Odpowiedz na 22 pytania, które zadaliśmy wcześniej kandydatom na prezydenta Lublina. Przy każdym z nich możesz wybrać tylko 1 odpowiedź.

Chcesz wiedzieć więcej o kampanii wyborczej? Śledz nas na twitterze i facebooku | Czytaj uwagi do odpowiedzi kandydatów

Kwestionariusz

Wyniki

Kliknij poniżej aby porównać swoje odpowiedzi z odpowiedziami kandydatów na prezydenta

Maksymalny wynik (liczba pytań):

Razem: ()