenia zadłużenia. Jego odpowiedź "Nadmierne zadłużenie miasta
(z blisko 677 mln zł. do ponad 1 mld. 400 mln zł) przez urzędującego prezydenta szefa Platformy Obywatelskiej w woj. lubelskim Krzysztofa Żuka będzie trudne do wyhamowania w najbliższym czasie. Z myślą o następnych pokoleniach podejmę działania, w ścisłej współpracy z rządem, aby maksymalnie ograniczyć poziom zadłużenia.
Będziemy skutecznie pozyskiwać środki zewnętrzne. " zinterpretowaliśmy jako odpowiedź "nie".

POWRÓT